niedziela, 12 listopada 2017

Marta Paszkiewicz "Dogoterapia w pigułce"

Autor: Marta Paszkiewicz 
Wydawnictwo: Psychoskok 


„Jest twoim przyjacielem, partnerem, obrońcą – twoim Psem. Jesteś jego życiem, miłością, przewodnikiem. Będzie Twój – wierny, oddany do ostatniego uderzenia serca” – tak o psie mówił kiedyś M.Siegal, a to niezwykłe oddanie zwierzęcia, często wykorzystywane jest również w pracy terapeutycznej. Zagadnienie dogoterapii, a właściwie szerzej – animaloterapii jest coraz częściej poruszane, coraz więcej też wyników badań przekonuje nas o pozytywnych jej skutkach. Dlatego też na rynku jest coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie, niestety tych wciąż jest zbyt mało. 

Do popularyzacji tej formy pracy z pacjentami czy podopiecznymi przyczynić się może książka Marty Paszkiewicz, pt. „Dogoterapia w pigułce”. Opublikowana nakładem Wydawnictwa Psychoskok książka, jest cenną lekturą zarówno dla terapeutów, psychologów, oligofrenopedagogów, jak i wszystkich rodziców dzieci niepełnosprawnych bądź borykających się z innymi problemami natury psychicznej czy biologicznej. Autorka jest nauczycielką zajęć indywidualnych z języków obcych, od wielu lat pracuje z uczniami wykorzystując elementy kynoterapii (dogoterapii). Ponadto jest psychologiem zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem psów; należy też do Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Zwierząt. Wszystko to czyni z niej prawdziwego eksperta, a teraz dzięki opublikowanej książce, i my możemy zapoznać się z podstawowymi założeniami dogoterapii, a także korzyściami, które ta forma pracy ze sobą niesie. 

Autorka, w niewielkiej objętościowo książce, omawia podstawowe zagadnienia związane z animaloterapią, ze szczególnym uwzględnieniem dogoterapii. Wyjaśnia znaczenie terminu animaloterapia, tłumaczy, do kogo skierowane są zajęcia z udziałem zwierząt oraz krótko charakteryzuje podstawowe rodzaje tych zajęć, w zależności od gatunku zwierzęcia wykorzystywanego do wspomagania leczenia oraz rehabilitacji. Najwięcej uwagi poświęca dogoterapii, wyjaśniając związane z nią znaczenia terminów, a także zwracając uwagę na historyczne i współczesne aspekty tej formy terapii. 

Paszkiewicz zwraca ponadto uwagę na podział kynoterapii na AAA (zajęcia z udziałem zwierząt), AAT (terapia z udziałem zwierząt) oraz AAE (zajęcia wspierające edukację dziecka). Wymienia także skazania i przeciwwskazania do dogoterapii oraz cele ogólne i szczegółowe terapii z udziałem zwierząt. Wskazuje ponadto ścieżkę, jaką powinna przebyć każda osoba, myśląca poważnie o pracy terapeutycznej z wykorzystaniem specyficznych cech psa. Wyjaśnia też dokładnie, jak powinien wyglądać dobór psa terapeutycznego (wybór rasy, hodowli, szczenięcia) oraz jak wygląda szkolenie psa na terapeutę. 

To nie wszystkie zagadnienia poruszone w książce „Dogoterapia w pigułce”, choć wśród tych omówionych przez Paszkiewicz brakuje mi przykładowych scenariuszy zajęć czy studiów przypadku. Mając jednak na względzie fakt, że jest to wiedza „w pigułce” pozostaje mieć nadzieję, że autorka pokusi się w przyszłości o szerszą publikację, bowiem takich na rynku zdecydowanie brakuje.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz