poniedziałek, 2 grudnia 2019

Salvo Noè "Zakaz narzekania"

Tytuł: Zakaz narzekania 
Autor: Salvo Noè 
Wydawnictwo: Jedność O tym, że jesteśmy narodem skłonnym do narzekania są przekonani …nawet sami Polacy. To narzekanie u nas stało się nawet przedmiotem badań naukowych, a prof. Bogdan Wojciszke stworzył nawet termin „polska kultura narzekania”, oznaczający narzekanie na wszystko i wszystkich, które – jak się okazuje – pełni ważną funkcję w życiu społecznym. Zjawisko narzekania wykracza daleko poza zakładanie negatywności świata społecznego. Wśród Polaków panuje bowiem przekonanie, że narzekanie powinno być stale obecne w naszych relacjach z innymi ludźmi, a także, że dzięki narzekaniu … poprawiamy swoją sytuację. 

Jak to zatem z tym narzekaniem jest i czy warto narzekać? Salvo Noè, psycholog, psychoterapeuta i mediator rodzinny temu narzekaniu mówi stanowcze NIE! Co więcej, takie stanowisko wobec narzekania popiera Papież Franciszek, który jest autorem przemowy do książki Noè pt. „Zakaz narzekania”. Opublikowana nakładem Wydawnictwa Jedność publikacja nie tylko otwiera nam oczy na to, jakimi malkontentami jesteśmy, ale dowodzi także, że narzekaniem nic nie osiągniemy, że drogą do poprawy sytuacji jest działanie. Po tę niezwykłą pozycję, pozwalającą w wymierny sposób podnieść jakość swojego życia, sięgnąć mogą zarówno osoby, dla których narzekanie stanowi niemal drugą naturę, jak i ci wszyscy, którzy od narzekania wolą wziąć się do pracy. To również wspaniała pozycja dla wszystkich psychologów, psychoterapeutów i innych osób pracujących z ludźmi – oni mogą stać się inicjatorami zmian u swoich klientów, ale też odmienić swoje życie. 

Książka podzielona jest na trzy części, z których pierwsza stanowi wprowadzenie nas w temat i analizę problemu, druga stanowi omówienie propozycji teoretycznych, a także przywołanie konkretnych przykładów działania, zaś trzecia dostarcza szeregu praktycznych wskazówek oraz ćwiczeń wzmacniających poczucie własnej wartości oraz motywację do działania. 

Autor dokładnie opisuje pułapki narzekania, w które wpadamy, dowodzi również, że osoby, które podejmują świadomą decyzję o poszukiwaniu rozwiązania trudnej sytuacji, traktują przeszkody jako szansę rozwoju, uruchamiają rozwój sieci neuronów, co z kolei poprawia jakość percepcji i zdolność do znalezienia rozwiązań. Dowiemy się również co się dzieje wówczas, kiedy tylko narzekamy i dlaczego kryzys może być użyteczny. 

Poznamy ponadto pojęcie analizy transakcyjnej oraz postawy egzystencjalne, a także role, jakie możemy odgrywać życiu. Autor pokazuje również, jak działać praktycznie, zachęca do zwiększania kompetencji i kwalifikacji. Jak sam pisze „(książka) nie jest zachętą do zmowy milczenia lub pasywnego znoszenia cierpień, lecz oznacza mówienie po to, by znaleźć rozwiązanie”. Podpowiada zatem pytania, które możemy sobie zadać, by ukierunkować naszą uwagę i wpłynąć na nasz stan emocjonalny, pisze też o przyzwyczajeniach, które pomogą nam osiągnąć doskonałość. 

To tylko część zagadnień poruszonych w książce „Zakaz narzekania” – pozycji, która może odmienić nasze życie. Lektura książki, napisanej w przystępny sposób, posługującej się licznymi przykładami, pozwalającymi lepiej zrozumieć opisywane zjawiska, wywiera na nas duży wpływ motywując do działania i nie pozwalając stać w miejscu i…narzekać!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz