niedziela, 18 lipca 2021

Łada Drozda "Jak to powiedzieć?"

Tytuł: Jak to powiedzieć?
Autor: Łada Drozda
Wydawnictwo: OnePress


O tym, jak ważna jest komunikacja, nie trzeba nikogo przekonywać. Komunikujemy się bowiem z otoczeniem każdego dnia, a nawet jeśli ostentacyjnie odmawiamy rozmowy z kimś, to również jest pewien komunikat. Mimo iż temat ten dotyczy każdego i mogłoby się wydawać, że jesteśmy w nim prawdziwymi ekspertami, to jednak jest wręcz odwrotnie. Liczne bariery komunikacji, na które nie zwracamy uwagi utrudniają nam proces komunikowania się, a te same treści są odbierane niezgodnie z intencją nadawcy i to z różnych względów.

Nawet, jeśli w prywatnym życiu niezbyt nam to przeszkadza, to w sferze zawodowej brak komunikacji może nieść za sobą poważne konsekwencje. Chociażby z tego względu warto nabyć kompetencje komunikacyjne, bowiem można się (a nawet trzeba) tego nauczyć. Tym bardziej, jeśli zarządzamy ludźmi, kiedy sprawujemy funkcje kierownicze. Taka sytuacja jest o tyle trudniejsza, że musimy uwzględnić różne style komunikacji reprezentowane przez podwładnych, różne ich doświadczenia, nastawienie czy ograniczenia percepcyjne, a wreszcie swoje własne ograniczenia.

Jednak niezależnie od tego, czy sprawujemy funkcje kierownicze czy też nie, w jakiej branży jesteśmy zatrudnieni, a nawet czy jesteśmy zatrudnieni, jakość naszej komunikacji może poprawić lektura książki „Jak to powiedzieć? Rozmawiaj z odwagą, życzliwością i zaangażowaniem”. Łada Drozda w opublikowanej nakładem Wydawnictwa OnePress pozycji przekonuje nas, że kluczem do porozumienia jest rozmowa. By była pomocna w rozwijaniu relacji, a nie powodowała jej zakończenie, powinna być przeprowadzona z życzliwością i bez obarczających ją przeszkód. Jest to szczególnie istotne w relacjach zawodowych, kiedy przełożony musi zarówno delegować zadania, egzekwować ich wykonanie, ale i motywować pracowników, a nawet inspirować, rozbudzać kreatywność. Po książkę powinni zatem sięgnąć wszyscy, którzy pragną komunikować się z mądrością, odwagą, życzliwością i odpowiedzialnością.

Oczywiście sama lektura książki może zwrócić naszą uwagę na pewne kwestie, ale niewiele zmieni. Dlatego warto potraktować ją jako okazję do samorefleksji i do pracy nad sobą, wykonać proponowane przez autorkę ćwiczenia oraz wdrożyć w życie wypracowane scenariusze, schematy i postawy. Łada Drozda jest psychologiem z doświadczeniem w pracy w charakterze szkoleniowca i coacha, dzięki czemu pisząc książkę mogła skorzystać też z własnego doświadczenia zawodowego. Tym samym otrzymujemy zwięzłe, czytelne wskazówki, brak jest tu naukowego, zawiłego języka zawężającego grono odbiorców.

Książka podzielona jest na sześć rozdziałów omawiających różne aspekty komunikacji, zaś ostatni dotyczy przyszłości, jaką komunikacja (i my) ma przed sobą. W rozdziale pierwszym „Kontakt” zajmiemy się nawiązaniem i utrzymaniem kontaktu z drugą osobą, przy uwzględnieniu współczucia, z zamiarem wyzwolenia odwagi, z życzliwością, a także z mądrością i doświadczeniem, dzięki którym możliwy jest wgląd w to co mówimy. Autorka wspomina również o odpowiedzialności za to, co mówimy i jakie emocje to budzi w innych ludziach i o kłopotliwej sile założeń, która znacząco może utrudnić, a nawet uniemożliwić efektywną komunikację.

Rozdział drugi traktuje o intencjach, z jakimi przystępujemy do rozmowy. Po jego lekturze zaczniemy się zastanawiać, czym się kierujemy, a kiedy już sobie to uświadomimy przekonamy się, jak wielkie znaczenie mają te intencje w kontakcie i jaki wpływ wywierają na przebieg rozmowy. Autorka podkreśla też, że skutkiem braku świadomości rzeczywistej intencji może być manipulacja samym sobą, a dalej – rozmówcą. Kolejny rozdział koncentruje się na rozmowach w miejscu pracy – rozmowach zawodowych, które dotyczą wykonywanej pracy, toczą się w miejscu pracy lub tam, gdzie z racji zawodu się udajemy. Istotne jest to, że są to rozmowy, które mają wpływ na nas, wykonywaną pracę oraz rozmówcę, dlatego warto zadbać o ich jakość. W kolejnym rozdziale autorka wymienia podstawowe błędy, których w relacji zawodowej (choć nie tylko) mogą utrudnić/zniekształcić, a nawet uniemożliwić relację. To m.in. krytykowanie, obrażanie się, niedotrzymywanie słowa. Niezmiernie cenny jest rozdział piąty skupiający się na praktyce rozmawiania w sytuacjach zawodowych. Ostatni rozdział traktuje o niedalekiej przyszłości i o tym, czego możemy się spodziewać w kwestii komunikacji.

Dzięki zamieszczonym pod koniec rozdziałów ćwiczeniom, zawartym wskazówkom czy licznym przykładom książka stanowi studium różnorakich przypadków, z których możemy czerpać wiedzę i doświadczenie, doskonaląc jakość swojej komunikacji.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz