czwartek, 22 czerwca 2023

Alfredo Tradigio "Ikony. Teologia piękna i światła"

Tytuł: Ikony. Teologia piękna i światła
Autor: Alfredo Tradigio
Wydawnictwo: Jedność


Ikony to coś więcej, niż dzieła sztuki, coś więcej, niż tylko obrazy sakralne. To piękne przesłanie, zamknięty w nich duch twórcy, to wszystkie wrażenia płynące z ich odbioru. Do sztuka połączona z duchem, z niema transcendentalnym przeżyciem, zarówno dla twórcy, jak i dla podziwiającego. Dla wielu, ikona jest też – podobnie jak Biblia – pewnym przekazem wiary, niesie za sobą pełne treści obrazy, pewną symbolikę, oddziałującą niejednokrotnie lepiej, niż słowo. Już sama legenda, jakoby pierwszą ikonę namalował św. Łukasz Ewangelista na blacie stołu z Nazaret pobudza wyobraźnię i daje pojęcie o wyjątkowości tych obrazów.

O ikonach, sztuce ich tworzenia, różnych aspektach związanych z ikonami, możemy przeczytać we wspaniałej publikacji pt. „Ikony. Teologia piękna i światła”, autorstwa Alfredo Tradigo. Opublikowana nakładem wydawnictwa Jedność książka, to wyjątkowa pozycja, która zabiera nas w świat ikon, stanowią dokładne ich omówienie i zwracając uwagę na wiele szczegółów, które zwykle mogą nam umknąć, kiedy patrzymy na ikony. To piękne wydane studium ikon, porządkuje je pod względem tematyki, a zebranie ich w pewne ustalone grupy pozwala osadzić je zarówno w czasach, w których powstały, jak i nadać im kontekst kulturowy. Tym samym to wspaniała pozycja zarówno dla tych, którzy tematyką interesują się zawodowo, jak i hobbystycznie, którzy ikony tworzą, a także dla tych, którzy wolą podziwiać je w obiektach sakralnych.Rozdział pierwszy „Ikonostas i kalendarz prawosławny”, przybliża nam .in. podstawowe pojęcia, takie jak ikonografia, znajdziemy tu również przykłady ikonostasu, m.in. ze szkoły psikowskiej czy szkoły z Palechu. Znajdziemy tu szczegółowe wskazówki, jak je odczytywać, z uwzględnieniem ich bogatej symboliki. Poznamy również ikony wielkiej klasy, przedstawiające głównie momenty prawosławnego roku liturgicznego, nadając czasowi sakralny wymiar. Przekonamy się, jak wyglądają ikony kalendarzowe, ukazujące w porządku chronologicznym święta, podziwiać będziemy też ikony procesyjne. W części drugiej książki zagłębimy się w tematykę Starego Testamentu, zachwycimy się takimi ikonami, jak m.in. „Sofia, Mądrość Boża” czy „Michał Archistrateg”. Kolejna część poświęcona została epizodom ewangelicznym i świętom i zawiera omówienie takich ikon i ich fragmentów, jak „Joachim i Anna”, „Narodzenie Matki Bożej, „Ostatnia wieczerza” i „Męka Pańska” czy „Sąd ostateczny”. W kolejnej część, poświęconej Matce Bożej, znajdziemy m.in. „Matkę Bożą i krzew gorejący” czy „Matkę Boską Pieczerską”, kolejna zaś dotyczy Chrystusa Zbawiciela i zawiera omówienie m.in. takich ikon, jak „Czuwające oko” czy „Emmanuel”. Wśród tematów zaprezentowanych w zbiorze znajdziemy również apostołów i męczenników, ojców kościoła oraz pustelników i świętych wschodu, a także świętych ruskich i rosyjskich.

Album zawiera ponad czterysta stron wypełnionych przykładami ikon, zbliżeniami na szczegóły, ich dokładną charakterystyką, miejscem, w którym się znajdują, a także zbliżeniami na szczegóły wraz z ich dokładnym objaśnieniem. Znajdziemy tu zarówno ikony pochodzące z monasteru na górze Synai czy z Muzeum w Atenach czy Sankt Petersburgu, a także znajdujące się w chwili obecnej w prywatnych kolekcjach. Z racji tego, iż dziś jesteśmy świadkami wielkiego odrodzenia ikon oraz wielkiego zainteresowania nimi, również pod kontem ich tworzenia, to pozycja „Ikony…”, stanowiąca swego rodzaju studium nad tymi największymi, może stanowić odpowiedź na nasze potrzeby obejmujące poznanie tych najpiękniejszych i oddziałujących z największą mocą dzieł sztuki. To wyjątkowa książka, z którą już samo obcowanie pozwala nam zachwycić się pięknem ikon i pietyzmem, z jaki, zostały wykonane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz