sobota, 4 stycznia 2020

Maciej Bennewicz, Anna Prelewicz "Mentoring. Zestaw narzędzi"

Tytuł: Mentoring. Zestaw narzędzi 
Autor: Maciej Bennewicz, Anna Prelewicz 
Wydawnictwo: OnePress 


Słowo mentoring znane jest od dawna, choć nie do końca rozumiemy, co się za nim kryje. Tymczasem z relacją mistrz – uczeń mieliśmy do czynienia już od czasów średniowiecza i nawet jeśli w czasach kultywowania tradycji rzemieślniczych przerodziła się ona w relację mistrz – czeladnik, wciąż znaczyła to samo. Oznaczała coś więcej niż suche przekazanie wiedzy, zadaniem ucznia było precyzyjne odwzorowanie wyrobów mentora, ale relacja ta wykraczała dalece poza fizyczną pracę. Oznaczała również przekazanie – dla mistrza, zaś dla ucznia – przejęcie, pewnego rodzaju filozofii, doświadczenia, wartości. 

Współcześnie, choć zmieniły się warunki społeczno-gospodarcze i kulturowe, do lamusa odeszło już wiele zawodów, to pracownicy wciąż potrzebują mentorów. Może nawet bardziej, niż przed wiekami, biorąc pod uwagę porażki współczesnego systemu edukacji, który nie przygotowuje ludzi ani do pracy, ani nawet do funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego też współczesny mentoring odgrywa bardzo ważną rolę, będąc ukierunkowanym na wspieranie rozwoju ucznia, między innymi poprzez rozpoznanie jego potencjału i jego mocnych stron. Doskonale sprawdza się w biznesie i sprzyja rozwijaniu kompetencji oraz wypracowaniu właściwej postawy wobec realizowanych zadań. 

Poradnik, opracowany przez Macieja Bennewicza, menedżera, trenera kognitywnego, superwizora i socjologa oraz Annę Prelewicz, dyrektora programowego Instytucie Kognitywistyki dostarcza właśnie narzędzi, dzięki którym możliwa jest zmiana polegająca na oduczeniu się złych nawyków, mających swoje źródło w dzieciństwie i latach młodości. Opublikowana nakładem Wydawnictwa OnePress pozycja „Mentoring. Zestaw narzędzi”, to książka zarówno dla mentorów, którzy chcą być źródłem wiedzy i wsparcia, ale również dla tych wszystkich, którzy pragną się doskonalić i czują, że nawyki ograniczają ich potencjał. 

Książka składa się z dziesięciu rozdziałów, z których pierwszy dokładnie omawia zestaw ćwiczeń i sposób ich wykorzystania przez mentora. Autorzy zwracają uwagę na cel ćwiczenia, wyjaśniają najważniejsze pojęcia związane z mentoringiem oraz pracą z nawykami, omawiają również przebieg ćwiczeń oraz korzyści z nich płynące, zarówno dla mentora jak i ucznia. Kolejne rozdziały to propozycje samych ćwiczeń, poczynając od ćwiczenia „3B”, którego istotą jest skuteczne udzielanie informacji zwrotnej, poprzez ćwiczenie „Trzy poziomy potrzeb” o charakterze sprzedażowo-negocjacyjnym, aż po „Króla Magnusa”, umożliwiającego pracę z motywacją czy „Tworzenie dobrostanu”, które to ćwiczenie prowadzi do stanu wewnętrznej zasobności, zarówno osobistej, jak i zawodowej. 

Wszystkie te ćwiczenia pomagają wzrastać, rozwijać się zarówno mentorowi, jak jego uczniowi. Zbiór sprawdzonych przez autorów metod, swego rodzaju instrukcji postępowania w kierunku zmiany, pomaga przejść przez proces tej zmiany w taki sposób, że doskonale rozumiemy, w jaki sposób będzie ona przebiegała i jakie będą jej efekty docelowe. Książka „Mentoring. Zestaw narzędzi”, dzięki klarownym opisom, pozwalającym krok po kroku przeprowadzić ucznia przez dane ćwiczenie, eliminując przy tym ryzyko jego błędnego wykonania, powinna się znaleźć w biblioteczce każdego menedżera, a właściwie mentora. Pozwala bowiem zmieniać się nie tylko jednostkom, ale i całym organizacjom.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz