czwartek, 11 lipca 2019

Daj się znaleźć w Internecie

Obraz Photo Mix z Pixabay 
Każda firma dąży do przetrwania na konkurencyjnym rynku, starając się jednocześnie rozwijać i realizować efektywnie własne cele, dzięki programowaniu swych działań i wykorzystaniu posiadanych zasobów w powiązaniu z przewidywaniem i elastycznością. Istotą funkcjonowania firmy jako systemu jest obieg informacji oraz środków materialnych związanych z transformacją określonych wejść (energii, surowców, materiałów) na wyjście dotyczące produktów oraz usług. Pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem nieustannie odbywa się wymiana materii, energii, informacji ulegających transformacji, samo przedsiębiorstwo wykazuje natomiast zdolności samoorganizowania się i przystosowywania do zmian otoczenia. 


Komunikacja z otoczeniem 


Dla firmy, bez względu na wielkość i formę, istotny jest jego rozwój. Przy rozpatrywaniu orientacji rozwojowych konieczne jest rozpatrzenie wszystkich możliwych czynników wpływających na ten rozwój. Te, które wynikają z otoczenia można analizować na dwóch płaszczyznach: otoczenia dalszego i bliższego. Do podstawowych wymiarów i czynników makrootoczenia zalicza się tendencje ekonomiczne, polityczno-prawne, technologiczne oraz socjokulturowe. Zasadniczymi determinantami otoczenia bliższego są natomiast: dostawcy, klienci, dystrybutorzy, aktualni i potencjalni konkurenci oraz substytuty pojawiające się na rynku. Ogólnie przyjmuje się, że to właśnie umiejętność identyfikacji makro- i mikro- otoczenia oraz kształtowanie działalności zgodnie z jego wymaganiami jest głównym wyznacznikiem sukcesów gospodarczych przedsiębiorstwa. 

Jednym z obszarów zarządzania przedsiębiorstwem, który komunikuje się z tym otoczeniem, kształtuje go, nawiązuje z nim głębsze relacje, jest działalność marketingowa. W uproszczeniu można powiedzieć, że marketing koncentruje się na budowaniu wartości przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu instrumentów dostępnych w ramach znanej już chyba wszystkim koncepcji marketingu mix (produkt, cena, dystrybucja i promocja). Obecnie działania marketingowe podejmowane przez firmy są skupione na poszukiwaniu wartości kluczowych dla klienta, co następnie przekłada się na realne działania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności oferty na rynku, a konsekwencji do doprowadzenia do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. 

Mówiąc o kształtowaniu wartości konkurencyjnej firmy, a właściwie zawężając temat do komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, warto podkreślić potencjał komunikacyjny tkwiący w stronie internetowej przedsiębiorstwa oraz w mediach społecznościowych. Generują one nieskończone niemal możliwości wykorzystania ich w komunikacji marketingowej w celu zbudowania rozpoznawalnej marki i pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. 

Postaw na Internet 


Nowe media oferują funkcjonalność, którą firma może wykorzystać w działalności marketingowej, co sprzyja budowaniu rozpoznawalnych marek i pozytywnego wizerunku. Współcześnie, w okresie intensyfikacji komunikacji marketingowej, posiadanie rozpoznawalnego wizerunku oraz znanych marek można uznać za klucz do sukcesu, bowiem pozwala firmom uniknąć anonimowości. 

Interaktywny charakter nowych mediów pozwala w czasie rzeczywistym zgromadzić przydatne informacje zawierające sygnały płynące od odbiorców. Dzięki stronie internetowej firmy, prowadzonym przez firmę blogom, fanpage`u na FB, IG czy działalności w innych mediach społecznościowych, firma może zarówno powiadomić o swoim istnieniu i pokazać swoje produkty, jak i – co ważniejsze – obserwować reakcję otoczenia na przesłany przez przedsiębiorstwo komunikat. Takie informacje można wykorzystać do prowadzonych badań marketingowych w obszarze skuteczności działalności reklamowej w Internecie, poziomu obsługi klienta, ale również do poprawy jakości świadczonych usług itd. 

Niestety, wraz ze wzrostem świadomości firm w sferze komunikacji z klientem, rośnie również liczba stron www przedsiębiorstw, blogów, wykorzystywanych jest coraz więcej nowych mediów. Negatywnym tego aspektem (dla przedsiębiorstw) jest konieczność pracy nad tym, by otoczenie dostrzegło dana stronę/firmę w masie innych. Zaistnienie w Internecie nie jest łatwe, ale jest możliwe dzięki pomocy specjalistycznych firm, które – dzięki specjalistom SEM (SEO i PPC) – umożliwiają osiągnięcie wymiernych zysków, poprzez skuteczne pozycjonowanie stron klientów. Jedną z takich firm jest AFTERWEB, zajmująca się marketingiem internetowym od 2008 roku. Podstawowym celem firmy jest skuteczne pozycjonowanie stron www w wyszukiwarce internetowej oraz prowadzenie kampanii Google Adwords, przynoszących klientom wymierne korzyści finansowe. 

Obecnie, kiedy każda (a właściwie prawie każda) firma posiada swoją stronę internetową, nawet najlepsza grafika, przejrzystość owej strony czy produkty na niej umieszczone nie wystarczą, by przyciągnąć klienta. Konieczne jest znalezienie się na szczycie listy wyszukiwarki, co przekłada się na stopień dostrzegania firmy / strony przez poszukujących danego produktu / usługi klientów. Wysoka rozpoznawalność w wyszukiwarce jest zatem równoznaczna wzrostowi zysku firmy. 

Specjaliści z AFTERWEB, działając na wielu płaszczyznach (począwszy od analizy słów kluczowych dających ruch, poprzez optymalizację serwisu dla wyszukiwarek internetowych, aż po pozyskiwanie linków ze sprawdzonych serwisów z całego świata), są gwarancją skuteczności działania, co w konsekwencji przekłada się na wzrostu rozpoznawalności /popularności marki, dotarcie do dokładnie określonej grupy docelowej, szybkie i wymierne rezultaty, a także obniżenie kosztów reklamy. 

Wszystkie te działania umożliwiają ostatecznie osiągnięcie celów danej firmy - budowania tzw. społeczności wokół przedsiębiorstwa lub marki przy wykorzystaniu strony internetowej i serwisów społecznościowych. Zbudowane w ten sposób relacje pozwalają nie tylko zwiększyć poziom akceptacji dla danego przedsiębiorstwa, ale utrzymać klientów i stale pozyskiwać nowych!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz