czwartek, 9 grudnia 2021

Deepak Chopra „Kompletna medytacja. Trening przebudzonego życia”

Tytuł: „Kompletna medytacja. Trening przebudzonego życia”
Autor: Deepak Chopra
Wydawnictwo: Sensus


Naszym życiem rządzą schematy i stereotypy, a także nasze nawyki – te uświadomione i te, o istnieniu których nawet nie zdajemy sobie sprawy. Niestety, w ostatnich latach rządzi nami też stres, nieustanna presja, by mieć więcej, by być kimś innym, a także lepszym od innych. Żyjemy nie dotykając tak naprawdę życia. Jesteśmy niczym w amoku, goniąc za sławą, bogactwem, prestiżem, a taj naprawdę zapominając, że rzeczy, które naprawdę się w życiu liczą, są zlokalizowane gdzie indziej.

Nic zatem dziwnego, że czujemy się nieszczęśliwi, a raczej nie czujemy się szczęśliwi. Nie wiemy, czym jest prawdziwe szczęście, gdzie leży jego źródło, a mimo tego uparcie do niego dążymy. Zapętlamy się zatem, szukamy rozwiązań i odpowiedzi tak, gdzie ich nie ma, tymczasem jedyne, czego potrzebujemy, to przebudzenie. Czym ono naprawdę jest? Jak można go doświadczyć? Przekonamy się o tym dzięki książce pt. „Kompletna medytacja. Trening przebudzonego życia”. Opublikowana nakładem Wydawnictwa Sensus książka, to wstęp do procesu, do permanentnej zmiany, do nowej drogi życia, do którego zaprosimy medytację. Autor, Deepak Chopra, zachęca nas do tego, by przebudzenie stało się po prostu naszym stylem życia, byśmy uświadomili sobie, w jaki sposób przeżywamy każdą chwilę. Tym samym, jest to książka dla wszystkich – dla tych, którzy wciąż poszukują, dla tych, którzy są świadomi konieczności zmian i ich kierunku, jak i dla tych, którzy już doświadczyli błogosławieństwa płynącego z medytacji, ale chcą pogłębić swoją wiedzę.

Książka składa się z siedmiu rozdziałów, w których krok po kroku zanurzamy się w nowym dla nas sposobie odbierania świata. W rozdziale pierwszym zgłębiamy pojęcie „kompletnej” medytacji, zaś autor przekonuje nas, że tym, co zyskujemy dzięki medytacji, jest osobista metamorfoza. Proponowane przez Choprę ujęcie medytacji wykorzystuje wszystkie istniejące reguły świadomości, wystarczy tylko je zrozumieć i wcielić w życie. W tym pierwszym, czyli w zrozumieniu, pomoże nam lektura książki, natomiast to my musimy zacząć działać.

W rozdziale drugim dowiemy się, czym jest medytacyjny stan ducha, a także co się dzieje, kiedy wytrącimy organizm z równowagi. Rozdział trzeci pokazuje związek medytacji z układem nerwowym, zaś autor zwraca nam uwagę na mądrość ciała i to, jaką rolę w procesie medytacyjnym pełni. W kolejnym rozdziale uwidacznia się walka dobra ze złem, a prowadzi to do refleksji na temat korzeni złego postępowania. Rozdział piąty pokazuje, w jaki sposób można wyzwolić się z uwięźnięcia, zaś rozdział szósty dotyczy samoupodmiotowienia. Autor dowodzi, że kompletna medytacja pogłębia naszą przytomność umysłu, zaś ta zmiana sprawia, że zyskamy osobistą moc. Dzięki kompletnej medytacji zdefiniujemy, a właściwie zredefiniujemy tu swoje oczekiwania, zbliżając się coraz bardziej do totalnej świadomości. Ostatni rozdział pokazuje, że przebudzenia można doświadczać każdego dnia. Autor zachęca tu do świadomego działania przekonując, że kiedy działamy w nieuświadomiony sposób, działamy we śnie.

W książce znajdziemy liczne przykłady, a także wskazówki, pozwalające nam lepiej zrozumieć i wdrożyć kompletną medytację, zaś integralną częścią książki jest 10 prostych ćwiczeń, które dostarczają odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób żyć ze świadomością, że wszystko jest cudem. Otrzymujemy również 7-dniowy kurs medytacji oraz pięćdziesiąt dwie mantry, składające się z postaci akustycznej oraz wibracyjnej. Lektura książki stanowi zaproszenie do wędrówki nową drogą, prowadzącą do dającego satysfakcję, pełnego życia.

1 komentarz: