poniedziałek, 21 lutego 2022

Mikołaj Wolanin "Obowiązki ucznia"

Tytuł: Obowiązki ucznia
Autor: Mikołaj Wolanin
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS


Prawa i obowiązki ucznia są ujęte przede wszystkim w szkolnym statucie, ale także w Konstytucji RP, prawie oświatowym, a także międzynarodowych dokumentach. Mimo iż większość, tak rodziców, jak i uczniów, zwykle się z dokumentami tymi nie zapoznaje, to jednak warto przyjrzeć się temu zagadnieniu, chociażby w myśl powiedzenia, że nieznajomość prawa szkodzi.

Sytuację uczniów i rodziców (a nawet w niektórych przypadkach, także nauczycieli) utrudniał brak zwartej publikacji na temat praw i obowiązków, przedstawionej w czytelny i odpowiedni do każdej z grup odbiorców. Teraz jednak pojawiła się pozycja pt. „Obowiązki ucznia”, opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS. To pozycja wyjątkowa nie tylko z uwagi na to, że wypełnia istniejącą na rynku lukę, ale również dlatego, że autor, w trakcie jej pisania, był maturzystą, który już wówczas od kilku lat zajmował się prawami i obowiązkami ucznia. Zresztą książka to to już kolejna po „Prawach ucznia” książka autorstwa Mikołaja Wolanin. Pozycja jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców – zarówno do uczniów i rodziców, ale też nauczycieli, dyrektorów szkół i wszystkich zainteresowanych tematem, w tym do instytucji pomocowych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką dzieci.

Z uwagi na zmieniające się na przestrzeni czasu przepisy prawne, dużym ułatwieniem, umożliwiającym śledzenie zmian na bieżąco, jest odwoływanie się w tekście do bieżących aktów prawnych z podaniem aktu prawnego, dziennika ustaw i konkretnych artykułów. Czytelny sposób podziału książki na część związaną z definicjami- zarówno definicjami osoby uczącej się, jak i podziału i prawnego charakteru obowiązków, jak i z prawnymi uregulowaniami obowiązków osób uczących się, bez problemu możemy znaleźć interesujący nas akt prawny i zawarte w nim przepisy oraz ich interpretację.

Na tę drugą część, związaną właśnie z aktami prawnymi, składają się akty uniwersalne, tj. Powszechna deklaracja praw człowieka, Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, a także przykłady deklaracji dotyczących obowiązków człowieka, a część ta zakończona jest interpretacją Konwencji o prawach dziecka, która co prawda nie wypowiada się w bezpośredni sposób na temat obowiązków ucznia, lecz podkreśla istnienie pewnych obowiązków rodziny. Kolejną, po prawach uniwersalnych częścią, jest przytoczenie aktów regionalnych – m.in. aktów związanych z Radą Europy oraz z Unią Europejską. Autor poglądowo przywołuje równie kwestie obowiązków człowieka w innych regionalnych systemach prawnych. Część związaną z aktami prawnymi kończy omówienie aktów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej – to Konstytucja, odpowiednie ustawy (Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa o systemie oświaty, Prawo oświatowe), a także Rozporządzenia. Część trzecia stanowi analizę poszczególnych obowiązków osób uczących się, poczynając od obowiązku przestrzegania prawa, po obowiązek przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

Opracowanie nie tylko zasługuje na uznanie z uwagi na kompleksowość podejścia do tematu, ale przede wszystkim ma wymiar praktyczny publikacji, która staje się możliwą do wykorzystania na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim ułatwia poruszanie się w gąszczu aktów prawnych, systematyzuje zarówno akty prawne, jak i naszą wiedzę na ten temat. Co więcej, opracowanie wyraźnie pokazuje istniejące luki w polskim systemie prawnym, co stanowi sygnał, do dalszej pracy nad aktami prawnymi. To wszystko sprawia, że pozycja pt. „Obowiązki ucznia”, szczególnie w komplecie z pierwszym tomem, pozwala niejako „oswoić” prawne uregulowania w tych zakresach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz