środa, 30 stycznia 2019

Antoni Balejko "Nabywanie kompetencji językowej - Podwórko i mieszkanie". Pomoc logopedyczna

Tytuł: Nabywanie kompetencji językowej - Podwórko i mieszkanie. Pomoc logopedyczna (tutaj)
Autor: Antoni Balejko
Wydawnictwo: Autorskie
Nabywanie kompetencji językowych to proces długotrwały, który trwa przez całe życie. U dzieci wiek osiągania kolejnych etapów jest zróżnicowany, choć kolejność pojawiania się ich, jest względnie stała. Bodźce ze świata zewnętrznego są odbierane już w życiu płodowym: dziecko rozpoznaje głos matki i domowników, reaguje na dźwięki. Po urodzeniu sygnalizuje zaś potrzeby za pomocą środków niewerbalnych. Stopniowo maluch, jako odbiorca komunikatów do niego kierowanych oraz bierny słuchacz wypowiedzi osób, które go otaczają, poznaje język charakterystyczny dla członków rodziny oraz osób z nim przebywających. Te pierwsze etapy nabywania kompetencji językowych dziecka, mają niebagatelne znaczenie dla rozwoju mowy.

Posługiwanie się mową nie jest wrodzone, jest natomiast rezultatem uczenia się, które szczególnie intensywnie przebiega w okresie dzieciństwa. Dużą wartość dla rozwoju umiejętności językowych ma styl i kultura wypowiedzi, bogactwo słownictwa, dlatego tak istotne jest obcowanie z literaturą czy styczność ze środkami masowego przekazu. Zwłaszcza w pierwszych trzech latach życia obserwacja ilustracji umożliwia wprowadzenie nowych pojęć, między innymi nazw zwierząt, ludzi, zwierząt, wykonywanych czynności czy innych elementów otaczającego nas świata. Ponadto, rozmowa o tym, co na danej ilustracji się znajduje, wzbogaca wyobraźnie dziecka, pozytywnie wpływa na poznanie reguł rządzących językiem, rozwój mowy biernej i czynnej.

Publikacja, będąca dwustronną kartą formatu A4, przedstawiająca dwie ilustracje, to jeden ze sposobów, na ćwiczenie umiejętności językowych dzieci, a przy tym sposób na rozwój spostrzegawczości dzieci czy zainteresowania opowiadaniem na dany temat. Karta, opracowana przez Antoniego Balejko, to nieoceniona pomoc zarówno dla rodziców, nauczycieli pedagogiki wczesnoszkolnej, jak i dla pracujących z dzieckiem logopedów.

Karta zawiera ilustracje obejmujące typowe mieszkanie oraz podwórko, zaś do tych ilustracji prowadzący terapię może zadawać sugerowane pytania (Pokaż, gdzie jest...? Co widzisz na obrazku...?) lub też wykorzystywać je w inny, korzystny dla siebie sposób.

Pojęcie kompetencji językowych pojawia się jako wiedza i umiejętności posługiwania się znakami werbalnymi i pozawerbalnymi oraz jako wiedza i umiejętności przekazywania sobie oraz innym myśli i emocji. Dzięki kartom opracowanym przez Antoniego Balejko, to nabywanie umiejętności językowej może zamienić się we wspaniałą zabawę!Karty pracy możecie nabyć w księgarni Gandalf.com.plBrak komentarzy:

Prześlij komentarz