wtorek, 26 grudnia 2017

John Kotter, Holger Rathgeber "My robimy to inaczej"

Autor: John Kotter, Holger Rathgeber
Wydawnictwo: MTBiznes


Współczesne czasy – nieustającego postępu technologicznego, krótkotrwałości przyjętych rozwiązań oraz dynamicznego wzrostu konkurencji, wymagają innych niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu metod zarządzania. Kluczem do przetrwania powinna stać się elastyczność, traktowanie pracowników, jako cennego zasobu, a także korzystanie z oddolnych pomysłów, przy odstąpieniu od dyrektywnego stylu zarządzania, a skorzystaniu z zalet przywództwa. Tylko organizację, które rozumieją te potrzebę zmian przetrwają, tylko takie mają szansę odnieść rynkowy sukces przy założeniu oczywiście, że zachowają nieustającą czujność i nieustannie analizować będą ryzyko, szukając sposobów na jego zminimalizowanie.

O tym, dlaczego jedne organizacje osiągnęły tę niełatwą przecież umiejętność przetrwania, zaś inne nieuchronnie zmierzają ku upadkowi, piszą zajmująco John Kotter – emerytowany profesor Harvard business School oraz Holger Rathgeber – były dyrektor wykonawczy w jednej z korporacji. Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w biznesie, a także na podstawie analizy otoczenia i wydarzeń w życiu rozlicznych firm, stworzyli oni niecodzienny poradnik z dziedziny zarządzania, przedstawiony w formie … bajki. Ta opowieść jednak tylko pozornie adresowana jest do dzieci, bowiem w stadzie surykatek, którymi posłużyli się autorzy, zachodzą takie same procesy grupowe czy mechanizmy, jakie występują w nastawionej na zysk organizacji. Tym sposobem książka „My robimy to inaczej!”, opublikowana nakładem Wydawnictwa MTBiznes, jest zarówno przykładem, że trudnemu tematowi można nadać lekką i łatwa do zapamiętania formę, jak i tego, że robiąc pewne rzeczy inaczej niż wszyscy, rzeczywiście można wygrać. Tym samym jest to pozycja dla wszystkich właścicieli firm, członków kadry zarządzającej, a także wszystkich pracowników, którzy czują się z daną organizacją związani i pragną działać dla jej wspólnego dobra. 

Posługując się swego rodzaju case study, którym stał się opis problemów w stadzie surykatek oraz reakcje członków stada, a także sposoby rozwiązania tych problemów, autorzy dają nam szansę śledzenia pewnego toku myślenia i odkrywania korzyści płynących m.in. z burzy mózgów czy oddolnej inicjatywy. Surykatki stojąc w obliczu suszy i coraz częstszych ataków ze strony drapieżników początkowo nie potrafiły poradzić sobie z kryzysem - dopiero zmiana perspektywy i odejście od starych rozwiązań, które w nowych warunkach przestały się sprawdzać spowodowały korzystną zmianę. Lektura książki pozwala otworzyć umysły, pozbyć się ograniczeń i dostrzec nowe, potencjalne możliwości. Warto wykorzystać wiedzę płynąca z publikacji, by uczynić swoją organizację lepszą i silniejszą, pamiętając równocześnie, że nic nie trwa wiecznie i że nowe sposoby działania już niedługo ponownie okażą się być nieaktualne.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz