piątek, 4 stycznia 2019

Stefan Stern, Cary Cooper „Mity zarządzania. Czego nie rozumieją szefowie?”

Tytuł: „Mity zarządzania. Czego nie rozumieją szefowie?”
Autor: Stefan Stern, Cary Cooper 
Wydawnictwo: PWN 


Co wiemy o zarządzaniu? A właściwie, czy to, co wiemy, jest prawdziwe i jeszcze aktualne? Wiele osób utożsamia zarządzanie ze staniem na czele firmy, a tymczasem bycie właścicielem/szefem, wcale nie świadczy jeszcze o umiejętnościach zarządczych i nie definiuje dokładnie tego pojęcia. Czym zatem jest tak naprawdę zarządzanie? Ile błędnych informacji na jego temat pojawiło się na przestrzeni lat? Ile mitów wokół niego narosło? 

Możemy się o tym przekonać sięgając po książkę „Mity zarządzania. Czego nie rozumieją szefowie?”, autorstwa Stefana Stern i Cary`ego Coopera. Opublikowana nakładem Wydawnictwa PWN książka, to zbiór argumentów zmierzających do rozprawienia się z powszechnie funkcjonującymi mitami na temat zarządzania. Na podstawie wyników badań, rozmów biznesowymi autorytetami, z praktykami zarządzania, autorzy stworzyli tak naprawdę listę problemów, z którymi borykają się współczesne firmy i zarządzający nimi menedżerowie. Tym samym, jest to swego rodzaju ABC zarządzania, pozycja, którą docenią zarówno teoretycy, jak i praktycy, a także studenci kierunków nie tylko bezpośrednio, ale i pośrednio związanych z zarządzaniem. 

Sięgając po tę pozycję po raz pierwszy, warto poświęcić czas, by dokładnie przestudiować kolejne mity (problemy), a także argumenty przemawiające za koniecznością ich obalenia czy propozycje gotowych rozwiązań, które możemy wdrożyć w firmie pamiętając jednocześnie, że nie ma jednej uniwersalnej metody i to, co sprawdzało się w przeszłości / w innej firmie, niekoniecznie będzie rozwiązaniem w przypadku „tu i teraz” / naszego przedsiębiorstwa. Autorzy wychodzą bowiem z założenia, że nie ma niekończących się zwycięstw oraz jednego stylu przewodzenia / zarządzania. 

Każdy kolejny rozdział książki, to kolejny mit wymagający obalenia. W ten sposób poznamy czterdzieści cztery mity, z których większość (a może nawet wszystkie) kształtowały nasze rozumienie pojęcia zarządzanie. Stern i Cooper piszą o tym, dlaczego bycie na szczycie wcale nie jest tak trudne, jak mogło by się wydawać – naprawdę ciężkie jest bycie na dole i w środku. Autorzy dowodzą, że model surowy i autokratyczny jest już pasee, wraz ze wzrostem znaczenia czynnika ludzkiego nadchodzi bowiem potrzeba otwartego i globalnego stylu zarządzania. Zwalniają też liderów z potrzeby „bycia najlepszym w całym biurze”, bowiem prawdziwy sukces można osiągnąć dopiero wówczas, kiedy zastosujemy efekt skali – firma właściwie korzystać będzie z umiejętności każdej zatrudnionej osoby. 

Przekonamy się ponadto, że liderem wcale nie trzeba się urodzić i ż wcale nie musimy wiedzieć o wszystkim, co się dzieje w firmie. Dowiemy się również, że – wbrew powszechnemu twierdzeniu – dobra strategia to nie wszystko, tak naprawdę bowiem nie liczy się sama teoria, a działanie. Autorzy obalą na stronach książki również mit dotyczący konieczności trzymania wysokości wynagrodzenia w tajemnicy, a także przekonanie, że okazywanie emocji w pracy jest nieprofesjonalne. 

To zaledwie niewielki wycinek problemów poruszonych na stronach książki, która zmienia nasz pogląd na kwestie związane z zarządzaniem, w tym zarządzaniem ludźmi. Ponadto, integralną częścią książki jest załącznik, na który składają się pogadanki z wybitnymi specjalistami zarządzania, dotyczące idei samego zarządzania, a także kierowania ludźmi. To wszystko tworzy książkę, która mogłaby równie dobrze funkcjonować jako podręcznik zarządzania, tyle że zawierający zamiast teorii, wiele praktycznych informacji. Tym samym jest to pozycja, która znacząco może ponieść naszą satysfakcję z pracy, umiejętności, a także pośrednio wpłynąć na naszych współpracowników.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz