środa, 17 lipca 2019

Redakcja naukowa: Stephen Farthing "Historia sztuki"

Tytuł: Historia sztuki 
Redakcja naukowa: Stephen Farthing 
Wydawnictwo: ARKADY 


Nie trzeba być znawcą sztuki, by doceniać piękno, by reagować emocjonalnie na widok danego obrazu czy rzeźby. Jednak wiedza na temat tego, w jaki sposób dane dzieło powstało, co wydarzyło się w życiu danego artysty, że sprowokowało go właśnie do stworzenia tego, a nie innego dzieła, świadomość charakterystycznych cech danej epoki, jej ograniczeń, a także głównych nurtów jest cenna, jeśli chcemy spojrzeć na dane dzieło holistycznie, jeśli – poza emocjami, jakie wywołuje – chcemy lepiej je zrozumieć. Temu służy historia sztuki, której przedmiotem poznania są sztuki wizualne w ujęciu historycznym, pozwalająca na analizę w szerszym kontekście, na ocenę nie tylko subiektywną, ale i merytoryczną, a także na przekonanie się o wartości danego dzieła sztuki –mierzonej nie tylko jego wartością rynkową, ale siłą oddziaływania dzieła, poprawnością kompozycji, techniką jego wykonania. 

W ten świat sztuki wprowadzić nać może wspaniała publikacja, która pojawiła się na rynku za sprawą Wydawnictwa Arkady. Książka pt. „Historia sztuki”, pod redakcją naukową Stephena Farthinga, to prawdziwa gratka nie tylko dla miłośników sztuki, ale dla wszystkich, którzy dopiero chcą odkrywać wspaniałe dzieła i ich twórców, którzy chcą zdobyć przynajmniej elementarną wiedzę na ten temat. Bogato ilustrowana publikacja przedstawia najważniejsze działa sztuki, prezentowane w znanych i cenionych galeriach i muzeach na całym świecie, wraz z informacją dotyczącą artysty i najważniejszymi informacjami dotyczącymi danego dzieła. 

Prezentacja tych dzieł nie odbywa się z oderwaniem od danego okresu, w którym one powstały. Znajdziemy tu zatem podział na okresy historyczne, wraz z obszerną ich charakterystyką i przedstawieniem najważniejszych wydarzeń na osi czasu, dzięki czemu zyskamy świadomość tego, jak wiele czynników ma wpływ na rozwój sztuki, na zmiany w podejściu do niej, w jej traktowaniu, ale i sposobach wyrazu. 

Książka została podzielona na sześć części, z których pierwsza omawia czasy od prehistorii do XV wieku, druga obejmuje wiek XV i XVI , kolejna – wiek XVII i XVIII. Część czwarta traktuje wydarzeniach i dziełach wieku XIX, piąta obejmuje okres od roku 1900 do 1945, zaś ostatnia czas od roku 1946 do chwili obecnej. Dzięki kolejnym rozdziałom książki poznajemy starożytną sztukę naskalną, jaskiniową i naziemną, zachwycimy się rysunkami z Nazca, zaczniemy rozpoznawać dzieła sztuki egejskiej czy przedmioty reprezentujące wczesną sztukę prekolumbijską. Wiek XV i XVI pozwoli nam zachwycić się sztuką niderlandzką i dziełami renesansu, a także poznać charakterystyczne cechy sztuki Islamu czy Afryki. 

Wiek XVII, będący czasem wielkich zmian w całej Europie, będzie dla nas okazją do zachłyśnięcia się sztuka baroku, dowiemy się także czym jest malarstwo radź puckie, ukazujące kulturę dworską i malownicze ceremoniały minionych czasów Indii. Zagłębimy się także w zagadnienie związane ze sztuką chińską, która rozwinęła się mocno na początku XVII wieku, kiedy do potęgi doszła konfederacja plemion z Mandżurii. Kolejny rozdział wprowadzi nas w sztukę burzliwego, XIX wieku – poznamy zarówno cechy akademizmu francuskiego, jak i rodzimą sztukę Ameryki Północnej czy modny wówczas orientalizm. 

Stworzy to podwaliny pozwalające nam zrozumieć dalszy rozwój sztuki, a także zmianę podejścia do tego, co za sztukę dopiero zaczynano uznawać w wieku XX (fotografia). Poznamy także tajniki awangardowego ruchu zwanego fowizmem, a także cechy futuryzmu, orfizmu czy łuczyzmu, po czym spojrzymy na świat okiem surrealistów czy twórców nowoczesnej rzeźby. Ostatni rozdział wprowadzi nas w świat ekspresjonizmu abstrakcyjnego, europejskiej abstrakcji lirycznej, poszukiwać będziemy również początków performance`u. 

To zaledwie kilkanaście z wielu zagadnień, nurtów, trendów, stylów, które pojawiały się w sztuce na przestrzeni wieków. I choć zapewne nie wszystkie mieszczą się na naszym poczuciu estetyki, nie wszystkie będziemy równie cenić, to jednak warto je znać, warto mieć świadomość, jakie wydarzenia, jakie przemiany w świadomości pociągnęły za sobą ich wystąpienie. To wszystko jest możliwe dzięki wspaniałej i obszernej (liczącej niemal sześćset stron) publikacji „Historia sztuki”, która nie tylko wyposaża nas w wiedzę, ale zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości i pozwala zrozumieć wpływ dzieł na nasze serca i dusze. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz