sobota, 22 lipca 2017

Nauka i zabawa ze Squla.pl

Zabawa zajmuje wysoką pozycję w życiu dziecka, a – choć pozornie bezproduktywna – jest niezwykle istotna zarówno dla rozwoju społecznego, jak intelektualnego, w tym dla nabywania określonych umiejętności, kompetencji. W zabawie dziecko może uczyć się podejmowania decyzji metodą prób i błędów, a nietrafne decyzje nie grożą żadnymi poważnymi konsekwencjami. Ponadto, zabawa dostarcza różnorodnych bodźców, wymusza też na uczestnikach pracę umysłową, stwarzając wydarzenia nieprzewidziane, skłaniając do podjęcia natychmiastowej decyzji, czyli wysiłku zmierzającego do zrozumienia tego, co się wokół dzieje. Dlatego też zabawa coraz częściej wykorzystywana jest w celach edukacyjnych, a takie połączenie sprawdza się doskonale, tworząc wartość dodaną w postaci przyrostu wiedzy, rozwoju intelektualnego, zachęty do dalszego zgłębiania danego tematu czy rozszerzania zasobu słownictwa. Często też – szczególnie w przypadku dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, wychowanych już w erze komputerów, laptopów czy smartfonów – do tej zabawy połączonej z nauką wykorzystywane są nowe technologie, które dodatkowo wymuszają pewien rodzaj aktywności (na przykład kliknięcie myszką), przez co jeszcze bardziej aktywizują półkule mózgowe i sprzyjają szybszemu przyswajaniu informacji.

Wszystkie te prawidłowości wykorzystuje platforma edukacyjna Squla.pl, która bawiąc – uczy, zaś ucząc – bawi. Bazując na naturalnych procesach nabywania wiedzy oraz zapamiętywania, a także na aktualnych programach szkolnych, platforma umożliwia powtarzanie materiału lekcji siedząc wygodnie we własnym domu, a także powtórną analizę tego, co być może nie zostało zrozumiane. To także „miejsce” dla rodziców, którzy mogą śledzić postępy dziecka z panelu rodzica na platformie, również z poziomu aplikacji, a także dla nauczycieli, bowiem Squla.pl umożliwia prowadzenie gier i klasowych konkursów, przydzielanie indywidualnych ćwiczeń czy udostępnianie materiału do powtórki przed klasówką. 

Squla.pl jest zatem platformę edukacyjną dla dzieci, rodziców i nauczycieli, zachęcająca do traktowania urządzeń mobilnych jako skutecznej drogi do poszerzania wiedzy, do postępu, ale również – dzięki wykorzystaniu elementów grywalizacji, do podnoszenia wiedzy w sposób interesujący i bezstresowy. Na platformie znajduje się około 50 000 zadań w postaci quizów, misji do wykonania oraz gier o różnym poziomie trudności, przeznaczonych dla uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej oraz dla dzieci w wieku przedszkolnym. Interaktywne gry, zabawy i filmy edukacyjne zachęcają do zabawy i spędzenia czasu na zgłębianiu wiedzy, zaś fakt, iż dotyczą one wszystkich przedmiotów szkolnych, w tym nauki języka, czyni platformę wygodnym i niezwykle przydatnym sposobem na naukę, również poza szkolnymi murami. To także sposób na powtórzenie już przerobionego w szkole zakresu materiału oraz przygotowanie się do kolejnych lekcji (interaktywne quizy Squli są zgodne z podstawą programową MEN na 2016/2017 rok). Co ważne – materiał ten został opracowany przez autorów podręczników edukacyjnych oraz nauczycieli, zatem daje gwarancje rzetelności. 


Wprowadzenie nagród za poprawną odpowiedź, każde dobre wskazanie rozwiązania, skutkuje otrzymaniem wirtualnych monet, które dziecko może wymieniać na prezenty w sklepiku Squli. Za niespełna 13 zł miesięcznie (12,99 zł) – przy zakupie abonamentu rocznego – dziecko może zdobywać wiedzę w sposób, który pobudza go do naturalnej aktywności i motywuje. Dzięki temu, iż Squla działa na wszystkich komputerach, systemach (a nawet tablicach interaktywnych) dostęp do niej jest przez cały dzień i to niezależnie od tego, czy trwają wakacje czy rok szkolny. 

Dobrym sposobem na przetestowanie Squli i weryfikacje, czy ten sposób nauki poprzez zabawę będzie dziecku odpowiadał, jest użycie opcji „Demo”, widniejącej na stronie głównej Squla.pl. Wówczas następuje przekierowanie na stronę z przykładowymi zadaniami dla każdej z klas. Jestem jednak przekonana, że na testowaniu Squli się nie skończy, a dziecko szybko odczuje korzyści płynące z tej fascynującej i niezwykle zajmującej formy nauki. A raczej dobrej zabawy…


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz