wtorek, 27 sierpnia 2019

Ubezpieczenie turystyczne - niezbędnik podróżnika

Wakacje to czas bliższych i dalszych podróży, zarówno tych zorganizowanych przez biura podróży i inne organizacje, jak i tych zaplanowanych samodzielnie. Niezależnie od tego, gdzie się wybieramy, poza szeregiem spraw o których powinniśmy pamiętać, jedna pozostaje bezdyskusyjna – chodzi mianowicie o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Dlatego, na wszelki wypadek, przed wyjazdem warto wykupić ubezpieczenie podróży

Ubezpieczenie przez organizatora 


Wybierając się na zorganizowaną wycieczkę czy pielgrzymkę sprawdźmy, czy cena wycieczki obejmuje ubezpieczenie. Może być ono bowiem wliczone w cenę wyjazdu ale też stanowić obowiązkową dopłatę dla uczestnika. Organizator turystyki musi zapewnić uczestnikom wyjazdu ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL). Warto jednak zaznaczyć, że obowiązek ten dotyczy tylko organizatorów organizujących imprezy turystyczne za granicą. 

Zawierana umowa o świadczenie usług turystycznych powinna określać m.in.: rodzaj i zakres ubezpieczenia uczestników wyjazdu oraz nazwę i adres ubezpieczyciela udzielającego ochrony. Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków, np. złamania nogi podczas zwiedzania) należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dla nas dobra, czyli: zdrowie i życie. 

Natomiast ubezpieczenie KL to ubezpieczenie obowiązkowe, niezwykle ważne w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy wyjeżdżamy na jeden dzień do europejskiej stolicy czy na dłużej na przysłowiowy „koniec świata”. Ustawowy obowiązek ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą ma na celu ochronę turystów przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z leczeniem i powinien zapewnić pokrycie ze strony zakładu ubezpieczeń kosztów związanych m.in.: z powypadkowym leczeniem szpitalnym, leczeniem ambulatoryjnym, a także zwrot wydatków poniesionych na leki, środki opatrunkowe czy pokrycie innych kosztów związanych z opieką medyczną. 

Te koszty opieki medycznej bywają bardzo wysokie, dlatego też z punktu widzenia turysty niezwykle istotną kwestią jest wysokość ubezpieczenia, czyli maksymalnej kwoty, do której zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność. Organizator imprezy turystycznej zazwyczaj zapewnia nam ubezpieczenie o niskiej wysokości, w wyniku czego nie zawsze pokrywa ono w pełni ewentualne koszty leczenia. Co za tym idzie, w rezultacie konieczne jest wyłożenie własnych środków finansowych. Dlatego też warto sprawdzić, na jaką kwotę jesteśmy ubezpieczeni i co dokładnie w ramach tego ubezpieczenia nam przysługuje, a także rozważyć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. 

Pamiętajmy, że odszkodowanie jest wypłacane proporcjonalnie do wielkości doznanego uszczerbku na zdrowiu oraz do górnej granicy, jaką obejmuje polisa. Takie ubezpieczenie nie obejmuje kosztów choroby przewlekłej – oznacza to, że jeśli na przykład podniesiemy ciężką walizkę i odezwie się kręgosłup, na który się wcześniej leczyliśmy, ubezpieczenie nie pokryje terapii. 


Kupujemy ubezpieczenie turystyczne Niezależnie od ubezpieczenia oferowanego przez organizatora wyprawy, warto zastanowić się nad dodatkową polisą. Jest ona również niezwykle istotna dla tych osób, które samodzielnie planują wakacyjny wyjazd. Mimo iż osoby ubezpieczone w NFZ, przebywające na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – EFTA (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii) mogą bezpłatnie korzystać z usług opieki medycznej w takim samym zakresie, jak obywatele państwa unijnego, na terenie, którego przebywają (prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego potwierdza Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ), to jednak ubezpieczenie turystyczne nie tylko sprawi, że poczujemy się bezpieczniej, ale znacznie ułatwi nam pobyt poza granicami kraju w nagłych sytuacjach. Obejmuje ono nie tylko pokrycie kosztów leczenia (również szpitalnego), ale i pomoc w znalezieniu lekarza, wypłatę odszkodowania czy niezbędny transport medyczny. Ponadto pokryje koszty zagubionego bądź skradzionego bagażu czy sprzętu, zapewni także pieniądze na najpotrzebniejsze rzeczy. Jest również niezwykle przydatne w sytuacji awarii auta – zapewnia nam niezbędną naprawę na miejscu bądź odholowanie auta do najbliższego warsztatu. Ubezpieczenie podróży docenimy także w sytuacji, kiedy z przyczyn losowych nie możemy na daną wyprawę wyruszyć – pokrywa koszt rezygnacji z wycieczki. 

Co więcej, może obejmować pokrycie zobowiązań finansowych jeśli wyrządzimy komuś nieumyślnie krzywdę (np. przewracając się na rowerze). Niezwykle przydatna jest również oferowana porada prawda lub możliwość skorzystania w pilnych sprawach z tłumacza – wystarczy wówczas, że skontaktujemy się z Centrum Alarmowym, a konsultanci zorganizują potrzebną pomoc i udzielą wszelkich informacji. 

W obliczu powtarzających się w różnych częściach globu ataków terrorystycznych, również i ten aspekt ubezpieczenia staje się niezwykle istotny. Dlatego też warto zagwarantować sobie pomoc i pokrycie kosztów leczenia w przypadku doznania urazu na skutek ataku. 

Z racji tego, iż przed wyjazdem na naszą głowę spada zwykle mnóstwo spraw do załatwienia, można wykupić takie ubezpieczenie turystyczne online, by zaoszczędzić sobie konieczności wizyty w biurze ubezpieczyciela. Wystarczy zatem wypełnić wniosek, podając dane dotyczące wyjazdu i ilości osób, wybrać zakres i wysokość ochrony ubezpieczeniowej, a następnie przesłać dokument i opłacić polisę. Dokumenty ubezpieczenia otrzymamy mailem, dzięki temu będziemy mieć do nich w razie potrzeby cały czas dostęp. Podczas podróży warto mieć ze sobą jedynie numer polisy oraz Centrum Alarmowego. 

Nie bez przyczyny mówi się, ze „przezorny zawsze ubezpieczony”. I choć wszyscy byśmy sobie życzyli bezpiecznych podróży, to lepiej mieć pewność, że w nagłych przypadkach możemy liczyć na pomoc i nie musimy się martwić ani aspektem organizacyjnym ani finansowym tej pomocy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz