czwartek, 3 marca 2016

Gilles Diederichs „Jak rozwijać wiarę w siebie. 35 ćwiczeń dla dzieci w wieku 3 – 10 lat”

Autor: tekst: Gilles Diederichs; ilustracje: Atelier Août à Paris/Muriel Douru;
Wydawnictwo: JEDNOŚĆ

O tym, jak cenne i pomocne w życiu - zarówno zawodowym, jak i prywatnym - jest poczucie własnej wartości, nie trzeba nikogo przekonywać. Ten stan, określany również mianem samooceny, jest jednym z najważniejszych wyznaczników naszej osobowości, determinuje naszą przyszłość. Można go zdefiniować jako postawę wobec samego siebie, obejmującą trzy komponenty: intelektualny (przekonania na swój temat), emocjonalny (uczucia względem własnej osoby) i behawioralny (zachowania wobec siebie). Wysoka samoocena sprzyja pokonywaniu problemów, podejmowaniu wyzwań, pozwala rozwijać się, walczyć o siebie, realizować swoje pasje. Niestety, nie u każdego to poczucie własnej wartości jest na poziomie pozwalającym sprawnie funkcjonować, niekiedy mamy do czynienia z nieadekwatnym, niskim poczuciem własnej wartości, który niezmiennie wiąże się z dyskomfortem.

Jakie działania zatem należy podjąć, by podnieść poczucie własnej wartości, by odzyskać wiarę w siebie? Niska samoocena może być konsekwencją niedostatecznego poznania siebie, z nagromadzenia negatywnych komunikatów , jakie dana osoba otrzymywała w przeszłości, jej źródłem mogą stać się również zbyt wysokie wymagania. Niezależnie od przyczyny, należy pracować nad tym, by podnieść samoocenę, by budować i rozwijać wiarę w siebie. Warto zacząć już od najmłodszych lat, by dziecko – wchodząc w dorosłe życie – nie zabierało ze sobą bagażu negatywnych doświadczeń, by było silnym i w pełni świadomym siebie człowiekiem. 

W pracy nad samooceną pomóc może poradnik wydawnictwa JEDNOŚĆ, będący jedną z pozycji nowej serii „Szczęście mojego dziecka”. Publikacja „Jak rozwijać wiarę w siebie. 35 ćwiczeń dla dzieci w wieku 3 – 10 lat”, to zbiór ćwiczeń mających na celu wzbudzenie w dziecku motywacji do działania, zaangażowania, zachęcających do podejmowania wyzwań i decydowania o pewnych kwestiach. Gilles Diederichs proponuje ćwiczenia umożliwiające wykorzystanie konstruktywnego doświadczenia, zachęcające dziecko do podejmowania decyzji, wspierajace jego kreatywności, a także pozwalające znaleźć dziecku odpowiadające mu miejsce w otoczeniu. 

Nie jest istotna kolejność wykonywanych ćwiczeń, możemy dowolnie wybierać wśród dostępnych te zabawy, które sprzyjać będą realizacji założonych celów. Prawidłowemu wykonaniu ćwiczenia służyć ma dokładne jego oznaczenie – dzięki specjalnym symbolom dowiemy się, czy dane ćwiczenie lepiej wykonywać w pomieszczeniu czy na zewnątrz, czy dziecko pracować ma samodzielnie, przynajmniej z jednym z opiekunów czy też w większej grupie. Opis ćwiczenia wskazuje również, do jakiej grupy wiekowej jest ono adresowane, co dokładnie ma na celu oraz jakie pomoce będą niezbędne do jego realizacji. Poznamy ponadto przebieg samego ćwiczenia, którego poszczególne etapy zostały szczegółowo omówione. 

Wszystko to sprawia, że publikacja „Jak rozwijać wiarę w siebie...” jest pozycją niezwykle cenną, nie tylko dla rodziców i opiekunów, ale i dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, którzy proponowane ćwiczenia mogą włączyć do realizowanego przez siebie programu. Korzyści płynące z wykonywanych ćwiczeń są bezcenne, zaś wzrost poczucia własnej wartości jest kapitałem, który będzie procentował w dorosłym życiu.

Do książki można zajrzeć TU.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz