piątek, 4 czerwca 2021

Marzena Adamowicz, Alicja Ostrowska "Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych 13-16-latków"

Tytuł: Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych 13-16-latków
Autor: Marzena Adamowicz, Alicja Ostrowska
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULSPojęcie twórczości posiada szeroki zakres i wiele znaczeń. Początkowo było ono zarezerwowane dla działalności boskiej, następnie dla jednostek wybitnych, a obecnie odnosi się do wszystkich osób podejmujących działalność zmierzającą do przekształcenia otaczającej rzeczywistości. Wśród specjalistów zajmujących się problemem twórczości dominuje opinia, że do czynów twórczych zdolny jest każdy człowiek. Czy musza istnieć jednak specjalne warunki do rozwoju twórczości? Jak wygląda twórczość nastolatków? Rozwija się pod wpływem szkoły czy może przechodzi kryzys?

O orientacjach życiowych nastolatków, a także o ich twórczości i twórczych postawach piszą w swojej książce Marzena Adamowicz i Alicja Ostrowska. Monografia pt. „Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych 13-16-latków”, opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS, to pozycja poruszająca istotny nie tylko dla pedagogiki temat twórczości, związanej z nim postawy, a nawet sensu istnienia. Badaczki podjęły się analizy zagadnienia dotychczas niezgłębianego i traktowanego nieco marginalnie – obecne na ryku pozycje omawiają twórczość dzieci, czy osób niepełnosprawnych, pomijając grupę zbadaną przez autorki książki. Tymczasem analizowany wiek przypada na okres jednego kryzysów twórczości, kiedy to występuje zainteresowanie płcią przeciwną. Dlatego też tak intrygująca jest to praca, pozwalająca wprowadzić odpowiednie zmiany w programie szkolnym, ale też w postawach nauczycieli, a nawet rodziców. Zresztą książka, choć w głównej mierze zaciekawi nauczycieli, może zmienić także zachowania rodziców.

Książka składa się z czterech rozdziałów, z czego dwa pierwsze dotyczą pojęcia twórczości, orientacji życiowych oraz twórczych orientacji. Poznamy różne spojrzenia na twórczość, charakterystykę osoby kreatywnej, definicję dzieła twórczego oraz koncepcję twórczości. Przekonamy się ponadto, jak wygląda kwestia marzeń oraz wyobraźni, ukierunkowujących orientacje życiowe. Dowiemy się też, czemu służy myślenie twórcze i jakie związane z tym nurty funkcjonują, a także jak kształtuje się typologia postaw twórczych. W rozdziale drugim autorki poruszają temat orientacji życiowych 13-16-latków, piszą o roli wartości w ich funkcjonowaniu oraz o poszukiwaniu sensu życia. Te dwa rozdziały składają się na część teoretyczną książki – kolejne stanowią omówienie procedury oraz wyników badań.

W rozdziale trzecim znajdziemy opis metodologiczny badań własnych. Celem poznawczym badaczek stało się scharakteryzowanie orientacji życiowych twórczych i odtwórczych 13-16- latków. Rozdział czwarty stanowi omówienie wyników, uzupełnione również o obszerne przedstawienie sylwetek twórczych adolescentów.

Konkluzje i postulaty wynikające z badań są niezmiernie istotne nie tylko dla kierunków działań polskiej szkoły, ale tak naprawdę dla wszystkich zainteresowanych. Dotychczas prowadzone badania dotyczyły innych grup wiekowych, nie adolescentów, dlatego też monografia ma wielką wartość dla praktyki pedagogicznej szczególnie, że autorki zalecają konkretne działania mające na celu podtrzymanie pozytywnej motywacji poznawczej dzieci, a takie jej pobudzania i ukierunkowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz