sobota, 26 stycznia 2019

Jak walczyć o najwyższe odszkodowanie?

W jednym tylko dniu, policja odnotowuje średnio 40 wypadków, w których ginie zwykle jedna do trzech osób, rannych zaś zostaje około pięciu. A wypadki drogowe to tylko nikła część wszystkich zdarzeń, często tragicznych w swoich skutkach. Mimo iż zdrowie czy życie ludzkie nie ma swojej ceny, to jednak w wyniku takiego wypadku często zachodzi konieczność długotrwałego leczenia, zmiany pracy, zakupu nowego samochodu czy innych przedmiotów, a w najbardziej drastycznych przypadkach – pokrycia kosztów pogrzebu, procesów sądowych, czy też zabezpieczenia wdowy i sierot. Dlatego też tak ważne jest odszkodowanie, które w jak największym stopniu powinno zadośćuczynić osobie poszkodowanej i / lub jej bliskim. Czym jest jednak odszkodowanie i jak sprawić, żeby otrzymać je w jak najwyższej wysokości? Czym jest odszkodowanie? 


Odszkodowanie to jedno z najważniejszych pojęć używanych w kontekście roszczeń osób poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach. Jest to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody, tzn. za naruszenie jego prawnie chronione dóbr lub interesów. Osoba poszkodowana może dochodzić należnego jej odszkodowania od sprawcy - podmiotu prawa cywilnego (np. osoby fizycznej, osoby prawnej, w tym Skarbu Państwa), który tę szkodę wyrządził, od podmiotu odpowiedzialnego z mocy prawa za naprawienie powstałej szkody lub od podmiotu odpowiedzialnego za naprawienie szkody z uwagi na postanowienia wynikające ze stosownej umowy go wiążącej. Ten ostatni przypadek dotyczy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego. 

Odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną, czyli ma za zadanie wyrównać uszczerbek majątkowy, który powstał u osoby poszkodowanej w wyniku zdarzenia wywołującego szkodę. Oznacza to, że wysokość przyznanego poszkodowanemu odszkodowania powinna być adekwatna do rozmiaru szkody. 


W jakiej sytuacji starać się o odszkodowanie? 


Aby poszkodowany mógł starać się o przyznanie odszkodowania, muszą zaistnieć określone przesłanki, takie jak: 
  • wystąpienie szkody, 
  • szkoda musi wynikać ze zdarzenia, z którym związane jest powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej, 
  • adekwatny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy powstałą szkodą, a wywołującym ją. 

Czym jest naprawienie szkody?


Naprawienie szkody obejmuje zarówno straty, które poszkodowany poniósł, jak i korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby danej szkody mu nie wyrządzono. W zależności od wyboru poszkodowanego, owo naprawienie szkody powinno nastąpić: przez przywrócenie stanu poprzedniego bądź też przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. W sytuacji, kiedy przywrócenie stanu poprzedniego nie jest możliwe (np. wskutek zniszczenia rzeczy) bądź wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami lub poniesieniem kosztów przez zobowiązanego do naprawienia szkody, roszczenie poszkodowanego zostaje ograniczone do odszkodowania pieniężnego. 

Niestety, nie zawsze kwota odszkodowania jest wystarczająca, by owe straty pokryć, szczególnie, że firmy ubezpieczeniowe potrafią znacznie obniżać przyznawane roszczenia odszkodowawcze. Niestety, bez odpowiedniej wiedzy, a przy tym nie dysponując odpowiednią ilością czasu i cierpliwością, trudno jest uzyskać odszkodowanie w satysfakcjonującej wysokości.

Warto zatem skorzystać z usług specjalistycznych firm, które potrafią skutecznie uzyskiwać znacznie wyższe odszkodowania po wypadkach na terenie całego kraju, niż w przypadku indywidualnego działania poszkodowanego. Świadczona przez te firmy pomoc zwykle obejmuje: 
  • ofiary wypadków komunikacyjnych (pasażerów, kierowców, pieszych i rowerzystów), 
  • rodziny, które w wyniku wypadku straciły bliskiego,
  • poszkodowanych w wypadkach przy pracy, 
  • osoby, które uzyskały bardzo małe odszkodowanie,
  • poszkodowanych, którym ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. 
Firmy te podchodzą indywidualnie do każdego klienta, choć warto zwrócić uwagę na to, by wstępna analiza była bezpłatna. Zwykle podmioty te – jeśli tylko istnieje taka możliwość – dążą w pierwszej kolejności do zawarcia ugody z ubezpieczycielem, co znacznie pozwala skrócić czas trwania postępowania odszkodowawczego. Często też pozyskują dla swoich klientów dokumentację, która jest niezbędna do właściwego prowadzenia sprawy o odszkodowanie, dzięki czemu po stronie klienta formalności związanych ze sprawą o uzyskanie roszczeń powypadkowych zostają ograniczone do minimum. 

Warto jeszcze wspomnieć o różnicy, pomiędzy odszkodowaniem a zadość uczynieniem, bowiem pojęcia te często są mylone. Otóż celem odszkodowania jest zrekompensowanie szkody majątkowej (np. uszkodzenie samochodu), zaś celem zadośćuczynienia jest zrekompensowanie szkody niemajątkowej (ból i cierpienie fizyczne i psychiczne doznane wskutek wypadku, bądź ból i cierpienie związane ze śmiercią osoby bliskiej).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz