niedziela, 29 listopada 2020

Marek Kamiński "Power4Change. Sztuka osiągania celów"

Tytuł: Power4Change. Sztuka osiągania celów 
Autor: Marek Kamiński 
Wydawnictwo: Helion 


Marka Kamińskiego znają chyba wszyscy, niezależnie od wieku czy nawet miejsca zamieszkania. Polarnik, jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny Ziemi bez pomocy z zewnątrz: w maju 1995 roku biegun północny, a w grudniu 1995 roku biegun południowy, za co został wpisany do Księgi rekordów Guinnessa. Jest nie tylko podróżnikiem, ale także mówcą, przedsiębiorcą oraz autorem książek o podróżach, nie tylko tych na biegun, ale także tych o podróży przez życie, które wymagają jednocześnie spojrzenia w głąb siebie. 

Marek kamiński jest również twórcą metody Power4Change, która sprawdza się w każdej dziedzinie życia i pozwala polepszyć jego jakość. Służy ona osiąganiu celów i składa się nie tylko z określonych kroków, ale tez konkretnych elementów, zasad oraz praktyk. O tym, jak dokładnie wygląda ta metoda, w jaki sposób wdrożyć ją na co dzień, jakie zmiany powoduje i z jakimi trudnościami możemy się liczyć, możemy przeczytać w najnowszej książce Marka Kamińskiego pod tym samym tytułem. „Power4Change. Sztuka osiągania celów”, to praktyczny przewodnik po określonych narzędziach i jednocześnie prezentacja podejścia, które pozwoli nam dokonać zmiany. Opublikowana nakładem Wydawnictwa Helion książka to impuls, by lepiej poznać siebie i by wyruszyć w drogę, zamiast wciąż tylko narzekać. Publikacja adresowana jest do wszystkich tych, którzy chcą/potrzebują zmian, którzy pragną lepiej funkcjonować w otaczającej nas rzeczywistości i … wygrywać. Nawet, jeśli dla każdego z nas ta wygrana będzie oznaczała coś innego. 

Książka składa się z sześciu części, a jej lektura (aktywna, bowiem książka zawiera szereg ćwiczeń), daje nam możliwość dokonywania realnych zmian i obserwacji tego, w jaki sposób odzyskujemy moc sprawczą, stajemy się bardziej świadomi siebie oraz swoich pragnień. Pierwsza część poradnika stanowi omówienie podstawowych elementów, które składają się na metodę, a tak naprawdę na modyfikację naszego podejścia do życia i świata. Te pięć elementów, to: Uniwersum, prawda, intuicja oraz wizualizacja, a także sam człowiek. Na wizualizację i jej znaczenie zwraca uwagę wielu autorów, a Kamiński wspomina, że wizualizacji używał już intuicyjnie jako dziecko, do odbywania… rejsów. 

Kolejna część książki dotyczy zasad, jakimi warto kierować się w swojej drodze, a które pomagają nam osiągnąć cele. Te zasady, to: zasada równowagi, zasada poszanowania energii, paradoksu, nieoznaczoności języka, Less is more oraz zasada elastycznej determinacji. Wszystkie te zasady zostały przetestowane przez Kamińskiego, wszystkie są obecne w jego życiu. Pierwsza z nich obejmuje zarówno równowagę umysłu, jak i ciała, bowiem kiedy pracujemy z ciałem, poczynając od pożywienia, po ćwiczenia fizyczne, wpływamy na świadomość i podświadomość. I odwrotnie – kiedy korzystamy z technik uważności, medytacji, wdzięczności, wpływamy również na ciało i możemy przywrócić w nim równowagę. 

W trzeciej części książki Marek Kamiński pisze o praktykach, rozumianych jako „regularne działania, podejmowane w zewnętrznym lub wewnętrznym świecie i które przynoszą efekty, choć nie zawsze można je dokładnie przewidzieć”. Do tych praktyk autor zalicza praktykę akceptacji, uważności i wdzięczności. Autor pisze tu również o energii zawartej w słowach oraz podaje wskazówki, jak odnaleźć te słowa, które są „nasze”, które nas będą wspomagać. Wspomina także o odporności, odwadze i pokorze, jako o cechach, które warto doskonalić. Opisuje również praktykę „od ogółu do szczegółu” mówiącą o tym, by najpierw dostrzec większy cel, do którego dążymy, bowiem to z niego wynikają szczegóły, czyli konkretne zadania. 

Kolejna część poradnika stanowi szczegółowe omówienie pięciu kroków, które doprowadzić mają nas do celu. Pierwszy krok mówi o tym, że musimy odkryć swój biegun, bowiem przed wyruszeniem w drogę musimy wiedzieć, dokąd zmierzamy. Ten pierwszy krok zakłada zatem określenie celu, zdefiniowanie, uświadomienie i poszukanie go, jeśli jeszcze celu nie mamy, lub jego modyfikację z uwagi na zmiany warunków. Drugi krok obejmuje wyznaczenie drogi przy pomocy mapy. Musimy zatem określić konkretne wartości, dzięki którym poznamy, że jesteśmy na swoim biegunie, a także podać na podstawie planu czas, kiedy chcemy tam dotrzeć. Krok trzeci stanowi próbę wyjaśnienia, ze tak naprawdę to nie cel, a sama droga jest ważna, bowiem możemy kontrolować tylko proces, zatem na nim warto się skupić. Krok czwarty obejmuje dwa bieguny drogi, czyli porażkę i sukces, bowiem jak się okazuje, w każdym z tych dwóch przeciwstawnych stanów musimy umieć się odnaleźć a nie zawsze jest to łatwe (paradoksalnie, dotyczy to również sukcesu). Ostatni krok obejmuje poznanie samego siebie, bowiem tylko wówczas, kiedy będziemy znali siebie, schematy swoich zachowań, kiedy określimy, co jest dla nas ważne, będziemy mogli pracować nad celami, które są naprawdę nasze. Ostatnia część książki opisuje rytuały, które nadają strukturę i rytm naszemu życiu, porządkując je i pomagając nam realizować nasze cele. 

Lektura książki, szczególnie napisanej przez praktyka, który osiągnął w życiu to, co wydawało się być nieosiągalne, pozwala nam zmienić również siebie i swoje podejście do zakładanych celów, do własnych zasobów, ograniczeń, a także samej drogi. Sięgając po książkę warto mieć pod ręką długopis i kartkę i na bieżąco wykonywać zalecane ćwiczenia. Wówczas dokonamy zmiany, zmieniając siebie. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz