sobota, 25 maja 2019

Monika Cabała, Agnieszka Leśniak-Stępień, Renata Szot, Katarzyna Szyszka "Mutyzm wybiórczy. Trzy spojrzenia"

Tytuł: Mutyzm wybiórczy. Trzy spojrzenia 
Autorzy: Monika Cabała, Agnieszka Leśniak-Stępień, Renata Szot, Katarzyna Szyszka 
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS 



Obecnie, postęp w różnych dziedzinach wiedzy, dowodzi, że to, co było niemożliwe do osiągnięcia jeszcze kilkanaście lat temu, na dzień dzisiejszy może być realizowane. Również logopedia, jako interdyscyplinarna dziedzina nauki również zmieniła swoje oblicze rozwijając się i weryfikując pewne teorie. Ponadto większa jest świadomość społeczna, zarówno jeśli chodzi o prawidłową mowę u dziecka, jak i wszelkiego rodzaju zaburzenia. Jedne z nich są zbadane bardziej, inne mniej, jednak z każdym przypadkiem ta wiedza jest większa i pozwala na optymalne dobranie metod i technik oddziaływania tak, by przynosiły jak najlepsze rezultaty. 

Jednym z takich zaburzeń, o których kilka lat temu niemal nikt nie słyszał, jest mutyzm. Obecnie pojawia się coraz więcej publikacji na ten temat, obalane są też wcześniejsze założenia chociażby dotyczące przyczyn i natury tych problemów. Jedną z takich książek, traktujących o mutyzmie, jest opublikowane nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS opracowanie, pozwalające spojrzeć na to zaburzenie niejako z trzech stron. Pozycja „Mutyzm wybiórczy. Trzy spojrzenia”, autorstwa: Moniki Cabały, Agnieszki Leśniak-Stępień, Renaty Szot oraz Katarzyny Szyszki, to przegląd informacji na temat mutyzmu, zarówno jeśli chodzi o przyczyny, diagnostykę oraz terapię, obejmujący również weryfikacje wcześniej funkcjonujących, błędnych teorii i założeń. Zaburzenie to zostało przedstawione z różnych perspektyw: rodzica, dziecka dotkniętego mutyzmem, a także specjalisty, co pozwala na uzyskanie pełnego obrazu tego schorzenia i zmianę podejścia, zastosowanych metod czy środków. 

Książka składa się z czterech rozdziałów, z których pierwszy – autorstwa Agnieszki Leśniak-Stępień – traktuje o mutyzmie w ujęciu teoretycznym i prezentuje zarówno rys historyczny, jak współczesne ujęcie tematu, w tym terapię mutyzmu wybiórczego. Rozdział drugi, opracowany przez Monikę Cabałę, pt. „Lilka z króliczej norki. Opowieść rodzica”, stanowi spojrzenie rodzica na zagadnienia związane z mutyzmem, na przykładzie tytułowej Lilki i prezentuje zmagania dziewczynki z lękiem przed mówieniem. Rozdział trzeci, autorstwa Moniki Cabały, Agnieszki Leśniak-Stępień oraz Katarzyny Szyszki pt. „Po prostu Kacper. Opowieść dziecka”, to próba przedstawienia świata i emocji związanych z zaburzeniem przez pryzmat chłopca, który zarówno w szkole, jak i w różnych obcych miejscach nie jest zdolny do mówienia. Ostatni, czwarty rozdział, to spojrzenie specjalistów, Moniki Cabały, Agnieszki Leśniak-Stępień, na kwestię dziecka z mutyzmem w szkole masowej , a także opis przypadku, siedmioletniego Janka, z jakim zetknęła się Katarzyna Szyszka. 

Mimo niewielkiej objętości książki (niewiele ponad czterdzieści stron), książka nie tylko prezentuje podstawową wiedzę na temat mutyzmu, ale również – dzięki przedstawieniu zaburzenia oczami dziecka i rodzica, pozwala nam lepiej zrozumieć, z jaką traumą wiąże się dla dziecka z mutyzmem usilne nakłanianie go do wypowiedzi, komentarze rodziców, rodziny, nauczycieli. Jednocześnie, w tekstach tych występują również takie przypadki nauczycieli, którzy powinni stać się wzorem dla innych, których celem jest przede wszystkim działanie na korzyść dziecka. Tym samym jest to publikacja, po którą mogą sięgnąć zarówno logopedzi, jak i rodzice dzieci dotkniętych mutyzmem, same osoby borykające się z tym zaburzeniem, a także wszyscy zainteresowani tematem. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz