niedziela, 16 sierpnia 2020

Jak zadbać o swoją markę

Podstawowy cel budowania marki, to zakodowanie w świadomości ludzi pożądanego wizerunku firmy, produktu, usługi czy osoby. Kreując taki wizerunek staramy się zadziwić ich wyjątkowymi właściwościami, a najbardziej znane marki swój sukces opierają na charakterystycznych, niepowtarzalnych cechach, co określa się mianem budowania marki poprzez wartość. Warto bowiem zauważyć, że – podobnie jak ludzie, produkty mają szczególne właściwości, które określają ich osobowość.


Kreowanie swojej marki 


Choć dla wielu osób idea kreowania własnej marki, a co za tym idzie – traktowania swojej osoby w kategoriach produktu, jest mocno kontrowersyjna, to nie warto kierować się poglądami sceptyków. 

Aby rozpocząć budowanie własnej marki, należy odpowiedzieć sobie przede wszystkim na pytanie, co jest dla mnie ważne, a dokładnie – jakie pragnę stworzyć wrażenie? Co jest dla mnie najbardziej istotne? Jakie wartości wyznaję? Czy potrafię informować o wyznawanych wartościach poprzez swoje zachowanie, sposób ubierania się czy traktowania innych? Czy uważam, że inni postrzegają mnie jako osobę, która cieszy się z tego, co robi, godną zaufania, nieprzekupną, lubiącą zmiany? Jeśli tak, wartości, które wyznaję, zauważalne są dla otoczenia. Co za tym idzie – jestem na dobrej drodze do wykreowania własnej marki. 

Drugie z ważnych pytań, to „jak chciałbym być postrzegany przez ludzi, na których pragnę zrobić wrażenie?” i „jak – moim zdaniem – naprawdę postrzegają mnie inni?”. To ważne pytania, które zmuszają do wglądu w siebie i przyjęcia niekiedy krytyki. Odpowiedź jest niezbędna, bowiem tak naprawdę wiele osób nie rozumie związku pomiędzy własnym wizerunkiem, a tym, jak otoczenie postrzega (nie zawsze obiektywnie) ich wartość w organizacji. Co za tym idzie – nie zadbali o to, by wartości, które cenią, były zauważalne na zewnątrz. Nie zbudowali po prostu własnej marki… 

Składniki twojej marki 


Wygląd zewnętrzny - wygląd i sposób ubierania się, higiena, estetyka odzieży, zdrowie i kondycja fizyczna.

Głos - brzmienie, ton głosu, sposób mówienia, tempo mówienia.

Mowa ciała - postawa siedząca i stojąca, sposób chodzenia i poruszania się, wyraz twarzy, gesty, kontakt wzrokowy.

Umiejętność słuchania - zdolność słuchania.

Przekaz słowny - treść wypowiedzi, sposób wyrażania się,bogactwo język, zakres słownictwa, środki stosowane przy opisie własnej osoby oraz wyznawanego systemu wartości.

Obecność i oddziaływanie - sposób prezentowania się innym osobom, pozycja, pewność siebie, władza, autorytet, obycie, przekonania.

Elementy dodatkowe - ludzie, miejsca, przedmioty, idee, filozofia, z którą jesteś kojarzony, środowisko oraz miejsce pracy.

Strona internetowa
 - współcześnie jest to sposób na to, by twoją osobę poznała szeroka grupa osób. Za pośrednictwem własnej strony możesz prezentować swoje osiągnięcia, dać się poznać jako specjalista w danej dziedzinie, dzielić się wiedzą itd. Należy jednak pamiętać, że w przypadku strony, na odbiór naszej osoby przez potencjalnych czytelników bloga, wpływa funkcjonalność strony (spójny, klarowny system przekazu, proste dotarcie do interesujących treści), szata graficzna oraz jakość umieszczanych na stronie tekstów. Wygodna nawigacja, estetyka strony i wysoki poziom merytoryczny oraz przydatność zamieszczanych informacji to główne elementy, dzięki którym odbiorca może stwierdzić, że ma do czynienia z profesjonalistą. Odnośnie strony internetowej należy zadbać również o jej widoczność. Prawda jest bowiem taka, że podobnych do twojej stron jest wiele, zatem nawet najlepsza grafika, wysokiej jakości treści czy najpiękniejsze zdjęcie może nie być wystarczającą, by odnaleźć tę stronę w sieci. Odpowiedzią na te potrzeby jest pozycjonowanie stron w Afterweb, które jest najlepszym sposobem na to, by znaleźć się na szczycie listy wyszukiwarki. Skorzystanie z opcji pozycjonowania stron możemy nie tylko zapewnić sobie pozyskanie nowych czytelników /klientów, ale również rozpoznawalność twojej marki. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz