piątek, 16 kwietnia 2021

Christopher L.Heuertz "Święty Enneagram"

Tytuł: Święty Enneagram
Autor: Christopher L.Heuertz
Wydawnictwo: Sensus


Są wśród nas osoby, które rozumieją, że istniejący stan rzeczy, że ich trwanie tu i teraz, nie musi być wszystkim, co ich czeka. Że może istnieć coś więcej, że są tak naprawdę na początku swojej drogi, niezależnie od ich wykształcenia czy statusu materialnego. Wówczas następuje przebudzenie, czasami wywołane traumatycznym wydarzeniem lub innymi czynnikami, wewnętrznymi lub zewnętrznymi. Pragniemy odkrywać nie tylko rzeczywisty świat, ale i samego siebie, poszukując sposobów, by to zrobić.

Zadanie sobie pytania: kim jestem, może zainicjować nie tylko proces poznania siebie, ale i wielopłaszczyznowych zmian we wszystkich sferach naszego życia. W tym odkryciu własnej tożsamości pomóc może nam Enneagram, który odkrywa przed nami „ścieżkę wiodącą do odzyskania prawdziwej tożsamości i pomaga nam nawigować w podróży do domu”. Dla tych czytelników – poszukiwaczy, którzy z tematem tym zetknęli się już w przeszłości, ale i dla tych, dla których pojęcie to było do tej pory obce, adresowana jest książka pt. „Święty Enneagram. Znajdź swoją ścieżkę duchowego rozwoju”. Opublikowana nakładem Wydawnictwa Sensus pozycja to szczegółowy opis wykorzystania starożytnego narzędzia jakim jest Enneagram, do poznania siebie i kształtowania swojego życia.

Autor, Christopher L.Heuertz, za pośrednictwem swojej książki opisującej dokładnie tworzenie i korzystanie z Enneagramu oraz otwierającej nasze oczy na zgubną moc kłamstwa, dostarcza nam przydatnego narzędzia do określania osobowości i cech poszczególnych ludzi. Jednak, jak podkreśla autor, mimo rosnącej popularności tego narzędzia, powinno ono być rozumiane jako coś więcej niż moda, tłumacząca nawet nasze dziwactwa. To sposób na wytłumaczenie, w jaki sposób myślimy i odczuwamy. Co więcej, dzięki Enneagramowi możemy w pełni zaakceptować to, czym zostaliśmy przez naturę obdarzeni, a także pogodzić się ze wzorcami uzależnienia, które wiążą nas z największymi wyzwaniami osobistymi, duchowymi i emocjonalnymi.

Aby rozpocząć pracę w Enneagramem, musimy odnaleźć w sobie odwagę, by móc poznać prawdę na swój temat, a także zaakceptować ją i wykorzystać do pracy nad sobą. Dzięki pracy z Enneagramem przestajemy karmić się iluzjami, przez pryzmat których postrzegamy nasze własne „ja”, dzięki temu narzędzie prowadzi nas ku wolności. Nasz rozwój, niezależnie od użytych narzędzi, wymagać będzie jednak wnikliwej obserwacji siebie i pracy nad sobą. Z pewnością nie będzie to przyjemne, być może wiązało się będzie z bólem, z powrotem do przeszłości, a także ze zmierzeniem się z teraźniejszością, z analizowaniem kolejnych kroków poczynionych w trakcie walki. W trakcie tego procesu – bo bez wątpienia musi być to sekwencja rozciągniętych w czasie działań – powinien nam przyświecać cel, jakim jest ukształtowanie w sobie tych cech, które są dla nas najlepsze w każdej sferze naszego życia.

Dowiadujemy się o działaniu i strukturze Enneagramu, o dziewięciu lustrach, które nam oferuje – dzięki nim możemy przyjrzeć się sobie. Te dziewięć luster to dziewięć archetypów ludzkiego charakteru. Z tych dziewięciu typów, jeden jest w nas dominujący, a kiedy już pozyskamy wiedzę na jego temat, otwiera to nam pole do działania. Tak naprawdę samo zapoznanie się z podstawami Enneagramu nie zajmuje zbyt wiele czasu, jednak prostota jego zastosowania jest złudna. To w istocie głęboka samoanaliza, na tyle skomplikowana, że nie każdy tak naprawdę będzie na nią gotowy – nie każdy będzie bowiem przygotowany na prawdę.

Książka składa się z trzech części, z których pierwsza wprowadza nas w tematykę związaną z Enneagramem, druga omawia triady i typy, zaś trzecia zajmuje się tematem odnalezienia naszej własnej ścieżki duchowego rozwoju. Stopień szczegółowości tekstu sprawia, że otrzymujemy prawdziwe kompendium wiedzy na temat Enneagramu, a w istocie … na temat siebie. Właśnie to sprawia, że – jeśli podejmiemy decyzję o pracy z książką – może ona stać się kluczem do zmian, a właściwie sposobem na to, by podążyć swoją nowa ścieżką.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz