poniedziałek, 17 kwietnia 2023

Sylwia Sitkowska "Przytul swoje wewnętrzne dziecko"

Tytuł: Przytul swoje wewnętrzne dziecko
Autor: Sylwia Sitkowska
Wydawnictwo: Sensus


W ostatnich latach dużo się zaczęło mówić o wewnętrznym dziecku, czyli tej części naszej osobowości, o której my, dorośli, często zapominamy. Tymczasem uosabia ona nieskrępowaną radość, spontaniczność, lęk czy wstyd i jakiekolwiek zaniedbania na tym polu nie pozwalają nam żyć w pełni i tym życiem się cieszyć. Dlatego tez coraz więcej psychologów i psychoterapeutów zachęca nas, by to wewnętrzne dziecko w sobie odkryć i … zaopiekować się nim.

Na fali tego zainteresowania tematem powstało sporo poradników na temat wewnętrznego dziecka. Jednak ten, autorstwa Sylwii Sitkowskiej, wykracza nieco poza temat, oferując wiele gotowych rozwiązań z dziedziny szeroko pojętego samorozwoju, jednocześnie ucząc nas, w jaki sposób nauczyć się bycia dla siebie dobrym rodzicem. Książka pt. „Przytul swoje wewnętrzne dziecko”, opublikowana nakładem Wydawnictwa Sensus, adresowana jest do wszystkich, którzy rozpoznają u siebie niezaspokojone potrzeby, a także do takich osób, które jeszcze nie są świadome pewnych braków, a mimo to nie czują się dobrze ze sobą i ze światem. Po książkę sięgnąć mogą również specjaliści, którzy znajdą tu narzędzia pomocne im klientom do tego, by zacząć pracę nad sobą i zacząć cieszyć się swoim życiem.

Książka składa się z trzech części nierozerwalnie ze sobą powiązanych, będących pewnym logicznym ciągiem: Ja wczoraj, Ja dziś oraz Ja jutro. W tej ostatniej części znajdziemy najwięcej narzędzi związanych ze wspomnianym samorozwojem, autorka dotyka bowiem takich tematów, jak rutyna, strategie małych kroków czy nawyki – wszystko to pomoże wdrożyć zmiany, które uznamy za słuszne po przeczytaniu dwóch pierwszych części.

W pierwszej części autorka wprowadza nas w temat istnienia wewnętrznego dziecka i tłumaczy, kim ono jest, Sitkowska pisze o istniejących w nas trzech dynamicznie przeplatających się i wpływających na siebie postaci (Rodzic, Dorosły oraz Dziecko), pisze również o kształtujących nas doświadczeniach, podkreślając, że dziecięce strategie pozostają z nami na długi czas, a także, że to, w jaki sposób się widzimy czy jak o sobie myślimy jest w dużej mierze pochodną tego, jak byliśmy traktowani. Jeden z rozdziałów tej części mówi również o najczęstszych ranach dzieciństwa, tj. niesprawiedliwość, odrzucenie, zdrada czy upokorzenie. W części drugiej książki, poświęconej Ja dzisiaj, znajdziemy takie kwestie, jak koło życia, pokazujące w jaki sposób jeden obszar życia wpływ na inne. Zobaczymy również, jak wyglądają zrównoważone i niezrównoważone koło życia, a także zastanowimy się, jak wygląda nasze indywidualne koło życia. Popracujemy również nas rozpoznawaniem własnych wartości, bowiem ustalenie takiej własnej skali bardzo ułatwia życie. Odwołanie się do nich zdecydowanie pomaga chociażby w podejmowaniu decyzji. Przekonamy się również, że o ile w dzieciństwie nie mieliśmy zbyt wielu możliwości, aby zareagować na jawną niesprawiedliwość lub krzywdę, to jako dorośli te możliwości mamy o wiele większe. Poznamy jedną z technik pracy z Wewnętrznym Dzieckiem (ZROZUM), a także metody zakotwiczenia, relaksacji, wizualizacji, medytacji. Nauczymy się również selekcjonować informację podsuwane przez nasze myśli, zidentyfikujemy wszelkie zniekształcenia poznawcze i nauczymy się technik, które pozwolą nam spojrzeć na daną kwestię z innej niż dotychczas strony. Ostatnia część zajmuje się wspomnianym Ja jutro – dowiemy się tu, co składa się na nasz wizerunek (ja realne, ja idealne, ja powinnościowe). Im większy rozdźwięk pomiędzy ja realnym, a ja idealnym, tym częściej towarzyszy nam rozczarowanie, apatia, smutek czy depresja. Autorka zachęca nas do prowadzenia dzienniczka wdzięczności – tłumaczy, na czym to polega i podaje schemat wpisów do takiego dzienniczka, pisze również o prokrastynacji, czyli o nieustannym odwlekaniu na później oraz o nawykach i rutynie. Integralną częścią książki jest „Dodatek” – czyli wszystkie te narzędzia proponowane w książce, które zostały zebrane na końcu poradnika, co jest niesłychanie cenne, ułatwia bowiem korzystanie z tych narzędzi.

Lektura książki, połączona z aktywnością, czyli wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń zaproponowanych przez autorkę, otwiera nas naprawdę o sobie, ale również na możliwości zmiany. Praca nad sobą, dostrzeżenie wewnętrznego dziecka w sobie i zaopiekowanie się nim pozwoli nam zmienić schematy zachowań, wykorzystywać pełnie swoich możliwości, dokonywać lepszych wyborów i … zacząć odczuwać szczęście!

2 komentarze: