sobota, 11 kwietnia 2020

Danuta Zaremba "Jak tłumaczyć dzieciom matematykę"

Tytuł: Jak tłumaczyć dzieciom matematykę. Poradnik nie tylko dla rodziców
Autor: Danuta Zaremba
Wydawnictwo: Helion


Matematyka jest królową nauk – i choć wszyscy mający z matematyką problemy z pewnością negować będą to stwierdzenie, a jednak jest ono faktem. Niestety, system nauczania, a niekiedy i podejście nauczyciela sprawiają, że tak naprawdę większość osób matematyki nie lubi, a za tym stosunkiem do niej, idą negatywne oceny. Zresztą wyniki matur pokazują, że w Polsce rzeczywiście mamy z matematyką problem i nie dotyczy on tylko uczniów, ale i rzutuje na nauczycieli, podważając może nie tyle ich kompetencje, co sposób przekazywania wiedzy. Czy zatem można „zarazić” dziecko miłością do matematyki? Jak tłumaczyć zawiłe równania, geometryczne zagadki, całki czy potęgi, by stały się one zrozumiałe dla dzieci? 

Okazuje się, że jest na to sposób. Świadczy o tym publikacja Wydawnictwa Helion, pt. „Jak tłumaczyć dzieciom matematykę”. Autorka, Danuta Zaremba, stworzyła ten „poradnik nie tylko dla rodziców”, że by przekonać nas, że „matematykę można dzieciom przybliżyć”. Trzeba znaleźć tylko odpowiedni klucz do ich umysłów (a raczej odpowiedni wzór) i pokazać, że nie tylko wcale nie jest ona straszna, ale nawet … całkiem fajna, a już na pewno logiczna. Tyle tylko, że trzeba zrezygnować z górnolotnych wyrażeń, nic nie mówiących definicji, na rzecz języka potocznego i odwoływania się do własnych doświadczeń.

Materiał zawarty w książce dotyczy dzieci w wieku szkolnym, ale jestem przekonana, że i studenci (szczególnie ci, którzy w szkole mieli problemy z matematyką), z niej skorzystają. Poradnik składa się z ośmiu oddziałów, z których każdy (poza pierwszym), prezentuje odrębny dział matematyki. Można po nią sięgać zatem w przypadku pojawienia się nowej partii materiału, wprowadzania nowych pojęć, ale i przed klasówką czy maturą. O ile poszczególne rozdziały będą nam służyły w różnym czasie, warunkowanym programem nauczania, to lekturę poradnika koniecznie należy rozpocząć od rozdziału pierwszego. Autorka pokazuje w nim różnice w myśleniu i postrzeganiu rzeczy, występujące pomiędzy uczniem, a nauczycielem / rodzicem. Stąd problemy w zrozumieniu poszczególnych zagadnień, a w konsekwencji … negatywne stopnie. 

Wraz z Danutą Zarembą wkroczymy w ten piękny i logiczny świat matematyki, oparty na określonych regułach i niezmiennych zasadach. Zagłębimy się w świat rachunków – cyfr, liczb, osi liczbowej, dodawania, odejmowania (i kolejności tych działań). Zajmiemy się również mnożeniem i dzieleniem, a także … znienawidzonymi (do tej pory) zadaniami tekstowymi. Poznamy świat ułamków, będziemy je skracać i rozszerzać, dodawać i odejmować, mnożyć i dzielić, dowiemy się też jak wykonywać działania na ułamkach w postaci dziesiętnej, a także jak obliczyć procent.

Odkryjemy również fenomen geometrii, przybliżymy sobie pojęcie odcinków i prostych, będziemy mierzyć długość oraz kąty, poznamy rodzaje trójkątów, czworokątów, zajmiemy się obliczaniem pól i obwodów. Nauczymy się też wykonywać działania na liczbach ujemnych, będziemy też próbować (i to z pozytywnym skutkiem) zrozumieć algebrę oraz zagłębimy się zależności pomiędzy wielkościami, poznając układ współrzędnych i rysując wykresy funkcji.

Mimo obszernej tematyki zawartej w poradniku, to nie merytoryczna strona książki, ale właśnie sposób przekazu czyni są niezwykle cenną pomocą w nauczaniu / uczeniu się matematyki, i to nie tylko w dobie nauczania online. Tak inna od nużących wywodów zawartych w podręcznikach publikacja sprawia, że nie tylko pewne definicje, pojęcia, działania stają się klarowne, ale odkrywamy też, że matematyka może być naprawdę fascynująca!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz