niedziela, 16 września 2018

Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska „Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju”

Autor: Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska 
Wydawnictwo: IMPULS Rozwój małego dziecka przebiega niezwykle szybko, a każdy dzień przynosi nowe, zaskakujące umiejętności malucha i nowe dla rodzica odkrycia. Dziecko poznaje otaczający go świat poprzez obserwację, zabawę oraz nieustannie doskonali swoje umiejętności. Zanim się obejrzymy noworodek zmienia się w niemowlę, niemowlę w dwulatka, aż nagle mamy u swojego boku rezolutnego siedmiolatka, który ma już utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek, a także opanowaną technikę mówienia, ma pełną świadomość swojego ciała i świadomość drugiej osoby, adekwatnie do sytuacji wyraża swoje emocje i reaguje na emocje innych. Co jednak, kiedy na te przeżywane skoki rozwojowe rodzic musi czekać? Kiedy pierwszy ząbek, pierwsze słowo, pierwsze samodzielnie stawiane kroki, pierwszy samodzielnie zjedzony posiłek opóźniają się? Jak przebiega prawidłowy rozwój dziecka w każdym miesiącu i co powinno wzbudzić nasz niepokój? 

To rodzic jest najlepszym obserwatorem dziecka i to on ma największe szanse zaobserwować niepokojące sygnały. Jednak, nawet jeśli nie dostrzega niczego odbiegającego od normy, rolę obserwatora powinni pełnić też wszyscy opiekujący się dzieckiem, od pielęgniarki i lekarza poczynając, po opiekunów w żłobkach, przedszkolach czy szkołach. Taka obserwacja pozwala zdiagnozować umiejętności i możliwości dziecka oraz – w przypadku wykrycia pewnych deficytów – umożliwia podjęcie właściwego działania. Szybkie i poprawne ukierunkowanie terapii na kompensację, praca nad silnymi stronami dziecka i doskonalenie posiadanych przez niego umiejętności pozwoli uzyskać korzystne rezultaty. 

Pomocą w diagnozowaniu dziecka może być książka opublikowana nakładem Wydawnictwa IMPULS, pt. „Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju”. Pozycja, autorstwa Anny Franczyk i Katarzyny Krajewskiej to nieoceniona pomoc dla wszystkich osób sprawujących funkcje opiekuńcze, zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, dla pedagogów, psychologów, terapeutów, którzy z pewnością wykorzystają w realizacji bieżących działań diagnostyczne karty pracy, stanowiące oś książki. 

Książka składa się z czterech części, odpowiadających obszarom diagnostycznym. Mamy zatem: poziom zmysłowy, poznawczy, odkrywczo-badawczy oraz abstrakcyjno-symboliczny. Do każdego z tych poziomów zostały dobrane przykładowe zabawy, bowiem diagnozowanie umiejętności i możliwości dziecka najłatwiej odbywa się właśnie poprzez zabawę. Każda z tych części zawiera również kwestionariusze obserwacyjne rozwoju dziecka, zawierające wskaźniki rozwojowe oraz umożliwiające wpisanie uwag w przypadku pierwszej, drugiej i trzeciej obserwacji. 

Diagnozowanie umiejętności i możliwości dziecka poprzez zabawę – co sugerują autorki – umożliwia zbliżenie się do dziecka przy jednoczesnym zapewnieniu mu poczucia bezpieczeństwa, zaś spontaniczne zachowania malucha pozwalają na wiarygodną ocenę, nie zniekształconą takimi czynnikami, jak na przykład stres. To wszystko sprawia, że książka „Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju” może być wszechstronnie wykorzystana przez wszystkich czytelników, mających kontakt z dzieckiem, stanowi również źródło inspiracji do podejmowania działań terapeutycznych. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz