piątek, 21 marca 2014

Mary Ellen Maunz "Duchowy świat dzieci. Jak wspierać ich wewnętrzny rozwój od pierwszych chwil życia"

Tytuł: Duchowy świat dzieci. Jak wspierać ich wewnętrzny rozwój od pierwszych chwil życia
Autor: Mary Ellen Maunz
Wydawnictwo: Illuminatio


Bycie rodzicem to wielkie wyzwanie. Jak bowiem wychować dziecko w taki sposób, by nauczyć je odpowiedzialności, otwartości, nieszablonowego myślenia? Jak wychować małego człowieka na obywatela świata, który nie waha się walczyć o swoje marzenia, który kieruje się w swoich wyborach uczciwością, wpojonymi wartościami? 

O tym, jak pozwolić dziecku rozwijać się zgodnie z jego wewnętrznymi potrzebami, w jaki sposób nawiązać z nim silną więź oparta na obopólnym zaufaniu i szacunku, pisze Mary Ellen Maunz w książce „Duchowy świat dzieci. Jak wspierać ich wewnętrzny rozwój od pierwszych chwil życia”. Opublikowana nakładem wydawnictwa Illuminatio pozycja to nie tylko literatura dla młodych rodziców bądź osób, które dopiero planują posiadanie potomstwa. To raczej klucz do zrozumienia dziecięcego świata potrzeb i duchowości, to wskazówka pozwalająca stać się lepszym rodzicem, lepszym przewodnikiem po świecie, lepszym człowiekiem. 


Pielęgnowanie wewnętrznego życia dziecka otwiera przed nim ogromne możliwości nawiązania kontaktu z samym sobą, podejmowania decyzji zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. Ta więź stanie się również remedium na współczesne, konsumpcyjne czasy, które niosą ze sobą duchową pustkę i upadek wartości czy ideałów. Zbyt często jednak dorośli pragną kształtować dziecko według swoich wzorców, działając co prawda w jak najlepszym interesie dziecka, ale mimowolnie krzywdząc go i nie pozwalając na osiągnięcie wewnętrznej harmonii. 

Autorka, w dziesięciu rozdziałach książki zajmuje się właśnie pielęgnacją tej duchowości, indywidualności cechującej każdego z nas, dając wskazówki w jaki sposób można uniknąć tego pędu do unifikacji, ujednolicania dziecięcych charakterów czy kształtowania ich na swój sposób w ramach rekompensowania obie własnych niedoskonałości. Mary Ellen Maunz wyjaśniając motywy, którymi się kierowała pisząc książkę zwraca uwagę na fakt, iż potrzeby fizyczne i emocjonalne dziecka mogą być stosunkowo łatwo zaspokojone, w przeciwieństwie do potrzeb duchowych. Czym bowiem są te duchowe potrzeby? Właśnie odpowiedź na to pytanie stała się bodźcem do poszukiwań klucza do tego wewnętrznego świata małego człowieka, a przy tym do rozważań, co się dzieje w sytuacji, kiedy system edukacji oraz rodzina te potrzeby ignoruje. 

W swojej książce autorka odwołuje się do pedagogiki Marii Montessori, która opiera się na zwracaniu szczególnej uwagi na wewnętrznego nauczyciela dziecka, czyli na swego rodzaju połączenie z samym sobą, które pozwala dzieciom manifestować swoja prawdziwą naturę, a w konsekwencji prowadzi do doskonałości, dalekiej jednak do sztucznego pragnienia zaspokojenia potrzeb rodziców. To raczej doskonałość płynąca z pasji, kreatywności, z ciekawości świata i naturalnej wrażliwości i otwartości, którą posiada każde dziecko. 

Autorka zdecydowała się na pracę metodą Montessori, zaś książka ta jest poniekąd zbiorem obserwacji rezultatów tej pracy, prowadzonej na przestrzeni wielu lat. Przekonuje nas, że dzięki powtarzanym wewnętrznym doświadczeniom, dzieci rozwijają swoją intuicję, uczą się kierować wewnętrznym głosem, pewnego rodzaju głosem wyższej formy swojego „ja”, co jest właściwą drogą postępowania. 

Idąc za Montessori, Maunz również nam pomaga dostrzec wyjątkowość dziecka, ale i pewne cechy, które są wspólne dla wszystkich maluchów. Nie chodzi tu jednak o brak zdolności do koncentracji, kaprysy czy dąsy. Przeciwnie, Maria Montessori odkryła w dzieciach samodyscyplinę, zamiłowanie do porządku oraz niezwykłą zdolność skupiania uwagi na czynnościach, które korespondują z wewnętrznymi potrzebami rozwojowymi dziecka. Jeśli takie postrzeganie jest punktem wyjścia do pracy z dzieckiem, to od razu zmienia się nasze nastawienie do wszelkich prób samodzielnego podejmowanych przez dziecko, nawet jeśli ich skutki są niezgodne z naszymi oczekiwaniami.

Naszą rolą, jako nauczycieli i rodziców, jest po prostu nie przeszkadzać dziecku w poszukiwaniu samego siebie i nie prowadzić, a raczej towarzyszyć i wspierać dziecko w jego dążeniu do eksploracji świata. Tylko bowiem zachęta i akceptacja ze strony dorosłych jest podstawą do harmonijnego rozwoju i do szczęśliwego, spełnionego życia.

Dzięki książce „Duchowy świat dziecka” Maunz, otwiera się przed nami możliwość zagłębienia się w świat wyższych wartości, indywidualnych dążeń i duchowości, który to świat pozwala i nam się rozwinąć. Być może to właśnie narodziny dziecka staną się bodźcem do duchowej przemiany i do życia według ustalonych standardów etycznych i moralnych, które przekażemy dziecku jako fundament jego silnego charakteru i samoakceptacji. Książka zaś może posłużyć nam jako drogowskaz, który pozwoli uczynić podróż przez życie szczęśliwą i nie dopuści do dryfowania po zdradliwych wodach pokus i fałszywych przyjemności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz