piątek, 13 stycznia 2023

Peter Russell " Jak odpuszczać … i być wolnym!"

Tytuł: Jak odpuszczać … i być wolnym!
Autor: Peter Russell
Wydawnictwo: Biały Wiatr


Myśli towarzyszą nam w każdej chwili naszego życia. To nasz przywilej, ale też i przekleństwo, bowiem myśli coraz częściej nas unieszczęśliwiają. Sprawiają, że sami zamykamy siebie w ciasnej klatce naszych przekonań, sami siebie ograniczamy. Co więcej, nie potrafimy użyć zdolności analitycznego myślenia w celu rozwiązywania problemów. Koncentrujemy się coraz częściej na rozmyślaniu, na porównywaniu i deprecjonowaniu swojej wartości. W rezultacie zapominamy, że spokój i szczęcie możemy uzyskać wówczas, kiedy … odpuścimy.

Jak jednak się tego nauczyć? Jak przestać przywiązywać tak dużą wagę do rezultatów, stanu posiadania, pragnień i ambicji? Jak otworzyć się na siłę wyższą? Jak praktykować przebaczenie? Tego wszystkiego dowiemy się z niezwykle wciągającej książki pt. „Jak odpuszczać … i być wolnym!”, autorstwa Petera Russella. Opublikowany nakładem Wydawnictwa Biały Wiatr poradnik, to wezwanie do odpuszczenia, ale też zbiór wskazówek, w jaki sposób to zrobić, jak otworzyć się na siłę wyższą. Książka adresowana jest do wszystkich osób, które czują się przytłoczone, które zmagają się z gonitwą myśli, które pragną wyzwolić się z ograniczeń u których podstaw leży uporczywe trzymanie się rzeczy i przekonań.

Russell tłumaczy, że tytułowe odpuszczanie może przybierać różne formy, od odpuszczania starych przekonań począwszy po odpuszczanie niezdrowych emocji. Autor nie wzywa tu do porzucenia swojego dotychczasowego życia i przeprowadzki na pustynie by medytować, ale raczej do zmiany dotychczasowego sposobu myślenia. Posługując się swoim własnym przykładem autor umożliwia nam uczestniczenie w jego osobistej zmianie i wyciągnięcie wniosków z tej zmiany. I choć wydaje się to banalnie proste, to tak naprawdę nie robimy tego właśnie z powodu tej iluzji. Tak naprawdę bowiem trudno jest „po prostu odpuścić”, bowiem żeby to naprawdę zrobić, trzeba całkowitej zmiany podejścia. Dlatego też odpuszczanie nie może stać się po prostu kolejną rzeczą na naszej liście do wykonania, ale należy go traktować jako zaniechanie czynności trzymania. Ta zmiana sposoby myślenia o odpuszczaniu pociąga za sobą świadomość, że wystarczy stworzyć umysłowi odpowiednie warunki , dzięki czemu cały proces odbędzie się niejako naturalnie…

Z lektury książki dowiemy się, jak przerwać frustrujący krąg prób odpuszczania, tylko podjąć działanie w celu przeformułowania odpuszczania. Autor dokładnie wyjaśnia, jak to działa i przedstawia różne pomocne podejścia do odpuszczania. Rozpoczyna od pierwszego kroku, jakim jest … wpuszczanie w siebie doświadczenia trzymania oraz kolejnego, czyli pozwolenia, żeby było. Uznanie i przyjęcie odczuć takimi, jakie są pozwala nam podejść do nich z ciekawością. W kolejnych rozdziałach zbadamy również, co leży u podłoża naszego kurczowego trzymania się naszych teorii, osądów czy tez rzeczy materialnych, zastanowimy się też, czego chcemy, a także kim jesteśmy. To ostatnie pytanie stanowi zaproszenie do zbadania do czego odnosi się „ja”, zgłębienia, co mamy na myśli mówiąc „ja”. Jednocześnie autor nie namawia do gorączkowego poszukiwania odpowiedzi na to pytanie, ale do podejścia do tej kwestii z otwartym umysłem i dopuszczenia sytuacji, w której Jaźń zacznie odsłaniać się przed sobą.

Książka zmusza do refleksji, do wglądu w siebie, do odpuszczenia ego. Oczywiście sama jej lektura nie odmieni w cudowny sposób naszego życia, stanowi ona raczej inspirację do pracy nad sobą, do zmiany sposobu myślenia, podejścia do wielu kwestii. Może być ona pierwszym krokiem, przewodnikiem w podróży ku lepszej jakości życia. Życia pełniejszego, spokojniejszego, w którym nie będziemy niewolnikami naszych myśli czy rzeczy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz