czwartek, 29 września 2016

Inga Bielińska, Zofia Jakubczyńska "Efektywny zespół"

Tytuł: Efektywny zespół
Autorzy: Inga Bielińska, Zofia Jakubczyńska
Wydawnictwo: Edgard (Samo Sedno)

Prawdziwą siłą każdej organizacji są ludzie w niej zatrudnieni, nie bez przyczyny zatem mówi się o znaczeniu i o roli kapitału ludzkiego. To bowiem od zdolności komunikacyjnych pracowników, od ich motywacji, umiejętności generowania nowych rozwiązań i współdziałania, uzależniony jest sukces firmy. Niestety ludzie ze swoimi ograniczeniami, osobistymi dążeniami, które nie są zbieżne z celami firmy, a także z brakiem zaangażowania, z negatywnymi postawami, są też dla organizacji jednym z największych zagrożeń. Dlatego tak istotne są umiejętności menedżera czy kierownika, związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym zarządzaniem grupą. 

O tym, jak stworzyć efektywny zespół, jak sprawić, żeby pojawił się efekt synergii, jak radzić sobie z problematycznymi pracownikami, którzy obniżają motywację i wyniki całej grupy, przekonamy się dzięki lekturze książki „Efektywny zespół. Jak razem osiągnąć więcej?”. Opublikowany nakładem wydawnictwa Samo Sedno poradnik, autorstwa Ingi Bielińskiej i Zofii Jakubczyńskiej, to nieoceniona pomoc przede wszystkim dla przedstawicieli kadry zarządzającej, ale też dla wszystkich, którzy zmuszeni są kierować pracą grupy ludzi. O tym, jak stworzyć z nich efektywny zespół, autorki – trenerki, piszą w książce, stanowiącej niejako uzupełnienie prowadzonych przez nich szkoleń. Z tej wiedzy mogą jednak skorzystać nie tylko kursanci, ale i wszyscy zainteresowani tematem szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi, a także pracownicy, mający problem z komunikacją w grupie. Dzięki plastycznym przykładom zachowań, zamieszczonym w książce studium przypadków, coraz lepiej poznajemy reguły wzajemnej komunikacji, modele zachowań oraz przyczyny ich występowania, a także środki zaradcze i wskazówki dotyczące postępowania w danej sytuacji.

Książka składa się z pięciu części, z których każda odsłania przed nami inny aspekt zarządzania ludźmi, przewodzenia im i tworzenia z nich efektywnych zespołów oraz optymalizowania podejmowanych przez nich działań. Dowiemy się zatem, jak zdiagnozować obecną kondycję zespołu, poznamy czynnymi wpływające na efektywność oraz kompetencje, niezbędne do tworzenia silnych zespołów. Niezwykle cenny jest rozdział poświęcony negatywnym postawom pracowników, którzy często sabotują cele zespołowe i sprawiają, że grupa obniża swoje zaangażowanie i tym samym wydajność pracy. 

Trzeci rozdział traktuje o formach przybierania oporu w pracy zespołowej, mówi o zespołowych dysfunkcjach oraz przedstawia skuteczne narzędzia i sposoby pracy z zespołami, które w efekcie powodują zmiany w tych zespołach. W rozdziale czwartym mamy możliwość zapoznać się ze zjawiskiem gier organizacyjnych i przekonać się, w co tak naprawdę ludzie grają. Dowiemy się ponadto, w jaki sposób kultura organizacji wpływa na grupę oraz w jakich sytuacjach szukać pomocy poza organizacją. Ostatni rozdział podkreśla rolę lidera w przewodzeniu zespołowi, dowodzi, jak wielkie znaczenie ma autorefleksja i pozwala nam zaplanować indywidualne cele liderskie.

Każdy z tych rozdziałów przynosi nie tylko wiele cennych uwag czy informacji, ale dzięki proponowanym ćwiczeniom umożliwia nam indywidualny rozwój. Przejrzysta szata graficzna i tabelaryczny układ wielu tematów sprawiają, że szybko możemy dotrzeć do interesujących nas kwestii, zaś zamieszczone na końcu każdego rozdziału podsumowanie służy utrwalaniu zdobytej wiedzy. Mimo iż „Efektywny zespół” można tylko przeczytać z zainteresowaniem, czerpiąc przy tym liczne korzyści z podanych przez autorki wskazówek, to warto również zaangażować się w lekturę wykonując zaproponowane przez Bielińską i Jakubczyńską ćwiczenia. Wszak rozwijamy się w działaniu, zaś mądrość płynąca z doświadczenia jest najcenniejsza. Zróbmy zatem wszystko, by zespoły, którymi kierujemy bądź w których jesteśmy, również czerpały korzyści z poradnika – najlepiej, by wysoka jakość publikacji „Efektywny zespół” przełożyła się na … stopniowy wzrost efektywności naszych zespołów!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz