sobota, 2 czerwca 2018

Marta Alicja Trzeciak "Laboratorium w szufladzie. Zoologia"

Autor: Marta Alicja Trzeciak 
Wydawnictwo: PWN Co odróżnia naukowca od przeciętnego człowieka zainteresowanego danym tematem? Wszechstronna wiedza? Umiejętność formułowania problemów badawczych? A może wytrwałość, pomagająca dokonywać niezliczonej ilości prób bądź wielomiesięcznych obserwacji badawczych? Niezależnie od odpowiedzi na to pytanie, są osoby, które nie chcą po prostu oddawać się swojej pasji. One chcą zgłębiać ją, przekazując tę wiedzę innym, badać naturę rzeczy, oddawać się temu zarówno zawodowo, jak i w czasie wolnym. 

Doskonałym wstępem do takiej kariery naukowca, jest fenomenalna pozycja Wydawnictwa PWN, która otwiera przed młodymi, ciekawymi świata czytelnikami, wrota do podejmowania prawdziwie naukowych wyzwań. Książka autorstwa Marty Alicji trzeciak, pt. „Zoologia”, to jedna z publikacji w cyklu „Laboratorium w szufladzie”, przeznaczonego dla osób, które interesują się otaczającą ich rzeczywistością, które wciąż pragną rozszerzać swoje umiejętności i zdobywać nową wiedzę, które nie boją się porażek bo wiedzą, że to droga zarówno do doświadczenia, jak i do realizacji założonego celu, w oparciu o wyciągnięte wnioski. 

Publikacja Trzeciak, przeznaczona dla pasjonatów biologii, a przede wszystkim fauny, to doskonały prezent dla młodych czytelników, który pozwala rozwijać zainteresowania, ale i zdobywać cenne umiejętności badacza. To również pozycja niezwykle cenna dla nauczycieli biologii, którzy – z jej pomocą – realizować mogą ideę indywidualizacji nauczania, bądź też tworzyć w oparciu o nią scenariusze zajęć lekcyjnych. To wreszcie książka dla rodziców, którzy dzięki niej mogą wspólnie z dzieckiem spędzać aktywnie czas, przeprowadzając kolejne obserwacje i doświadczenia. 

Lektura (aktywna!) książki, pozwala uzyskać odpowiedzi na tak ważkie pytania, jak to, który banan przyciągnie więcej muszek – niedojrzały czy dojrzały, bądź też czy dodatek orzeszków ziemnych do diety kur zmieni rozmiar znoszonych przez nie jajek. Pytania te są oczywiście tylko wstępem do szerszego ujęcia tematu, a także do poznania metod badawczych i prawidłowego formułowania wniosków. 

Książka podzielona jest na sześć rozdziałów, z których każdy porusza inny aspekt zoologii. Zebrane w ramach rozdziałów projekty są oznaczone kolorami: zielonym, żółtym i czerwonym w zależności od stopnia trudności. Mimo iż większość doświadczeń nie wymaga skomplikowanego sprzętu – większość potrzebnych produktów znajdziemy wśród domowych gadżetów – to jednak projekty oznaczone kolorem czerwonym wymagają solidnego przygotowania (technicznego bądź merytorycznego) i winny być prowadzone przy udziale osób dorosłych. 

W rozdziale pierwszym młodzi naukowcy będą podejmowali zmagania z tematem funkcjonowania zwierząt należących do różnych gromad, a także zgłębiali mechanizmy utrzymujące je przy życiu. Rozdział drugi służy przybliżeniu sposobu odżywiania różnych zwierząt, zaś kolejny – poznaniu ich preferencji. W rozdziale czwartym dowiemy się, w jaki sposób organizmy komunikują się ze sobą oraz odbierają komunikaty od otaczającego ich środowiska. Rozdział piąty adresowany jest do pasjonatów weterynarii, zaś ostatni, to zbiór odpowiedzi na pytania dzieci, na które to tematy najczęściej rodzice … nie mają wiedzy. Nie zabrakło również miejsca na końcu książki na notatki, zaś w ramach poszczególnych projektów – na uwagi dokonywane podczas obserwacji. 

Tym samym książka „Zoologia”, nie tylko pozwala rozszerzyć swoje zainteresowania i pasje o prawdziwie naukowe działanie, ale i inspiruje do prowadzenia poszukiwań i wszechstronnego zgłębiania świata. To cenna publikacja zarówno dla młodych czytelników, być może przyszłych naukowców, jak i nauczycieli, którzy na łamach tej książki mogą odnaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób inspirować do nauki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz