niedziela, 16 lipca 2023

Benedykt Peczko "Autocoaching dla każdego. Odnajdź swoje mocne strony i osiągnij zaplanowane cele"

Tytuł: Autocoaching dla każdego. Odnajdź swoje mocne strony i osiągnij zaplanowane cele
Autor: Benedykt Peczko
Wydawnictwo: OnepPress


Dlaczego niektórzy cieszą się sukcesami na każdym polu, a inni nie są w stanie ruszyć z miejsca, lub ponoszą porażkę za porażką? Jak to możliwe, że pomiędzy ludźmi, którzy zaczynali z tego samego pułapu, są takie dysproporcje, również ekonomiczne? Co kryje się za sukcesem ludzi i czy jest możliwe, by i nasze życie było pasmem sukcesów? Czy udane życie osobiste i zawodowe mogą iść ze sobą w parze? Zapewne wielu z nas zadaje sobie te pytania, starając się znaleźć odpowiedzi, poszukując rozwiązać na wielu płaszczyznach. Rzucamy wszystko i zaczynamy od nowa, wciąż dreptając w miejscu, gorzkniejemy albo stajemy się źli na cały świat, bo przecież skoro inni mogą, to niesprawiedliwe, że my nie. Rzucamy się też na pożarcie rożnego rodzaju szamanom, poddajemy operacjom, nasze smutki topmy w alkoholu wciąż nie wiedząc, jak naprawdę zacząć żyć. Czy jest wyjście z tego błędnego koła?

Okazuje się, że można zostać swoim własnym nauczycielem, przewodnikiem, coachem, że można zmienić swoje życie, ale wymaga to pracy nad sobą. O tym, w jaki sposób dokonać tej zmiany przekonamy się dzięki książce pt. „Autocoaching dla każdego. Odnajdź swoje mocne strony i osiągnij zaplanowane cele”, autorstwa Benedykta Reczko. Autor, psycholog i certyfikowany psychoterapeuta dzieli się z nami sprawdzonymi narzędziami coachingowymi i pokazuje, w jaki sposób ich użyć, by osiągnąć swoje cele. To pozycja dla wszystkich osób, które mają za sobą dziesiątki prób zaczynania na nowo, dla tych, którzy wciąż ponoszą porażki, a także dla tych, którzy są przekonani, że nie warto próbować. To również książka dla tych, którzy czują, iż nie wykorzystują w pełni swojego potencjału, że mogą więcej.

Książka składa się z dziesięciu rozdziałów poprzedzonych obszernym wstępem, z którego dowiemy się czym jest autocoaching, jakie jest dziedzictwo naszych przodków i czy możemy z niego czerpać, a także dlaczego umiejętności „miękkie” są tak istotne. Ta część książki stanowi fundament, na którym oparte są kolejne rozdziały. Ponieważ coaching jest procesem, rezultat osiągniemy wówczas, kiedy przez ten proces przejdziemy. Nie może się on skończyć na lekturze książki (tak naprawdę, to zaledwie początek), nie można też czytać jej (przynajmniej za pierwszym razem) wyrywkowo. Autor zaleca, by zapisywać towarzyszące wykonywaniu polecanych ćwiczeń myśli, refleksje itp. Zatem warto mieć przy sobie zawsze cos do pisania i kartkę czy też narzędzia umożliwiające inny sposób notowania, by móc wykorzystać te notatki do dalszej pracy nad sobą czy do analizy postępów. Dodatkowo, w kolejnych rozdziałach znajdują się różne odniesienia do konkretnych przypadków, co może pomóc w analizie własnego życia.

W pierwszym rozdziale książki poznamy różnicę pomiędzy pomocnymi a ograniczającymi (dominującymi w codziennym życiu) założeniami, w drugim nauczymy się prawidłowo formułować pytania/problemy tak, by istniały rozwiązania. W kolejnym rozdziale poznamy siłę metafor i nauczymy się formułować lepsze ich wersje. Czwarty rozdział traktuje o drodze od problemu do celu, skupiając się szczególnie na tych zwykle pomijanych w literaturze aspektach (jak nieświadome intencje). W rozdziale piątym autor porusza kwestię naszych wewnętrznych zasobów (nauczymy się m.in. rozpoznawać poszczególne ich kategorie), zaś w kolejnym – ukrytych programów umysłu, czyli zwodniczych komunikatów wysyłanych przez mózg, będących zwykle pokłosiem przekazów dorosłych. W rozdziale siódmym dowiemy się, w jaki sposób wykorzystać w coachingu nieświadomość, zaś w kolejnym poznamy model wielopoziomowego funkcjonowania człowieka, który pomoże nam docenić i uporządkować różnorakie wymiary psychiki ludzkiej oraz istniejące pomiędzy nimi zależności. W kolejnym rozdziale przeczytamy o przekonaniach, ich źródłach i funkcjach, zaś w ostatnim – o poszukiwaniu swojej misji, bowiem jej odnalezienie przynosi kres wielu cierpieniom.

To poszukiwanie swojej misji/sensu życia, stanowi drogowskaz, którym musimy się kierować. Wykonanie poszczególnych ćwiczeń w książce, a także towarzysząca temu refleksja, może wywołać trwałą zmianę w nas, sprawić, że zaczniemy podejmować inne decyzje i przywrócimy nasze życie na właściwe tory! Sekretem skuteczności książki Peczko w kreowaniu nowego życia jest jednak działanie, zatem działajmy, bo dzięki książce staje się to możliwe.

1 komentarz: