sobota, 7 października 2023

Marty Cagan, Chris Jones "Decyzyjni. Jak zwykli ludzie kreują niezwykle produkty"

Tytuł: Decyzyjni. Jak zwykli ludzie kreują niezwykle produkty
Autor: Marty Cagan, Chris Jones
Wydawnictwo: OnePress


Co stoi za sukcesem firmy i danego produktu? Dlaczego z dwóch firm wypuszczających na rynek produkt o podobnych właściwościach przewagę konkurencyjną osiąga ta jedna? Dlaczego niektóre produkty są nam bliższe niż inne? Jaka jest główna kwestia przy projektowaniu produktu – czy będzie to innowacyjny pomysł, a może użyta technologia? Okazuje się, że żadna z tych odpowiedzi nie jest prawidłowa. Za wyjątkowym produktem stoją bowiem … ludzie.

O prawdziwości tego stwierdzenia przekonamy się dzięki książce pt. „Decyzyjni. Jak zwykli ludzie kreują niezwykłe produkty”, autorstwa Marty Cagan oraz Chrisa Jonesa. Opublikowana nakładem wydawnictwa OnePress książka otwiera nam oczy na najcenniejszy zasób przedsiębiorstwa, który kreuje innowacyjne produkty, czyli na ludzi. Mimo dostępności nowych technologii i tendencji do zastępowania maszynami człowieka i automatyzacji poszczególnych etapów produkcji czy usług, nie można całkowicie wyeliminować pracowników. Bez nich bowiem nie będzie przełomowych rozwiązań. Aby jednak ci pracownicy w pełni wykorzystywali swój potencjał, niezbędne jest tez właściwe środowisko. Właśnie o ludziach, zespołach, przewodzeniu im traktuje książka, która staje się niezbędna w każdej firmie, na każdym kierowniczym stanowisku. Zgromadzona w książce wiedza nie dotyczy bowiem tylko samych szefów, ale wszystkich osób zarządzających ludźmi, a także pojedynczych pracowników, by mogli oni dostrzec potencjał tkwiący w pracy grupowej.

Książka składa się z dziesięciu części, koncentrujących się na kwestiach związanych z coachingiem, pracownikami, zespołami (oraz celami tych zespołów), a także ze współpracą biznesową i wizją produktu. Pierwsza cześć koncentruje się na wnioskach wyniesionych z analizy działania wiodących firm technologicznych – autorzy przywołują tu popełniane przez firmy błędy, ale również przyjrzymy się tu roli technologii, roli przywództwa oraz zaletom prawdziwie upełnomocnionych zespołów produktowych. Cześć druga książki traktuje o coachingu, bowiem jest on tym, co sprawia, że „zwykli ludzie stają się członkami niezwykłych zespołów produktowych”. Jeśli taki zespół jest nieefektywny należy dokładnie przyjrzeć się należącym do niego osobom i sprawdzić, jak można im pomóc w rozwoju. Autorzy podejmują tu nie tylko tematy związane z praktycznymi aspektami coachingu, ale zastanawiają się również nad charakteryzującymi dobrych coachów sposobami myślenia, a także ustalają, jak powinni myśleć i zachowywać się kompetentni coachowie.

Część trzecia książki mówi o doborze personelu i koncentruje się na tych obowiązkach menedżerów, które wiążą się z selekcjonowaniem pracowników. Pisząc o doborze personelu autorzy koncentrują się na pewnym wariancie tych zagadnień, dotyczącym zespołów produktowych, a szczególnie menedżerów i projektantów produktu oraz liderów technologicznych. Zajmują się tematem rekrutacji, omawiają tez rozmowy kwalifikacyjne, zatrudnianie, wprowadzanie do pracy na konkretnych stanowiskach, oceny roczne, zwolnienia i awanse. Czwarta cześć dotyczy wizji produktu i związanych z nią zasad. Znajdziemy tu zagadnienia związane z dobrą wizją produktu, czyli przekonującą, inspirującą i upełnomocniającą oraz zapewniającą zespołowi produktowemu poczucie ekscytacji przed rozpoczęciem prac nad jej urzeczywistnianiem.

W części piątej zajmujemy się kwestią topologii zespołu, czyli całokształtu prac związanych z planowaniem działań zespołów produktowych. W kolejnej natomiast autorzy poruszają temat strategii produktowej i piszą o czterech elementach, których wymaga strategia, a także o poszczególnych elementach strategii – koncentracji, wnioskach, działaniach i sferze zarządzania. Część siódma mówi o celach zespołów, o technice OKR (cele i kluczowe rezultaty), powodach, dla których w niektórych firmach się ona nie sprawdza, o upełnomocnianiu i idącą za tym odpowiedzialnością, a także najskuteczniejszych sposobach posługiwania się celami zespołów.

Ósmą cześć stanowi studium przypadku, bardzo szczegółowe, pozwalające nam zrozumieć, jak omówione wcześniej koncepcje funkcjonują w praktyce. Dziewiąta część mówi o współpracy biznesowej i o tym, o zaufaniu i o relacjach pomiędzy organizacjami produktowymi, a członkami kierownictw, których budowanie powinni koordynować liderzy produktów. Dziesiąta, ostatnia cześć książki mówi o zespołach, które zostały zainspirowane i upełnomocnione, a w konsekwencji osiągają znakomite wyniki.

Lektura książki daje nam wiedzę, którą możemy wykorzystać we własnych przedsiębiorstwach, tworząc wyjątkowe zespoły, a następnie wyjątkowe produkty. Co więcej, informacje zawarte w książce pozwalają nam stworzyć inspirujące środowisko, sprzyjające powstawaniu innowacyjnych rozwiązań, a także zdobywaniu przewagi konkurencyjnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz