środa, 12 lipca 2023

Aleksander Lowen "Język ciała. Fizyczna dynamika struktury charakteru"

Tytuł: Język ciała. Fizyczna dynamika struktury charakteru
Autor: Aleksander Lowen
Wydawnictwo: Czarna Owca


Już dawno przestano uważać, że ciało jest tylko pustą skorupą, w której zamknięte są ważna dla życia narządy. Liczne badania od lat dowodzą związek pomiędzy trybem życia, a kondycją tego ciała, a o więcej – pomiędzy naszymi emocjami, a różnego rodzaju chorobami. Co więcej, kondycja naszego ciała mówi nie tylko o naszych emocjach tu i teraz, ale również zdradza utrwalone wzorce zachowań. Jeśli nie rozładowujemy stresu w odpowiedni sposób, konsekwencją może być spłycenie oddechu, napięcie mięśni, sztywność ciała, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do zaburzeń oddechowych, niedotlenienia, ciągłego zmęczenia, bólów głowy, karku i kręgosłupa. A to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Co zatem zrobić? W jaki sposób zaobserwować te fizyczne mechanizmy obronne, które powtarzane mogą prowadzić do różnych chorób? Jak odblokować skrywane uczucia, zyskać kontakt z ciałem, odzyskać siły witalne?

Pomóc może w tym bioenergetyka, nad która intensywne badania prowadził Aleksander Lowen. Ten wybitny psychiatra i psychoterapeuta uważał, że podobnie, jak leśniczy odczytuje historię drzewa ze słojów, tak terapeuta bioenergetyczny może odczytać historię życia człowieka z jego ciała. W książce pt. „Język ciała”, będącej pierwszą książką autora, znajdziemy teoretyczne podstawy stworzonej przez siebie metody terapeutycznej, określanej mianem bioenergetyki. Terapia Lovena jest wskazana w leczeniu zaburzeń o charakterze neurotycznym oraz polecana pacjentom z problemami w sferze seksualności. Ale tak naprawdę nie tylko, bowiem pomóc może wszystkim tym, którzy pragną lepiej poznać siebie, odzyskać kontakt ze swoim wnętrzem, z samym sobą. Podobnie po książkę mogą sięgnąć wszyscy ci, którzy poszukują dla siebie drogi do zdrowia, ci, którzy zmagają się z różnymi zaburzeniami o niezidentyfikowanym podłożu, jak i terapeuci, psychoanalitycy i inni specjaliści pracujący z ludźmi. Książka ta przede wszystkim stanowi fundament wiedzy na temat bioenergetyki i powinien przeczytać ją każdy, kto bioenergetyka i pracą z ciałem się zajmuje.

Publikacja przedstawia koncepcję analizy bioenergetycznej, opartą na jedności ciała i umysłu, zaś w siedemnastu rozdziałach zagłębiamy się w tajniki tej metody terapeutycznej. Książka podzielona jest na dwie części, z czego pierwsza obejmuje osiem rozdziałów i koncentruje się na rozwoju metod analitycznych oraz zasadach bioenergetyki, a także strukturze charakteru. Dowiadujemy się też, że neurotyczne struktury charakteru kształtują się pod wpływem traumatycznych doświadczeń wczesnego okresu życia jednostki. Celem drugiej części książki, obejmującej rozdziały od dziewiątego do siedemnastego, jest szczegółowe zbadanie czynników decydujących o wykształceniu się poszczególnych typów charakteru.

W poszczególnych rozdziałach przeczytamy m.in. o historii rozwoju koncepcji i metod psychoanalitycznych (a właściwie o terapeutycznych porażkach), autor zauważa też, że choć uważa się, że psychoanaliza to dziedzina ograniczająca się do badania problemów psychicznych, to jej korzenie sięgają zaburzeń funkcjonowania somatycznego, których etiologii nie da się przypisać uszkodzeniom organicznym. Terapia bioenergetyczna łączy w sobie aktywność na poziomie somatycznym z procedurą analityczną na poziomie psychicznym. Poznamy również zasadę rzeczywistości, a dokładnie bardziej ogólną zasadę rządzącą myśleniem i zachowaniem żywych organizmów, czyli zasadę przyjemności. Przyjrzymy się też bioenergetycznej koncepcji instynktów oraz bioenergetycznym interpretacjom. Z uwagi na to, że każdy aspekt funkcjonowania jednostki postrzegany jest jako manifestacja jednolitej osobowości, to kiedy poznamy już wszystkie jej strony i relacje pomiędzy nimi, możemy zacząć określać charakter pacjenta. Przeczytamy również m.in. o oralnej strukturze charakteru, o masochizmie, czyli o typach charakteru określanych jako struktury z deficytem ego, o koncepcji charakteru histerycznego, fallistyczno-narcystycznego, schizofrenicznego czy bierno-kobiecego.

Lektura tej niełatwej w odbiorze (szczególnie dla laików) książki uświadamia nam, jak mocny jest związek pomiędzy ciałem, a psychiką i jak wielki wpływ mają na nas zaburzenia w przepływie energii w organizmie. Książka daje nam podwaliny do dalszych studiów nad bioenergetyką, niezależnie od tego, czy myślimy o niej w kontekście naszej drogi zawodowej czy raczej samopomocy.

2 komentarze: