środa, 25 maja 2016

Jan Fazlagić "Kreatywni w biznesie"

Autor: Jan Fazlagić
Wydawnictwo: Poltext


Coraz więcej firm poszukuje kreatywnych pracowników, mówi się o wartości dodanej płynącej z zatrudnienia takiej osoby. Epatujemy kreatywnością, mówimy o niej i deklarujemy bycie osobą kreatywną, starając się podporządkować rynkowym trendom. Co jednak oznacza kreatywność i dlaczego jest tak ceniona zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym? Czy kreatywność jest cecha wrodzoną i czy jest tożsama z talentem? I – co najważniejsze – czy kreatywności można się nauczyć? 

Na te wszystkie pytania odpowiedzi poszukuje Jan Fazlagić, profesor zarządzania i właściciel firmy szkoleniowej, zajmujący się m.in. badaniami dotyczącymi zaufania w polskim biznesie. W swojej książce „Kreatywni w biznesie”, opublikowanej nakładem wydawnictwa Poltext. przedstawia najważniejsze aspekty kreatywności zwracając jednocześnie uwagę, iż w obliczu gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości, wykorzystanie zasobu (kreatywności) będącego w posiadaniu każdego człowieka, jest niemal koniecznością. Autor obala również wiele mitów dotyczących kreatywności podkreślając, iż dla sukcesu organizacji kreatywność pojedynczej jednostki nie jest wystarczająca. Po książkę zatem powinni sięgnąć zarówno biznesmeni, którzy poszukują nowych dróg rozwoju swoich firm, jak i osoby zainteresowane samodoskonaleniem, wspinaniem się na kolejne szczeble świadomości i … kreatywności. 

Książka składa się z siedmiu rozdziałów, przybliżających czytelnikowi podstawowe aspekty kreatywności, dwóch rozdziałów prezentujących dobre praktyki w biznesie oraz dodatków, w których znajdziemy opis technik zwiększających kreatywność pracowników oraz test, dzięki któremu ustalimy dominującą półkulę mózgową. W kolejnych rozdziałach zgłębiać będziemy zagadnienie kreatywności, zastanawiając się, czym tak naprawdę kreatywność jest i jakie są czynniki ją determinujące, zastanowimy się, kiedy możemy mówić o myśleniu kreatywnym oraz zdiagnozujemy stosunek biznesu do kreatywności. Obalimy również wiele niesłusznych założeń dotyczących kreatywności, jak choćby przekonanie, że nie każdy jest kreatywny.

Wraz z autorem charakteryzować będziemy kreatywnego pracownika, poszukując właściwych cech takiej osoby, dowiemy się również, cze kreatywności można się nauczyć. W rozdziale trzecim zgłębiać będziemy natomiast istotę procesu kreatywnego, wyodrębniając w nim konwergencję i dywergencję. Poznamy kilka podstawowych teorii wyjaśniających istotę procesu twórczego oraz różne rodzaje twórczości. 

Fazlagić, na łamach książki, zastanawia się również nad wpływem otoczenia, wyodrębniając elementy współtworzące to sprzyjające kreatywności środowisko, odnosząc się również w tym kontekście do przestrzeni biurowej. Autor odpowiada również na pytanie odnośnie motywowania do kreatywności, przytaczając podstawowe teorie motywacji i wysuwając kontrowersyjną dla wielu osób tezę, iż pieniądze nie są skutecznym motywatorem. Dowiemy się również, w jaki sposób można kreatywność zmierzyć (i czy to w ogóle jest możliwe), zastanowimy się również, jak wygląda CV osoby kreatywnej i w jaki sposób zarządzać kreatywną firmą. 

Zapoznamy się również z przykładami wykorzystania kreatywności w polskich przedsiębiorstwach, a przytoczone historie mogą stanowić niewyczerpane źródło inspiracji, podobnie zresztą jak konkursy na kreatywne rozwiązania, do których organizowania autor zachęca. Dzięki dodatkowi obejmującemu podstawowe techniki zwiększające kreatywność mamy możliwość wybrać te, które najlepiej sprawdzą się w naszej sytuacji i przyniosą największą korzyść firmie, zaś stanowiący integralną część książki test, pozwoli zidentyfikować dominującą półkulę mózgową.

Książka „Kreatywność w biznesie” daleka jest od poradnikowej formuły, choć nie jest to również praca naukowa. Napisana przystępnym językiem, zwracająca uwagę na praktyczną stronę zagadnienia, jest swego rodzaju kompendium wiedzy na temat kreatywności oraz jej przydatności nie tylko w biznesie, ale i na prywatnym gruncie. Podczas lektury książki odkrywamy czynniki determinujące kreatywność i tym samym zyskujemy realny wpływ na jej poziom, a także przekonujemy się, dlaczego kreatywność jest taka ważna. To wszystko pozwala nam dostrzec (i mam nadzieję wykorzystać) szansę, jaką daje rozwijanie kreatywności!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz