niedziela, 6 grudnia 2020

Jasmin Lee Cori "Matka niedostępna emocjonalnie. Jak rozpoznać i wyleczyć niewidzialne skutki zaniedbania w dzieciństwie"

Autor: Jasmin Lee Cori 
Wydawnictwo: Zwierciadło 


Relacja pomiędzy matką a dzieckiem jest jedyną w swoim rodzaju, złożoną i wyjątkową. Mimo iż na wychowanie dziecka ma wpływ wiele różnych czynników, to jednak matka ma tu największy wpływ i jej miłość, troska, opieka potrafią zrekompensować wiele problemów czy przeciwności losu. Niestety, kiedy ta opieka jest niewystarczająca, wywiera to kolosalny wpływ na dziecko i jest największą przeszkodą w prawidłowym jego rozwoju. 

O tym, jak wyglądać powinna matczyna opieka, jaka odpowiedzialność na matkach ciąży, ale także o dzieciach, które zmagają się z deficytem tej miłości, co rzutuje na ich dorosłe życie, przeczytać możemy w niezwykle zajmującej, choć poruszającej trudny temat książce pt. „Matka niedostępna emocjonalnie. Jak rozpoznać i wyleczyć niewidzialne skutki zaniedbania w dzieciństwie”, autorstwa Jasmin Lee Cori. Autorka, licencjonowana psychoterapeutka, która specjalizuje się w pracy z dorosłymi, pokazuje, jak ogromne są konsekwencje zaniedbania, w tym emocjonalnego, dziecka przez matkę oraz pokazuje, w jaki sposób z tymi konsekwencjami można się uporać. To jednak książka przeznaczona nie tylko dla osób zaniedbywanych w dzieciństwie, które nie doświadczyły matczynej troski, ale również dla samych matek, lubą też kobiet, które planują dziecko. To wreszcie pozycja dla terapeutów, psychologów, pedagogów, by mogli efektywniej pracować ze swoimi pacjentami. 

Praca z takimi klientami, których problemy mają swoje źródło w nienależytej opiece matki, jest niezwykle trudna, a właściwie trudne jest dotarcie do źródeł tych problemów. Trudno jest bowiem skrytykować matkę, musimy przełamać się i przestać ją chronić. A właściwie przestać chronić siebie przed matką. Dopiero wówczas możemy zacząć pracę nad sobą i nauczyć się funkcjonować pomimo braku tych fundamentów, które w poprawnej relacji z matką są budowane. 

Książka składa się z trzech części, z czego w pierwszej autorka zajmuje się tym, czego dziecko potrzebuje od matki. W części drugiej obserwujemy, jakie mogą być konsekwencje tego, że matka nie wypełnia należycie swojej roli, jak wyglądają skutki emocjonalnego zaniedbania i psychicznej przemocy. Część trzecia została poświęcona praktycznym aspektom pracy nad sobą i uzdrawiania. 

Część pierwsza nie ma za zadanie zwiększyć jeszcze odpowiedzialności ciążącej na matkach, ale uświadomić kobietą, że nie każda musi być matką, że podejmując świadomą decyzję o macierzyństwie musi kierować się świadomością, że odtąd jej życie musi skoncentrować się na zaspokajaniu potrzeb małego człowieka. Autorka pokazuje rolę matki w różnych ujęciach, między innymi traktując ją jako źródło, punkt zaczepienia, ratownika, żywicielkę, mentorkę czy bazę, jednak niezależnie od używanej terminologii autorka podkreśla, że matka musi wykazywać zrozumienie dla potrzeb rozwojowych dziecka, musi dawać mu dostatecznie dużo swobody, a jednocześnie wyznaczać granice i stanowić dla dziecka bazę do której powraca się w trudnych chwilach, nawet jako dorosła osoba. Jasmin Lee Cori pisze również o wykształceniu bezpiecznego przywiązania do matki, pokazuje jednak również, że nawet jeśli wcześniej nie zaznaliśmy bezpiecznego przywiązania, to nigdy nie jest za późno, by taką relację zbudować. 

Część druga niezwykle klarownie tłumaczy, co się dzieje, kiedy matka nie spełnia swojej roli. Bardzo często w takich sytuacjach dziecko zaczyna żywić błędne przekonanie, że zrobiły coś nie tak, skoro są krzywdzone lub porzucone. Wyciągają z tego wniosek, że są złe lub nie zasługują na miłość, co ma niestety konsekwencje w dorosłym życiu. Jak pisze autorka: „Poczucie, że jest się nieważnym dla własnej matki, pozostawia w człowieku niegojącą się ranę”. Skutki obejmują nie tylko spowolnienie rozwoju w stosunku do normy, ale również problemy z określeniem własnej tożsamości, a to utrudnia normalne funkcjonowanie. W konsekwencji takie zaniedbywane dziecko może mieć osłabione poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie emocjonalnego głodu, trudności z akceptacją, z zaspokajaniem własnych potrzeb, z otwarciem się na miłość, może pogrążać się w depresji, prezentować zachowania uzależnieniowe, mieć skłonność do perfekcjonizmu czy samokrytyki, a to zaledwie początek długiej listy. 

Jak sobie z tym radzić? O tym traktuje trzecia część książki, niezwykle praktyczna, oparta na szeregu ćwiczeń i skoncentrowana na procesie zmian. W rozdziale tym autorka omawia sposoby „uzdrawiania”, szczególnie te, których zwykle unikamy, tuszując najgłębsze rany i unikając wyciągania ich na światło dzienne. Zachęca również do prowadzenia dziennika, jako metody odkrywania utajonych uczuć. Przygląda się również żalowi oraz złości, czyli dwóm podstawowym emocjom, z którymi musimy się zmierzyć na drodze do uzdrowienia. 

Mimo iż książka to nie tradycyjny poradnik, to jej lektura umożliwia zainicjowanie lub nawet przeprowadzenie się przez pewien proces, co pozwala zmierzyć się z prawdą o relacjach z matką i zacząć działać w kierunku poprawy swojego życia. Konieczna będzie konfrontacja z tym, co było, z bólem wynikającym z zaniedbania, odrzucenia, ale opuszczenie strefy komfortu i zakończenie życia w kłamstwie umożliwia nam rozpoczęcie procesu zdrowienia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz