wtorek, 24 października 2017

Paul H.Dembinski "Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów"

Autor: Paul H.Dembinski
Wydawnictwo: Studio Emka


„Etyka nawołuje do czegoś wyższego: do miłości, do męstwa, do braterstwa, do poszanowania samego siebie, do życia zgodnego z ideałem” – twierdził Piotr Aleksiejewicz Kropotkin, rosyjski teoretyk anarchizmu. Co jednak etyka oznacza w świecie wielkiego biznesu i finansów? Czy tam, gdzie w grę wkraczają wielkie pieniądze, możemy w ogóle mówić o etycznym zachowaniu?

O etyce, ale i o odpowiedzialności, traktuje książka Paula H.Dembinskiego, założyciela fundacji, która stawia sobie za cel skłonienie przedstawicieli sektora finansowego do myślenia o wspólnym dobru. Opublikowana nakładem wydawnictwa Studio Emka pozycja „Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów”, to próba spojrzenia w szerokiej perspektywie na zagadnienia dotyczące pracy na rzecz innych, na zrównoważony rozwój, na przyczyny kryzysu finansowego po 2007 roku, choć jej celem jest wyłącznie nakłonienie do refleksji. Autor zachęca, a nawet wyraża konieczność powrotu do traktowania finansów, jako działalności usługowej, której celem jest służba. Oznacza to odpowiadanie na potrzeby klientów, przynajmniej na tyle dobrze, na ile jest to możliwe z wykorzystaniem dostępnych środków. Dlatego też jest to pozycja, która powinna znaleźć się w biblioteczce każdego pracownika sektora usług finansowych, niezależnie od stanowiska, które zajmuje, a także studentów – nie tylko kierunków związanych z finansami, ale szeroko pojętym biznesem.

Dembinski w kolejnych rozdziałach książki dokonuje krótkiego przeglądu przyczyn, dla których finanse powinny podlegać prawu moralnemu oraz próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego etyka zanikła. Podkreśla równocześnie, że „w finansach (…) potrzebujemy całościowej aktualizacji etycznej, zanim będzie za późno”, dokonuje ponadto zdefiniowania podstawowych pojęć i określenia relacji pomiędzy nimi. Za autorem, zaczynamy odróżniać dwa poziomy refleksji i badań nad etyką, czyli etykę fundamentalną i etykę stosowaną, a także zagłębiamy się w etyczne dylematy, pomiędzy ostatecznymi właścicielami funduszy, końcowymi ich użytkownikami oraz dostawcami usług finansowych. Autor ponadto proponuje konkretne rozwiązania, przykłady działań, które umożliwią wszystkim zainteresowanym, rozwiązanie wspomnianych dylematów – między innymi uproszczenie sposobu funkcjonowania finansów czy zmianę sposobu nauki o nich. 

Wszystkie poruszane tematy, obejmujące trzy poziomy- makro (na którym tworzone są ramy prawne), pośrednim (poziom instytucji, rynków, produktów i zawodów) oraz mikro (poziom indywidualnych uczestników), składają się na wciągającą książkę, która rozszerza nasze spojrzenie nie tylko na kwestię tytułowej etyki i odpowiedzialności, ale i finansów. Dostosowany do szerokiego grona odbiorców język książki, bogate spektrum poruszanych w niej tematów i interesujące ich ujęcie sprawia, że książkę „Etyka odpowiedzialność w świecie finansów” nie tylko czytamy uważnie, ale mamy pragnienie, by dyskutować o punkcie widzenia autora, by oddać się refleksji, prowadzącej do przyznania mu racji lub polemiki. Jedno jest jednak pewne – podejście do etyki i odpowiedzialności w sektorze finansowym wymaga gruntownych zmian. Być może książka Dembinskiego stanie się do nich przyczynkiem.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz