sobota, 28 września 2019

Bożena Senkowska "Słucham i wymawiam. Dla maluchów i starszaków. Głoski b, p"

Tytuł: Słucham i wymawiam. Dla maluchów i starszaków. Głoski b, p 
Autor: Bożena Senkowska 
Wydawnictwo: Edukacyjne Betacyzm jest wadą wymowy, która polega na nieprawidłowej realizacji głosek: p i b. Przyczynami takiego stanu rzeczy mogą być m.in. : słaba praca mięśni warg, wady zgryzu, trudności z domykaniem ust. Do wywołania tych głosek często wystarczy sam pokaz, jednak jeśli nie przyniesie on skutku, wówczas warto ćwiczyć z dzieckiem zaciskanie warg i gwałtowne wypchnięcie powietrza z ust. Innym sposobem na wywołanie głosek p i b, jest metoda substytucyjna. Niezależnie jednak od tego, jaką metodą głoski te wywołamy, warto wspomóc i urozmaicić pracę dziecka nad poprawną wymową wyżej wymienionych głosek. 


Nieocenioną pomocą może stać się tu seria logopedyczna, opublikowana nakładem Wydawnictwa edukacyjnego. Autorka, Bożena Senkowska, neurologopedia pracująca w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracująca z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym stworzyła cały cykl zeszytów „Słucham i wymawiam”, adresowanych do dzieci w wieku od 3 do 6 lat, choć ja wykorzystuje je również w pracy z dziećmi w wieku lat 9. Pierwszy tom serii „Słucham i wymawiam. Dla maluchów i starszaków. Głoski b, p” obejmuje ćwiczenia wspomagające i pomagające urozmaicić pracę dziecka nad poprawną wymową tytułowych głosek. Zawarty w zeszycie materiał językowy jest prosty, zaś ilustracje zawarte w ćwiczeniach przedstawiają przedmioty znane nawet młodszym dzieciom. Ponadto zestaw ćwiczeń nie zawiera głosek pojawiających się u dziecka najpóźniej (głoski szumiące oraz „r”), nie ma w nim również ćwiczeń głoski b w opozycji do p. 

Zadania zawarte w zeszycie zostały tak dobrane, że dziecko wykonuje je bardzo chętnie – ćwiczenia te są dalekie od wielokrotnego powtarzania materiału słownikowego. Choć praca nad wywołaniem głosek i ich utrwalaniem powinna odbywać się pod czujnym okiem logopedy, zeszyt ten może służyć nie tylko specjalistom w dziedzinie logopedii, ale również nauczycielom wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapeutom oraz rodzicom i / lub opiekunom. 

Znajdujące się w zeszycia ćwiczenia pomagają utrwalać prawidłową artykulację nazw z głoskami p i b, z równoczesnym zwróceniem uwagi na rytm sylab, słów, a także umiejętność odtworzenia tego podanego przez logopedę rytmu oraz samodzielne jego tworzenie. Czas wykonania ćwiczeń dostosowany jest do możliwości dziecka, zaś zebrane zadania – poza doskonaleniem artykulacji – pozwalają również poszerzać słownictwo oraz usprawniać funkcję percepcyjno-motoryczne oraz rozwijać wyobraźnię. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz