piątek, 26 lipca 2019

Agnieszka Bala "Elementarz. Przedszkolak kocha czytać"

Tytuł: Elementarz. Przedszkolak kocha czytać 
Autor: Agnieszka Bala 
Wydawnictwo: Wydawnictwo Edukacyjne 


Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania jest metodą, której celem jest nauka zarówno poprawnej mowy, jak i czytania. Jest ona niezwykle skuteczna, zaś stymulacja rozwoju mowy odbywa się poprzez stopniowe przechodzenie od ćwiczeń symultanicznych (prawopółkulowych) do sekwencyjnych (lewopółkulowych), aby w końcu połączyć obydwa typy w jedną całość. Podstawowym założeniem metodologicznym tej metodzie, jest nauka czytania sylabami. Proces nauki rozpoczyna się od poznania samogłosek ustnych - jest to powrót do prymarnych niemowlęcych artykulacji. Odczytywanie samogłosek angażuje głównie prawą półkulę mózgu, która w sposób kompleksowy ujmuje obraz graficzny litery. W kolejnym etapie poszerzamy zakres sylab otwartych, wykorzystując nowe spółgłoski, korzystamy również z zestawów samogłoska plus sylaba otwarta. W trzeciej fazie metody pracujemy na sylabach otwartych i zamkniętych z poznanymi dotychczas spółgłoskami, zaś w kolejnej – dziecko zapoznaje się z dwuznakami oraz spółgłoską. Ostatni etap koncentruje się głownie na samodzielnym czytaniu tekstów, przy dalszej pracy na materiale sylabowym. 

Praca tą metodą daje wspaniałe rezultaty, choć oczywiście należy przestrzegać określonych zasad, m.in. rozpoczynać pracy od zadań łatwiejszych, stopniowo realizując te bardziej skomplikowane, a także pamiętać o przechodzeniu od prawopółkulowego czytania (globalnego, symultanicznego - samogłoski, onomatopeje, całe wyrazy) do lewopółkulowego (sekwencje-sylaby). Nieocenioną pomocą, która pozwala pracować tą metodą, przygotowując dzieci do nauki czytania, jest elementarz pt. „Przedszkolak kocha czytać”, autorstwa Agnieszki Bala, logopedy, specjalistki surdologopedii, pedagoga specjalnego, terapeuty zaburzeń rozwoju oraz specjalisty symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania. Opublikowana nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego książka (uzupełniona zeszytami ćwiczeń), pozwala na pracę z dzieckiem zarówno nauczycielom wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, jak i rodzicom czy terapeutom. 


Pracując z elementarzem można realizować rożne formy i techniki, zaś systematyczne stosowania proponowanej metody pozwala opanować dzieciom określone umiejętności. Książka skonstruowana jest w taki sposób, że prowadzi dzieci przez określone etapy – począwszy od powtarzania wypowiadanych przez nauczyciela samogłosek i sylab, poprzez czytanie symultaniczne, po czytanie sekwencyjne. W pierwszej kolejności zatem dzieci uczą się czytać samogłoski i wyrazy globalnie, dzięki czemu nie tylko uświadamiają sobie, że czytanie może być łatwe i przyjemne, ale szybko widzą rezultaty swojej pracy. Następnie poznają sylaby, rozpoczynając od sylab otwartych po trudniejsze teksty. 


Ilustracje Joanny Babula zachęcają również dzieci do opowiadania, co widzą na obrazku, do rozpoznawania emocji bohaterów, do tworzenia historii. Istotnym aspektem pracy z książką jest stosowanie wielkich liter czcionką bezszeryfową, bowiem wielkie litery drukowane są łatwiejsze do różnicowania – ułatwia to dziecku przeprowadzenie analizy i syntezy wzrokowej. 

To wszystko sprawia, że elementarz „Przedszkolak kocha czytać” to początek wspaniałej przygody z czytaniem. Dziecko, widząc pierwsze sukcesy, motywuje się do dalszej pracy, a wspólna nauka, wsparta ilustracjami i opowiadaniem o nich, jest wspaniałą zabawą. To sprawia, że elementarz, uzupełniony dodatkowo o zeszyty ćwiczeń: „Czytanie symultaniczne” oraz „Czytanie sekwencyjne” pozwala dziecku rozpocząć wielką przygodę ze słowem, z czytaniem!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz