poniedziałek, 19 października 2020

Irena Kamińska-Radomska „Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język kurtuazji”

Tytuł: Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język kurtuazji
Autor: Irena Kamińska-Radomska 
Wydawnictwo: Studio Emka 


Faux pas w biznesie, szczególnie tym międzynarodowym, może nas drogo kosztować. Znajomość etykiety jest szczególnie przydatna w krajach odmiennych kulturowo, ale nie tylko. Ten zbiór zasad, właściwych w życiu społecznym i zawodowym zachowań, to etykieta biznesu. Obowiązuje ona nie tylko na terenie kraju, ale i w kontaktach międzynarodowych i polega nie tylko na właściwym zachowaniu, służącym zrobieniu dobrego wrażenia, ale również może nas wywindować na szczyt, albo też przeciwnie – zablokować naszą karierę. 

Dlatego też warto znać zasady związane z etykietą, niezależnie od tego, z jakimi klientami mamy do czynienia, a stosowanie jej zawsze przemawiać będzie na naszą korzyść, będzie bowiem oznaką szacunku wobec drugiej osoby, a także wyrazem starań o poprawność w kontaktach. Na rynku sporo jest poradników o tej tematyce, brakuje jednak takich, które w prosty i zwięzły sposób opisują najbardziej znaczące kwestie i rozwiewają te wątpliwości, które w kontaktach z biznesowymi partnerami, klientami, pojawiają się najczęściej. 

Dlatego też tak wyróżnia się książka pt. „Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język kurtuazji”, opublikowana nakładem Wydawnictwa Studio Emka. Autorka, dr Irena Kamińska-Radomska, wykładowca i trener, dzieli się z nami wiedzą z zakresu międzynarodowego protokołu i etykiety biznesu, na dodatek wiedzą, która ma swoje zastosowanie w czasach współczesnych. Również zasady tej etykiety zmieniają się bowiem pod wpływem zmian technologicznych, a nowe formy komunikacji wymusiły ustalenie nowych reguł gry. Dlatego też książka jest podręcznikiem zachowania, bez którego nie może przejść żaden pracownik, nie tyko ten wyższego szczebla, ale też ten myślący o rozwoju swojej kariery. Choć okładka czy sam tytuł wskazywałyby, iż książka dotyczy tylko świata biznesu, to tak naprawdę warto, by zasady dotyczące właściwego zachowania się, niezależnie od tego, w jakim środowisku się obracamy czy z jaką dziedziną związaliśmy swoje życie. 

Książka składa się z czterech rozdziałów, obejmujących zagadnienia z takich obszarów tematycznych, jak komunikacja w biznesie, precedencja, wizerunek biznesmena czy zasady rządzące spotkaniami. W rozdziale pierwszym autorka porusza tematy dotyczące reguł przedstawiania się, ściskania dłoni, kontaktu wzrokowego oraz form przedstawiania innych osób w naszym towarzystwie. Podpowiada również, w jaki sposób zapamiętywać imiona i nazwiska, kiedy i w jaki sposób korzystać z wizytówek oraz jak powinna taka wizytówka wyglądać, by spełniać swoją podstawową funkcję. Autorka zajmuje się tu również zagadnieniami związanymi z mową ciała, bowiem – jak podkreśla – nasze gesty mówią czasami głośniej niż słowa, intonacją oraz aktywnym słuchaniem. Przybliża nam ponadto zasady rozmów telefonicznych oraz komunikacji elektronicznej. 

Rozdział drugi traktuje o zasadach pierwszeństwa, czyli precedencji, zarówno w biznesie, jak i w życiu codziennym. Warto pamiętać, że w firmie zasady te są określone na postawie naszych osiągnieć – o pierwszeństwie decyduje stanowisko, ranga, status. Autorka pisze o kolejności zajmowania miejsc na przyjęciach zasiadanych, szczegółowo rozpisując różne warianty rozmieszczenia gości przy stołach. Zajmiemy się również kwestią zajmowania miejsc w samochodzie oraz zachowaniem w windzie. 

Rozdział trzeci omawia wizerunek biznesmena – o tym, jak bowiem ważny jest właściwy ubiór, nie trzeba nikogo przekonywać. Autorka omawia ubiór służbowy, zarówno biznesmena oraz bizneswoman, zajmuje się również tematem dostosowania ubioru do typu urody oraz osobowości, formując 15 raz dotyczących wizerunku dla mężczyzn oraz 15 rad dotyczących wizerunku dla kobiet. Sporo uwagi poświęca również kwestii dopasowania ubioru do okazji. 

Ostatni, czwarty rozdział, dotyczy spotkań, nierozerwalnie wiązanych ze światem biznesu, zauważa również że w ostatnich latach coraz bardziej popularne stają się przyjęcia na stojąco, zamiast uroczystych obiadów czy zasiadanych kolacji. Dokładnie tłumaczy zatem, jak na takich przyjęciach się zachowywać, jak poruszać się po sali czy nawiązywać kontakty z innymi gośćmi. Radzi również w jaki sposób korzystać z bufetu, a także w jaki sposób w trakcie takiego spotkania powinni zachowywać się gospodarze. Omawia również zasady organizowania i uczestniczenia w przyjęciach przy stole, zasady zapraszania gości do restauracji czy na konferencje i /lub seminaria. 

Zarówno sposób przekazu, jak i jego wzbogacenie ilustracjami rozwiewającymi wątpliwości, co do poprawności rozmieszczenia gości czy ułożenia sztućców, sprawiają, że książka ma wymiar nie tylko teoretyczny, ale przede wszystkim praktyczny, co czyni ją użyteczną przy wielu okazjach, ratując nas przed popełnieniem faux pas. Pomijając fakt, że taki błąd może drogo nas kosztować, to jeszcze świadczy o braku naszego obycia i ignorancji wobec obowiązujących zasad. Warto zatem informacje zawarte w książce sobie przyswoić i stosować w każdej sytuacji, windując jednocześnie w górę własną pozycję w biznesie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz