niedziela, 19 lipca 2015

F. Scott Fitzgerald, Marta Fihel, Dariusz Jemielniak, Grzegorz Komerski, Gabriela Oberda „Opowiadania autora Wielkiego Gatsby`ego z angielskim”

Wydawnictwo: POLTEXT

Francis Scott Key Fitzgerald był jednych z czołowych przedstawicieli straconego pokolenia pisarzy amerykańskich, zaś jego twórczość stanowiła odzwierciedlenie przemian ideowo-moralnych oraz obyczajowych, jakie miały miejsce w stosunkach amerykańskich w latach 20. XX wieku. Sławę przyniosła mu szczególnie powieść „Wielki Gatsby”, która była aż pięć razy ekranizowana. Ale Fitzgerald miał na swoim koncie nie tylko powieści, ale również wiele opowiadań.

Dla tych czytelników, którzy nie tylko chcą poznać wspaniałe dzieła Fitzgeralda, ale przy okazji pracować nad doskonaleniem znajomości języka angielskiego, wydawnictwo Poltext przygotowało wspaniałą publikację. Książka „Opowiadania autora Wielkiego Gatsby`ego z angielskim.Wybór short stores z pierwszych lat epoki jazzu w wersji do nauki języka angielskiego” stanowi doskonałe uzupełnienie tradycyjnych lekcji językowych, a przy tym fascynującą lekturę, dzięki której nauka odbywa się niejako mimowolnie.

Publikacja zawiera pięć opowiadań, wybranych specjalnie w celu doskonalenia umiejętności władania językiem angielskim. Teksty te pochodzą ze zbioru „Tales of the Jazz Age” oraz „Flappers and Philosophes” i poruszają typowe dla autora tematy społeczno-obyczajowe. „The Camel`s Back”, „May Day”, „The Diamond as Big as the Ritz”, znany chyba wszystkim  „The Curious Case of Benjamin Button” oraz „Head and Shoulders” zostały podzielone na części, dzięki czemu stopniowo możemy przyswajać nowe słownictwo czy reguły gramatyczne zastosowane w tekstach.

Do współpracy wydawnictwo zaprosiło anglistki Martę Fihel i Gabrielę Oberdę, prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka – tłumacza, Grzegorza Komerskiego – filozofa i tłumacza. Wszyscy autorzy mają ponadto doświadczenie w tworzeniu podręczników do nauki języka, a także – o czym możemy przekonać się podczas lektury – są miłośnikami twórczości Fitzgeralda. Zwraca uwagę niezwykła staranność, z jaką zostały przygotowane liczne ćwiczenia bazujące na tekstach, a także sama koncepcja książki. Na marginesach testów znajdują się objaśniania trudnych wyrazów (one same w tekście również zostały wyróżnione), zaś rozumienie samego tekstu można sprawdzić rozwiązując test typu „prawda/fałsz”, bądź test jednokrotnego wyboru. Prawidłowe odpowiedzi zostały zamieszczone w kluczu stanowiącym integralną część książki, zatem na bieżąco możemy weryfikować poprawność rozwiązań. Po każdym fragmencie tekstu znajdziemy również dział „O słowach”, którego celem jest poszerzanie naszego słownictwa poprzez - na przykład - wyjaśnianie różnic w znaczeniu słów czy użycie konkretnych słów w przykładach. W dziale Gramatyka autorzy omawiają konstrukcje gramatyczne zawarte w tekście, zaś dział Kultura i Historia przybliża nam historię poszczególnych słów, miejsc czy fakty, o których mowa w tekście. Każda z lekcji kończy się ćwiczeniami obejmującymi między innymi podanie wyrazów odpowiadających przytoczonym definicjom, łączenie wyrazów w pary tak, by powstały poprawne zwroty i wyrażenia, układanie dialogów, rozwiązywanie krzyżówek czy uzupełnianie zdań.

Pracując kilka tygodni z podręcznikiem miałam wrażenie, że z każdym tekstem i każdym ćwiczeniem mój angielski (szczególnie znajomość słownictwa), znacząco się poprawia, a wszystko to praktycznie bez wysiłku z mojej strony. Dużym atutem są wspomniane dodatkowe treści, które przybliżają nam tło historyczne wydarzeń i zawierają wiele ciekawostek. „Opowiadania …” to podręcznik dla osób, które już miały kontakt z językiem, a teraz pragną utrwalić reguły gramatyczne oraz rozwiać wątpliwości dotyczące ich zastosowań w konkretnych przypadkach, a także poszerzyć znajomość słownictwa o pojęcia, które rzadko występują w szkolnym toku nauki. Jestem przekonana, że ten sposób nauki jest niezwykle efektywny, szczególnie dla miłośników literatury. Publikację warto polecić również nauczycielom, którzy mogą czerpać z niej inspiracje i na jej postawie budować własne scenariusze lekcji!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz