poniedziałek, 14 grudnia 2020

Berenika Tern "Księga run. Jak wykorzystać potęgę znaków runicznych"

Autorka: Berenika Tern 
Wydawnictwo: Kobiece 


Na rynku znajdziemy mnóstwo pozycji tzw. ezoterycznych, a część z nich zajmuje się runami. Choć runy są akurat tematem mało powszechnym, jeśli chodzi o arkana sztuki magicznego, poradniki koncentrują się raczej na białej i czarnej magii, ewentualnie astrologii oraz wróżeniu z kart, runy albo pomijając albo traktując je bardzo pobieżnie. Wobec braku rzetelnej literatury na ten temat, wiele osób swoją wiedzę czerpie z sieci, posiłkują się różnego rodzaju, nie zawsze rzetelnymi i prawdziwymi informacjami. 

Dlatego też książka „Księga run. Jak wykorzystać potęgę znaków runicznych” autorstwa Bereniki Tern, stanowi odpowiedź na potrzeby tych, którzy runy traktują poważnie i chcą wzbogacić swoją wiedzę na ten temat. Opublikowana nakładem Wydawnictwa Kobiecego pozycja, to bestseller pozwalający doskonale poznać i zrozumieć runy. Nie jest pozycją łatwą, wymaga zatem albo choćby minimalnej wiedzy, albo maksymalnego zaangażowania w proces nauki. W efekcie mamy szansę nadać swojemu życiu nową jakość, przekonując się o potędze tych magicznych drogowskazów. 

Książka składa się z trzech części, z czego pierwsza porusza aspekt, nad którym niemal nikt dotąd się nie pochylił, a mianowicie historię run. Obszerny rys historyczny (jak jednak zaznacza autorka, i tak będący pobieżnym przybliżeniem tematu) umożliwia zrozumienie kontekstu praktyki runicznej. Wraz z autorką zagłębiamy się zatem w szczegóły związane z ludami germańskimi, z ich sposobem życia, a także z wierzeniami. Autorka porusza temat ludów indoeuropejskich, wysuwa teorie odnośnie ich pochodzenia, języka, a także religii. Następnie zachowując chronologię, śledzi losy plemion pragermańskich oraz germańskich, posiłkując się wynikami badań archeologicznych oraz źródłami literackimi. Dzięki temu choć trochę zaczynamy rozumieć życie tych plemion oraz poznajemy ich bóstwa, co w konsekwencji pozwala lepiej rozumieć alfabety runiczne. 

Cześć druga, stosunkowo krótka, zawiera skondensowaną wiedzę na temat energetyki i znaczenia run. Autorka wspomina o literackich świadectwach, dzięki którym możemy zrozumieć zarówno kwestię wieloznaczności alfabetu runicznego, jak i trudności związane z samym praktykowaniem magii runicznej. Jak podkreśla Tern nie jest możliwe zrozumienie tej magii bez dogłębnego przestudiowania mitologii nordyckiej i bóstw germańskich. Jednocześnie dostarcza nam tej wiedzy niejako „w pigułce”. 

Część trzecia, praktyczna, dotyczy samych run, sensu stricte. Znajdziemy tu prezentację dwudziestu czterech run starszego futharku, przy czym analiza składa się z dwóch części, zależnych od naszego podejścia do run i otwartości na ich interpretację. Przy prezentacji każdej z run autorka stosuje określony schemat, zaczynając od wyglądu runy, nazwy, odpowiednika litery/głoski, rekonstrukcji paleojęzykowej danej runy, poematów runicznych poprzez krótkie podsumowanie wiedzy naukowej o runach, o bogach nordyckich z daną runą związanych, aż po ostatnią część, stanowiącą połączenie z innymi systemami wiedzy ezoterycznej (m.in. astrologia, Tarot). Ostatni rozdział trzeciej części poświęcony został energetycznej pracy z runami. 

Jako że sama autorka przyznaje, że runy to „energetyczne bomby”, z chęcią przeczytałabym o tej pracy z runami (nie tylko energetycznej) nieco więcej. Mam nadzieję, że to zagadnienie zostanie w równie szczegółowy sposób opisane w kolejnej książce Bereniki Tern. Jedno jest pewne – biorąc pod uwagę solidne podejście autorki do tematu, skłonienie czytelnika, by nie tylko poznał kolejne runy, ale też je zrozumiał, by zobaczył je w kontekście historycznym, każdą kolejną publikację autorki warto nabyć bez wahania. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz