wtorek, 12 lipca 2016

Jarosław Królewski, Paweł Sala "E-marketing"

Tytuł: E-marketing
Autorzy: Jarosław Królewski, Paweł Sala (redakcja merytoryczna)
Wydawnictwo: PWN


Gwałtowny rozwój technologii i nowe formy komunikacji wymusiły na firmach wiele zmian, związanych nie tylko z profilem działalności, asortymentem, ale też i sposobami pozyskiwania oraz utrzymania klientów. Naturalną konsekwencją tego, jest również konieczność modyfikacji szeroko pojętych działań marketingowych. Najszybciej wśród wszystkich mediów upowszechnił się Internet i to właśnie o jego wykorzystaniu trzeba myśleć decydując się na prowadzenie i rozwój firmy, co jednak nie oznacza rezygnacji z działań poza siecią.

O tym, w jaki sposób podejmować działania wykorzystując nowe technologie, o czym nie wolno zapomnieć, na co zwrócić uwagę, szczegółowo wyjaśnia jedna z niewielu profesjonalnie przygotowanych publikacji dotyczących współczesnych trendów w marketingu, czyli „E-marketing”. Jarosław Królewski i Paweł Sala to redaktorzy merytoryczni tego grupowego opracowania, tworzonego przez specjalistów, ale adresowanego do szerokiego grona odbiorców, zarówno tych osób, które zagadnieniami związanymi z marketingiem zajmują się zawodowo, studentów tego kierunku, jak i wszystkich, którzy interesują się tematem. Szerokie spojrzenie na marketing, prezentowane przez autorów opublikowanego przez PWN kompendium wiedzy, obejmującego zarówno podstawową wiedzę, jak i specjalistyczne narzędzia oraz cenne wskazówki, czyni książkę niezwykle wartościową i – głęboko w to wierzę – przynoszącą wartość dodaną w postaci nowych klientów.

Pierwszą część publikacji otwiera tekst Pawła Tkaczyka, zajmującego się między innymi budowaniem marki, mówcy publicznego, autora książek „Zakamarki marki” oraz „Grywalizacja”. We wstępie do artykułu pisze on: „Marka jest jak pogoda – zawsze jest „jakaś”, nawet kiedy nie jest najlepsza”. Jak jednak zbudować markę z potencjałem? Zanim odpowiemy na to pytanie, poznamy dwie wartości liczące się na rynku: szacunek i miłość, przeanalizujemy tradycyjny sposób podejmowania decyzji i dowiemy się, jakie są trzy waluty zakupów. Z kolei Michał Dziekoński, ekspert w zakresie strategii marketingowych i controllingu marketingowego, przybliża nam trzy fale marketingu w Polsce, a także prezentuje pięć strategii w warunkach wirtualizacji rzeczywistości, istniejących obok czterech klasycznych (penetracji rynku, rozwoju rynku, rozwoju produktu i dywersyfikacji). Przedstawia również swoje spojrzenie na to, jak powinien wyglądać model sukcesu w erze Marketingu 3.0.

Tomasz Surmacz omawia najważniejsze zagadnienia i wskaźniki związane z rynkiem internetowym, zarówno w Polsce, jak i na świecie, a Krzysztof Bełech z kolei analizuje wpływ Internetu na gospodarkę, zwracając szczególną uwagę na rozwój e-usług oraz zmiany w profilu konsumenta. O social media pisze Dominik Kaznowski, podkreślając znaczenie planowania, strategii i uwarunkowań komunikacji w mediach społecznościowych, natomiast Paweł Kolenda zwraca uwagę na rolę edukacji w środowisku online, która ma na celu zarówno zrozumienie, jak i właściwe wykorzystanie możliwości Internetu.

W części drugiej, obejmującej „składowe sukcesu” znajdziemy tekst Jarosława Królewskiego, poświęcony nowym trendom oraz dylematom, z jakimi zmagają się współcześni projektanci interfejsów użytkownika, a także opracowanie tematu dotyczącego marketingu mobilnego, stworzone przez Monikę Mikowską, Andrzeja Ogonowskiego, Annę Zarudzką, Adriana Kielicha, Piotra Koźniewskiego, Marcina Nowaka i Pawła Zielińskiego. Paweł Sala pisze natomiast o e-mail marketingu, omawiając metody klasyfikacji działań i zwracając szczególną uwagę na wysoką efektywność komunikacji do baz własnych marketera. W tej części książki poznamy również, dzięki Grzegorzowi Błażewiczowi i Bartłomiejowi Piechocie, stosunkowo nową dziedzinę, jaką jest automatyzacja marketingu, z kolei Jacek Jankowski i Magdalena Drabik-Kochmańska przybliżają nam zagadnienie dotyczące gier w Internecie, a właściwie ich miejsca w marketingu. Kwestie związane z takimi pojęciami, jak: omnichannel, customer experience, e-Marchendising, programy lojalnościowe, personalizacja, e-commerce marketing porusza Justyna Dziegieć, o wideo i audio w sieci pisze Teresa Wierzbowska, zaś Anna Siemińska przybliża nam temat dotyczący tworzenia nowej platformy sprzedaży. Niezwykle zajmująco pisze Leszek Łuczyn o copywritingu, podkreślając nie tylko wagę tytułów i nagłówków, ale udzielając szeregu istotnych wskazówek tym, którzy chcą pracować jako copywriterzy. Natomiast o działaniach, które każda firma może stosować, aby zaistnieć w Internecie, niezależnie od wielkości, profilu czy wielkości przychodów, pisze Barbara Stawarz, zaś Joanna Świercz i Anna Jadwiga Orzech przybliżają nam kwestie związane z planowaniem i realizacją skutecznej kampanii w Internecie. 

Kolejna, trzecia część książki, zawiera tekst Andrzeja Garapicha, dotyczący badania mediów internetowych, bowiem – jak pisze autor – „tylko rzetelnie zbadane i zmierzone medium może stać się wiarygodnym kanałem dystrybucji reklam i komunikacji marketingowej”. Zagadnienia związane z narzędziami pozwalającymi mierzyć skuteczność działań w mediach społecznościowych, a dokładnie z monitoringiem tych mediów, omawia szczegółowo Jarosław Roszkowski, natomiast o przyszłości marketingu traktuje tekst Jarosława Królewskiego.

Szeregu praktycznych informacji i wskazówek dostarcza nam czwarta, ostatnia część publikacji, stanowiąca „Niezbędnik nowoczesnego marketera”. Bartosz Józefowski przygląda się zmianom w handlu, Magdalena Urbaniak wraz z Anetą Głowacką i Damianem Gałuszką omawiają zagadnienia związane z omnichannelem, czyli jednym ze sposobów, w jaki firmy docierają do swoich klientów, zaś Jarosław Królewski i Miłosz Baluś poruszają kwestie dotyczące współczesnych technologii i ich wpływu na metody pracy. W części tej znajdziemy również odpowiedź na pytanie, jak współpracować z zespołem IT, którego udziela Przemysław Tarczyński, a także zagadnienia dotyczące zarządzania projektami, przedstawione przez Macieja Wiktorowskiego. O obsłudze klienta w sieci pisze Michał Kasperczyk, zaś najważniejsze prawne aspekty marketingu w sieci przedstawia Łukasz Gładki wspólnie z Wojciechem Piwowarczykiem. Publikację kończy tekst dotyczący marketingu w start-upach, którego autorem jest Marek Przystaś. 

Wszystkie wymienione teksty, zawierające nie tylko informacje teoretyczne, ale również wskazówki dotyczące możliwych działań i ich konsekwencji sprawiają, że publikacji „E-marketing” nie może zabraknąć w biblioteczne osób zajmujących lub interesujących się szeroko pojętymi zagadnieniami dotyczącymi marketingu, zarówno w jego tradycyjnym, jak i współczesnym wydaniu. Przystępny język zebranych tekstów, wielość poruszanych aspektów, róże spojrzenia profesjonalistów na pewne kwestie, prezentacja wyników badań, ale i własnych doświadczeń – to wszystko sprawia, że z książki możemy czerpać niczym z poradnika, choć jej formułę i szerokie spektrum poruszanych zagadnień można uznać nawet za gotowy program studiów z marketingu. Z oczywistych względów (przede wszystkim objętościowych) autorzy nie dzielą się z nami całą swoją wiedzą, jednak zwracają uwagę na najistotniejsze kwestie, co pozwala i nam zorientować się nad pożądanym czy preferowanym kierunkiem naszego rozwoju i … skłania do dalszych poszukiwań.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz