sobota, 23 grudnia 2023

Stephen M.R.Covey i in. „Ufaj i inspiruj. Jak prawdziwie wielcy przywódcy wyzwalają wielość w innych”

Tytuł: „Ufaj i inspiruj. Jak prawdziwie wielcy przywódcy wyzwalają wielość w innych”
Autor: Stephen M.R.Covey i in.
Wydawnictwo: Studio Emka


Nowe czasy, nowe technologie i nowe podejście do życia wymagają nowych sposobów funkcjonowania, w tym zarządzania. Dlatego też od dłuższego czasu nie mówimy o zarządzaniu czy kierowaniu ludźmi, ale o wykorzystaniu ich potencjału, inspirowaniu, przewodzeniu. Niestety, nie we wszystkich firmach, nawet pomimo deklarowanej polityki personalnej, to funkcjonuje. W wielu przedsiębiorstwach pracownik jest wciąż nieustannie kontrolowany, pozbawia się go decyzyjności, a te decyzje, które zostały podjęte, są kwestionowane. Nacisk na zwiększenie wydajności nie pozwala skupić się na potencjale, talentach i umiejętnościach pracownika, które mogłyby być w bardziej optymalny sposób wykorzystane.

O potrzebie inspirowania, dostrzegania potencjału pracownika, o możliwościach kryjących się w takim podejściu do ludzi, traktowaniu ich jako cenne zasoby firmy, pisze Stephen M.R.Covey, który wraz z zespołem stworzył książkę „Ufaj i inspiruj. Jak prawdziwie wielcy przywódcy wyzwalają wielość w innych”. Opublikowana nakładem wydawnictwa Studio Emka książka to lektura obowiązkowa dla każdego, kto zajmuje kierownicze stanowisko w firmie i każdego, kto organizuje pracę ludzi. Książka pozwala nie tylko inaczej spojrzeć na pracowników, ale pokazuje korzyści płynące ze zmiany myślenia i sposoby na uwolnienie wielkości pracowników, co przełoży się na efekty działania firmy.

Autorzy porównują stare sposoby zarządzania za pomocą dowodzenia i kontroli do próby gry w tenisa kijem golfowym. To narzędzie jest zupełnie nieprzystosowane do rzeczywistości, w której żyjemy. Dowodzą ponadto, że zaufanie jest najbardziej inspirującą formą ludzkiej motywacji, zaś „ludzie ufający tym, którym przewodzą, wydobywają z nich i z nas wszystkich to, co najlepsze”. O tym, jak zmienić dotychczasową taktykę gry na taką, która zapewni nam i naszym pracownikom sukces dowiemy się z zawartych w czterech częściach książki rozdziałów. Część pierwsza pokazuje przyszłość przywództwa, czyli drogę od zarządzania dowodząco-kontrolującego po ufająco-inspirujące. Pracownicy firmy w nowych czasach wymagają bowiem nowego typu lidera, czyli takiego, który potrafi dostrzec, rozwinąć i wyzwolić wielkość w każdej osobie. Część druga książki traktuje o stawaniu się takim ufająco-inspirującym przywódcom. Przyjrzymy się tu sposobowi myślenia takiego lidera i podstawowym przekonaniom, a także trzem obszarom opieki (bowiem według takiego lidera przywództwo to opieka). Głównymi ramami tej książki są zatem takie obszary opieki, jak: dostarczanie wzorca, zaufanie oraz inspirowanie.

Część trzecia książki opowiada o przełamywaniu powszechnych barier w stawaniu się przywódcom ufająco-inspirującym. Wymienionych barier jest pięć, zaś wszystkie osadzone są na obawie przed nowym podejściem i przed zmianą. Niektóre z tych przeszkód (a nawet wszystkie) możemy znać już z własnego doświadczenia. Każda z tych barier osłabia pragnienie zmiany, ale cenne jest to, że w tej części znajdziemy sposoby, jak te bariery można pokonać. Ostatnia, czwarta część koncentruje się na nowym sposobie przewodzenia w nowym świecie. Autorzy zwracają uwagę, że zmianę sposobu działania, przywództwa, należy rozpocząć od siebie i od uznania, że ludzie (w tym my sami) są wspaniali. Znajdziemy tu też przykład tego, co może osiągnąć grupa ludzi ufająco-inspirujących, którzy tworzą uzupełniający się zespół mający niezwykle inspirujący cel. Podsumowanie, zawierające historię działania największego zespołu, jaki kiedykolwiek dotarł na szczyt Mount Everest, którego częścią był niewidomy Erik Weihenmayer, to doskonały przykład ufająco-inspirującego podejścia do zespołu i do życia.

Książka, oparta na zupełnie nowym paradygmacie zzl, to nowa droga, którą pójść powinni wszyscy sprawujący nadrzędne stanowiska. Zmiana podejścia do ludzi i zasobów, jakie wnoszą do firmy, może okazać się nie tyle odświeżająca, co zmienić sposób działania przedsiębiorstwa, wynosząc go na wyższy poziom, nie tylko produktywności, ale i stopnia zaspokajania potrzeb (i klientów i pracowników). Klarowny sposób przekazania wiedzy pozwala wdrożyć zmiany już z chwilą przeczytania o nich, oczywiście zaczynając od siebie!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz