piątek, 3 kwietnia 2015

Richard Branson "Biznes do góry nogami wywrócony"

Tytuł: Biznes do góry nogami wywrócony
Autor: Richard Branson
Wydawnictwo: Studio EMKA


Ostatnie lata przyniosły żywiołową dyskusję na temat społecznej odpowiedzialności biznesu pokazując, że zarabianie wcale nie musi stać w opozycji do troski o środowisko naturalne czy lokalne społeczności. Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, mają interdyscyplinarny charakter i obejmują zarówno zmienne ekonomiczne, kulturowe, z zakresu zarządzania, psychologii oraz wielu innych nauk. Chcąc lepiej rozumieć i wykorzystywać zjawiska towarzyszące społecznej odpowiedzialności biznesu, warto analizować działania oraz uwzględniać sieć współzależności i powiązań organizacji z jej otoczeniem. Przydatne do tego są rzeczywiste historie i modele biznesowe, w których wzajemność i współzależność ma fundamentalne znaczenie dla efektywnego zarządzania organizacją.
Teraz taka analiza jest możliwa dzięki Richardowi Bransonowi, biznesmenowi, właścicielowi Grupy Virgin, który konsekwentnie stara się przekształcić swoja firmę w organizację szerzącą dobro na rzecz otoczenia. Nie tylko dzieli się on swoim doświadczeniem, ale zebrał wiele historii stanowiących dowód na to, że warto pomagać i że dobro powraca. Książka „Biznes do góry nogami wywrócony”, opublikowana nakładem wydawnictwa Studio EMKA, to nie tylko lektura dla właścicieli przedsiębiorstw, którzy chcą zmienić charakter swoich relacji z otoczeniem, ale i dla tych, którzy dopiero o własnym biznesie myślą i planują zarabiać pieniądze pomagając jednocześnie ludziom. To także doskonały materiał, na którym mogą pracować studenci ekonomii – przykłady przedstawione w książce są dużo lepsze niż sztucznie wykreowane sytuacje zawarte w case study.
Branson, na kartach książki omawia sytuację istniejącą na współczesnych rynkach oraz dokładnie wyjaśnia, jak ta sytuacja powinna wyglądać. Namawia do zmiany swojego sposobu działania w kierunku czynienia dobra. Pokazuje również, że każdy z nas może wyzwolić w sobie siłę sprawczą, może zmieniać świat, zabierać głos w każdej sytuacji. „Zwykli ludzie mają ogromną moc – pozwólmy im ją uwolnić” – pisze Branson, pisząc książkę również zmyślą o podaniu ludziom wskazówek i pokazaniu co i jak wiele mogą oni zdziałać.  
W kolejnych rozdziałach książki, autor dzieli się z nami historią swojego życia, zarówno sukcesami, jak i porażkami. Wyjaśnia, czym jest ruch Kapitalizm 24 902, opisuje tworzenie centrów przedsiębiorczości, tzw. centrów Bransona, będących jednym z najbardziej satysfakcjonujących projektów dla biznesmena. Przekonuje również, że przedsiębiorczość może zmienić świat poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, przez inwestycje biznesowe. Autor uświadamia nam również, ze kluczem do sukcesu jest tylko właściwa komunikacja z otoczeniem – słuchanie ludzi, których dotyczy dany problem oraz szukanie sposobów na oddanie władzy społeczności. Podkreśla ponadto konieczność dbania o Matkę Naturę, zawarcia z Gają pokoju
Praca nad książka trwała dziewięć lat, co pozwoliło nie tylko na zebranie setek inspirujących i umoralniających historii, ale także na pokazanie własnej drogi rozwoju. To sprawia, że książka „Biznes do góry nogami wywrócony” nie jest typowym poradnikiem biznesowym, ale pasjonującym studium prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie i wskazaniem na korzyści z tego faktu płynące. To pozycja, która powinna znaleźć się w biblioteczce każdego biznesmena deklarującego oddanie społeczeństwu, a także stanowić obowiązkową pozycję wśród książek przedstawianych na uczelniach biznesu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz