czwartek, 11 marca 2021

Michael G.Rogers "Zespół zaczyna się od ciebie"

Tytuł: Zespół zaczyna się od ciebie
Autor: Michael G.Rogers
Wydawnictwo: Studio EmkaNie od dziś wiadomo, że prawdziwa siła leży w grupie, że działając jako drużyna jesteśmy w stanie osiągnąć dużo więcej niż wówczas, kiedy występujemy jako jednostka. A jednak nie jesteśmy przyzwyczajeni do pracy w grupie, zamiast współpracować z innymi często z nimi rywalizujemy, sabotujemy ich pomysły, staramy się wyróżnić na ich tle, pieczołowicie zaznaczając swój wkład w pracę. Tym samym jesteśmy nie częścią zespołu, a grupy rywalizujących ze sobą jednostek, które za wszelką cenę chcą udowodnić, kto jest ważniejszy, lepszy, które indywidualne dobro stawiają ponad dobro ogółu.

Zapominamy w tym wszystkim, że … tworzenie zespołu warto zacząć od siebie, od zmiany patrzenia na współpracowników, od zidentyfikowania nadrzędnych wartości i kierowania się nimi. O tym, jak tworzyć efektywne zespoły kierując się właśnie tą zasadą, o wkładzie, który możemy wnieść, pisze w swoim poradniku Michael G.Rogers, prezes Teamworh and Leadership, firmy wspierającej rozwój zespołów. Książka „Zespół zaczyna się od ciebie” to doskonałe kompendium wiedzy o zespołach, zawierające „6 prostych wskazówek, które zmienią członków zespołu z dobrych we wspaniałych”. Opublikowana nakładem Wydawnictwo Studio Emka pozycja znajdzie uznanie zarówno pośród liderów, jak i tych, którzy pretendują do tego miana, właścicieli firm, a także samych członków zespołu, zainteresowanych samorozwojem i doskonaleniem metod swojej pracy.

Autor podkreśla, że praca zespołowa nie oznacza wyrzeczenia się swojego „ja”, natomiast warto skoncentrować się na praktykowaniu sześciu przymiotów, które każdy członek zespołu powinien rozwijać. Każdy kolejny rozdział poświęcony jest właśnie tym cechom, a całość składa się na swego rodzaju podręcznik poświęcony budowaniu zespołów. Napisana prostym językiem książka, wypełniona przykładami i dokładnym tłumaczeniem wpływu danego zachowania na jednostkę pokazuje, że wystarczy nieco pracy nad sobą, by móc cieszyć się nie tylko wspaniałymi wynikami jako zespół, ale i inspirującą atmosferą w pracy.

Warto zatem zacząć od okazywania bezinteresowności, pracy nad tym, by stać się osobą godną zaufania, nad zachowaniem skromności. Dbając o pozytywne nastawienie i traktując innych z szacunkiem odnajdziemy wielką radość w tym, co robimy, a dążąc do wielkości pokazujemy drogę pozostałym członkom zespołu, stają się doskonałym przywódcą.

Autor podkreśla, że jeśli zespół ma odnosić sukcesy, jego członkowie powinni być gotowi więcej dawać, niż brać, przedkładać sukces zespołu ponad indywidulane osiągnięcia. Wtedy to właśnie wspólna praca przynosi korzyści wszystkim członkom grupy. Przekonamy się też, że warto być osobom godną zaufania, bowiem wiarygodność jest podstawą pracy zespołowej. Zachowując skromność i pozostając odpowiedzialnym członkiem zespołu powinniśmy przyznawać się do błędów i wyciągać z nich wnioski, a także wyrażać wdzięczność za pomoc innych członków zespołu. Warto również skupić się na pozytywach i ograniczyć negowanie, bowiem to pozytywne nastawienie zaraża innych. Ważny jest również szacunek w stosunku do każdego z członków zespołu, a także … dążenie do wielkości. Dzięki temu mamy stać się nie tylko wspaniałym członkiem zespołu, ale i wspaniałym przywódcą.

Każdy z tych sześciu przymiotów opisany jest dokładnie w kolejnych rozdziałach, a mimo niewielkiej objętości książka wypełniona jest praktyczną wiedzą na temat budowania zespołów i pożądanego zachowania ich członków. Warto podkreślić, że choć z perspektywy zespołu warto, by wszyscy pracownicy przejawiali te cechy i dążyli do zaspokojenia potrzeb grupy przed swoimi, to tak naprawdę wpływ mamy tylko na siebie i to od siebie zmianę powinniśmy zacząć. Tym bardziej, że autor namawia to tego, by wziąć sprawy w swoje ręce, nie czekając, aż obudzą się inni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz