środa, 26 grudnia 2018

Maria Bystrzanowska "Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów"

Tytuł: Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów
Autor: Maria Bystrzanowska
Wydawnictwo IMPULS


O mutyzmie wciąż wiemy za mało. I choć to wydaje się niewiarygodne, niektórzy nauczyciele czy szkolni pedagodzy nawet o nim nie słyszeli. Może to wynikać z faktu, że w Polsce wciąż niewiele jest pozycji na ten temat, szczególnie tych prezentujących nowoczesne podejście do mutyzmu wybiórczego (MW), zaś literatura obcojęzyczna nie dla wszystkich jest dostępna. Tymczasem ilość dzieci z mutyzmem, w tym ilość dzieci, które nie zostały jeszcze zdiagnozowane, lub są zdiagnozowane błędnie, rośnie. 

Dlatego też tak cenną jest publikacja Marii Bystrzanowskiej, logopedy i specjalisty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, która w swojej książce „Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów” stara się przybliżyć istotę zaburzenia. Chociażby po to, by swoim codziennym zachowaniem nie szkodzić dziecku na co dzień, ale przeciwnie – by go wspierać. Po książkę sięgnąć zatem powinni wszyscy, którzy mają, albo mogą mieć styczność z przypadkami MW, a także rodzice dzieci z tym zaburzeniem oraz studenci, zarówno logopedii, jak i psychologii czy pedagogiki. Książka ta jest niezbędna, by specjaliści w tych dziedzinach potrafili poprawnie sklasyfikować występujące objawy oraz by potrafili podjąć odpowiednie kroki, mające na celu prowadzenie terapii dzieci z MW. 

Książka składa się z sześciu rozdziałów, zawierających zmienione i uzupełnione – w stosunku do poprzednich wydań – tematy. Układ książki pozwala stopniowo zgłębiać zagadnienie mutyzmu, zaś użyty język czy liczne przykłady z życia codziennego, zarówno z praktyki zawodowej autorki, jak i przypadki osób należących do poświęconych mutyzmowi grup na FB, pozwalają zrozumieć zarówno wagę problemu, jak i powiązać teorię z praktyką. 

W rozdziale pierwszym autorka przybliża nam definicję, istotę i przyczyny mutyzmu wybiórczego, a także omawia czynniki mające wpływ na pojawienie się tego zaburzenia. Poznamy również objawy kluczowe mutyzmu oraz cechy dziecka z mutyzmem wybiórczym. Rozdział drugi stanowi omówienie zagadnienia mutyzmu w kontekście innych współistniejących zaburzeń. Autorka posłużyła się wynikami badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców dzieci z MW, celem lepszego zrozumienia funkcjonowania tych dzieci oraz wyłonienia współistniejących objawów. 

W rozdziale trzecim Bystrzanowska charakteryzuje zachowania dziecka z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu, szkole oraz w domu. Omawia pewne cechy wspólne, które posiadają osoby z tym zaburzeniem, takie jak: lękowa osobowość, dwoistość natury oraz wybiórczość mówienia. Kolejny rozdział dotyczy diagnozowania mutyzmu – autorka odpowiada na pytania: gdzie i kto oraz jak powinien diagnozować MW. Zwraca też uwagę na trudności diagnostyczne oraz zajmuje się kwestią samej diagnozy i monitorowania postępów w terapii dziecka z MW. 

Kluczową sprawą terapii dziecka z MW jest wczesna interwencja, czyli prowadzenie oddziaływań terapeutycznych z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów MW, dlatego też omówienie terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym, stało się tematem rozdziału piątego. Ostatni, szósty rozdział, dotyka kwestii działań prewencyjnych, choć autorka zwraca uwagę na fakt, iż w przypadku MW istotna jest szybka diagnoza oraz wczesne działanie terapeutyczne. 

Opublikowana nakładem Wydawnictwa IMPULS książka pt. „Mutyzm wybiórczy” to poradnik, który nie tylko pomaga w zrozumieniu zaburzenia rodzicom, terapeutom czy nauczycielom, ale dostarcza szeregu narzędzi i przydatnych wskazówek, tak cennych w pracy z zaburzonym dzieckiem. Załączone arkusze pomagają w diagnozowaniu dziecka z MW, zaś porady zawarte w kolejnych rozdziałach – w planowaniu terapii. I mimo iż jako terapeuta nie zetknęłam się do tej pory z przypadkiem mutyzmu wybiorczego to wiem, że kiedy tylko tak się stanie, książka Marii Bystrzanowskiej będzie nieocenioną pomocą w pracy z tym zaburzeniem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz