piątek, 4 grudnia 2020

Rafał Ryszka "To, co ważne… "

Tytuł: To, co ważne… 
Autor: Rafał Ryszka 
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS 


Wychowanie dziecka i wpojenie mu fundamentalnych wartości, które będą dla niego oparciem i drogowskazem, jest prawdziwym wyzwaniem. Jeśli jednak również i nasze życie jest wypełnione tymi wartościami, jeśli nimi kierujemy się zarówno w naszych wyborach, jak i codziennych czynnościach, dużo łatwiej będzie przekazać je dziecku – wszak uczy się ono przez obserwację. No właśnie, i co widzi patrząc na swoich rodziców? Jak uwierzyć, a także zrozumieć ma co jest ważne, skoro nie znajduje to odzwierciedlenia w zachowaniu bliskich mu osób, z których powinien brać wzór? 

O wartościach i ich kształtowaniu pisze Rafał Ryszka w niezwykłej książce adresowanej nie tylko do dzieci. Książka jest właściwie apelem skierowanym do dorosłych, jest próbą zwrócenia ich uwagi na pewne modele powstępowania, które znacznie utrudniają wychowanie dziecka zgodnie z pożądanymi wartościami. To nie tylko publikacja dla rodziców i opiekunów, ale również nauczycieli i terapeutów, a właściwie każdego z nas. Lektura opublikowanej nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS pozycji pt. „To, co ważne. Krótki przewodnik po świecie wartości nie tylko dla najmłodszych” mobilizuje nas do tego, byśmy się przebudzili. Stanowi inspirację do zmian, które tak naprawdę należy zacząć od nas samych. 

Przenosimy się do Wrocławia, ale tak naprawdę to nie miejsce jest tu ważne, a fakt, że spotykamy ojca, który na wrocławskim rynku pragnie porozmawiać z synem o wartościach. Tyle tylko, że syn nie chce słyszeć, czym jest lojalność, wolność, tolerancja, dobroć czy inne fundamentalne wartości. On chciałby je zobaczyć w postawie, w zachowaniu dorosłego. Jak ma bowiem zrozumieć, że wartości nie są materialne, że nie mają kształtu czy ceny, kiedy dla rodziców liczy się posiadanie i gromadzenie przedmiotów? Skąd ma wiedzieć, że należy brać odpowiedzialność za swoje czyny, kiedy rodzice tej odpowiedzialności starają się unikać? W jaki sposób wyważyć, co jest ważne, a co mniej, skoro rodzice sami dobrowolnie dobierają wartości, które im pasują do sytuacji? Chłopiec zastanawia się również, skąd dowiedzieć się ma, że życie zgodzie ze swoimi wartościami oznacza często odwagę i przeciwstawienie się innym – to dzięki rodzicom jest w stanie określić, co jest ważne i co warte jest obrony. Tylko postawa i zachowanie rodziców jest źródłem informacji dotyczącej tego, co jest pożyteczne. Kiedy nie ma takiego wzorca, dziecko czerpie wiedzę z telewizji i Internetu, nad czym zresztą jako rodzice w pewnej chwili możemy stracić kontrolę. 

W trakcie rozmowy syn prosi również, by przynajmniej ojciec go nie okłamywał, skoro robi to tak wiele osób dookoła. Przekonuje też tatę, by nie czekał z wpajaniem wartości do chwili, kiedy będzie dorosły, bowiem wartości nabywa się od najmłodszych lat. Inaczej nigdy nie zrozumie, że sława, uznanie, bogactwo, to droga, która prowadzi donikąd. Pójdzie nią, bowiem tych samych wyborów doskonali rodzice… 

Lektura książki Rafała Ryszka nie jest dla rodziców wygodna i komfortowa. Zmusza bowiem do rachunku sumienia, do przyjrzenia się swojemu zachowaniu i postawom. Niestety zapewne w tym dialogu, a właściwie apelu chłopca zobaczycie również siebie i swoje niedoskonałości. Jednak ta sytuacja jest dla nas szansą, byśmy zmiany, jakie chcemy zauważyć u dziecka, zaczęli od siebie. By wartości, które pragniemy mu wpoić, były również naszymi wartościami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz