czwartek, 22 lutego 2018

Robert Grzybek "Przewodnik dla lidera"


Autor: Robert Grzybek 
Wydawnictwo: MT Biznes Wydawało by się, że o przywództwie napisano już wszystko, a dostępne na rynku książki tylko czekają, by ktoś je przeczytał i zastosował się do zawartych w nich wskazówek. Dlaczego w takim razie na szczeblach kierowniczych wciąż spotykamy osoby, które nie powinny się tam znaleźć, które zarządzają siejąc postrach, które wprowadzają do organizacji chaos, które przerzucają odpowiedzialność za swoje irracjonalne decyzje na współpracowników, które nie potrafią zarządzać zespołem bądź też są przekonane, że mają wokół siebie ludzi, którzy niczym mechaniczne stwory wykonywać będą pokornie pracę, które nie potrzebują motywacji, a jeśli już – to negatywnej? Odpowiedź na to pytanie kryje się w braku predyspozycji do bycia przywódcą, w braku chęci do pracy nad sobą, ale i w wykluczających się niekiedy radach na temat tego, jaki styl zarządzania obrać. 

Pomocą w byciu liderem, w stawaniu się doskonałym przywódcą, który angażuje pracowników, który porywa ich do działania, który stanowi oparcie, ale jednocześnie który wymaga, jest poradnik Roberta Grzybka, partnera zarządzającego i prezesa GM Solutions, firmy specjalizującej się w rozwijaniu kompetencji organizacyjnych oraz indywidualnych, w zakresie przywództwa oraz sprzedaży. Opublikowana nakładem Wydawnictwa MT Biznes książka pt. „Przewodnik dla lidera. Budowanie zespołu XXI wieku”, to swego rodzaju kompendium wiedzy na temat przywództwa, na temat tego, jak prowadzić zespół i jak poradzić sobie z menedżerskimi wyzwaniami. Choć to pozycja adresowana przede wszystkim do osób, które nie mają wykształcenia związanego z zarządzaniem zasobami ludzkimi, to jednak sięgnąć po nią mogą wszyscy, którzy chcą zdobyć szereg praktycznych wskazówek, dotyczących pracy nad sobą, wpływania na współpracowników i radzenia sobie ze współczesnymi wyzwaniami, stojącymi przed liderem. Cennym bonusem są również opisy eksperymentów dotyczących miedzy innymi wywierania wpływu – zostały one dołączone do książki, by na ich podstawie lider mógł wyciągnąć wnioski dla siebie, by stanowiły drogę do samodoskonalenia. 

„Trzeba przywództwo rozwijać, aby światłych liderów było jak najwięcej. Przyda się masa krytyczna” – pisze Grzybek, zwracając uwagę na fakt, że przywództwo jest koncepcją wyidealizowaną, że tak naprawdę pomiędzy przywódcą a menedżerem granica jest bardzo cienka, zaś sam podział – archaiczny. W czternastu rozdziałach książki namawia nas zatem, byśmy stawali się lepszymi ludźmi, byśmy – w wyniku własnej pracy – poprawiali jakość swojego przywództwa, byśmy wiedzieli „jak łączyć własne słabości i talenty w imię skutecznego przewodzenia zespołom pracowniczym”. W kolejnych rozdziałach książki uzyskujemy informację na temat samego przywództwa, tego czym jest (a czym nie jest), jaki występują synonimy i metafory przywództwa, odpowiadamy również na pytania dotyczące motywów popychających nas do tej roli. 

Autor dokonuje ponadto przeglądu najbardziej typowych gier, w które ludzie grają, poczynając od tych najprostszych i najłatwiejszych do zdemaskowania, po te naprawdę skomplikowane. Pisze również o potrzebie zmian, bowiem wiele osób sprawujących obecnie funkcje przywódcze, nie nadaje się do tego. Autor dokonuje również próby ponownego zdefiniowania przywództwa, pisze o samokontroli, konsekwencjach efektów samopoznania, różnorodności osobowej w zespołach i jej wpływie na skuteczność zespołów, a także o znaczeniu, jakie ma dookreślenie roli zespołu oraz przetłumaczenie ogólnej wizji na zestaw zadań i / lub misję zespołu. 

To zaledwie kilka z szeregu zagadnień poruszonych przez autora, które to tematy składają się na podręcznik dla liderów, który powinien znaleźć się na biurku każdej osoby sprawującej funkcje przywódcze. „Przewodnik dla lidera” pomaga wznieść się na wyżyny, pomaga zmienić zespół współpracowników w grupę ludzi połączonych wspólną wizją i wspólnym celem. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie ponadprzeciętnych efektów, które – w przypadków przywódców / liderów – są po prostu konsekwencją przyjętego stylu zarządzania i własnych decyzji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz