piątek, 19 stycznia 2024

Jessica Woody "ANTY-bullyingowa książka dla dziewczyn"

Tytuł: ANTY-bullyingowa książka dla dziewczyn
Autor: Jessica Woody
Wydawnictwo: Dobra Literatura


Tak, jak w środowisku pracy coraz głośniej mówi się o mobbingu, tak w przypadku szkolnej rzeczywistości, mamy do czynienia z bullyingiem. I choć wielu osobom może się to wydać niewyobrażalne, że dzieci mogą być wobec innych okrutne, mogą je celowo dręczyć i poniżać, to fakty mówią same za siebie. Według Deklaracji Przeciwko Bullingowi Dzieci i Młodzieży podpisanej w Szwajcarii przez badaczy z całego świata 200 milionów dzieci i młodzieży na całym świecie pada ofiarą takiej przemocy ze strony rówieśników. Prowadzone badania potwierdzają fakt, iż 5-10 procent uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych staje się ofiarami bullingu, a uściślając jest to 10 procent najmłodszych uczniów i 5 procent uczniów w najstarszej grupie. Zjawisko to prowadzi zazwyczaj do obniżenia samooceny ofiary, zaburzeń lękowych, nerwicy, a nawet depresji. W najgorszych przypadkach może prowadzić również do samobójstwa.

Z racji tego, iż już niemal każdy zetknął się (pośrednio lub bezpośrednio) ze zjawiskiem bullyingu, to konieczne jest podnoszenie tego tematu, byśmy wszyscy potrafili zidentyfikować, z czym tak naprawdę mamy do czynienia i ewentualnie podjąć działania mające na celu przerwanie koła agresji oraz wyposażenie ofiar w narzędzia, które pomogą im pozbyć się piękna ofiary. Temu służy książka Jessicy Woody, pt. „ANTY-bullyingowa książka dla dziewczyn”, opublikowana nakładem wydawnictwa Dobra Literatura. Publikacja przeznaczona jest (mimo tytułu) nie tylko dla dziewczyn, ale również dla nauczycieli, terapeutów, rodziców oraz pedagogów, osób dręczonych, ale też dla świadków sytuacji przemocowych.

Poradnik jest zestawem praktycznych wskazówek i narzędzi, za pomocą których można zidentyfikować bullying, wzmocnić poczucie własnej wartości, ale też podzielić się swoimi uczuciami, emocjami – może to być pierwszy krok do otworzenia się również przed dorosłą osobą i do zwrócenia się o pomoc do pedagoga szkolnego, psychologa, nauczyciela czy rodzica. Zanim będzie za późno. Książka składa się z sześciu krótkich rozdziałów uzupełnionych ćwiczeniami, napisanych językiem zrozumiałym dla młodych odbiorców. Z rozdziału pierwszego dowiemy się, czym jest bullying i zastanowimy się, dlaczego ludzie prześladują innych, poznamy także granice pomiędzy tym, co jest znęcaniem się, a co nie jest, posługując się trzema elementami bullyingu. Nauczymy się wyrażać siebie, przekonamy się, że każdy z nas jest inny, ale każdy jest wyjątkowy. W rozdziale drugim poznamy twarze naszych dręczycieli, bowiem bullying przybiera wiele form i może odbywać się zarówno w szkolnych murach, w internecie czy w trakcie spotkań poza szkołą. Zidentyfikujemy typowe formy znęcania się i zgromadzimy narzędzia potrzebne do walki z nimi, dowiemy się ponadto, jak bronić się przed zastraszaniem i uwolnić się od silnych uczuć. W rozdziale trzecim popracujemy nad odpornością psychiczną, zaś autorka wyraźnie zaznacza, że każda osoba ma prawo zdecydować, jak zareaguje i na czym chce skupić swoją energię. Musimy zrozumieć, że osoba znęcająca się nie ma kontroli nad życiem swojej ofiary. Warto zatem poświęcić czas na zaopiekowanie się sobą, na rozwijanie kreatywności, a także … opracować plan zwalczania dręczycieli. W kolejnym rozdziale staniemy w swojej obronie decydując, jak chcemy poradzić sobie z dręczeniem i opracowując plan pozwalający powstrzymać nękanie. Ostatnie dwa rozdziały dostarczają wiedzy, jak pielęgnować zdrowe przyjaźnie, dające siłę i pozwalające wzrastać, a także zachęcają do stawania w obronie innych osób, które są ofiarami znęcania.

Lektura książki nie tylko pozwala nam lepiej zrozumieć problem dręczenia, czy zidentyfikować agresorów, ale przede wszystkim daje siłę do walki z bullyingiem i do przerwania spirali agresji. Kluczem jest wzmocnienie poczucia własnej wartości, odzyskanie kontroli nad własnym życiem i zwiększenie poczucia sprawczości. Dzięki wykonywanym ćwiczeniom możemy lepiej poznać siebie, zidentyfikować swoje mocne strony i przekonać się, że mamy w sobie siłę, by przeciwstawić się dręczeniu – dowiemy się również, jak to zrobić. Tym samym jest to książka, którą nie tylko warto przeczytać, ale warto podzielić się nią z przyjaciółką, sąsiadką czy innym dręczonym uczniem

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz