niedziela, 7 lipca 2019

Kinga Turek "Mało lat mam, a czytam sam. Część I"

Tytuł: Mało lat mam, a czytam sam. Część I 
Autor: Kinga Turek 
Wydawnictwo: Edukacyjne Nauka czytania oraz pisania, to jedne z większych wyzwań z jakimi dziecko musi zmierzyć się na początku swojej drogi edukacyjnej. Opanowanie wszystkich liter alfabetu i płynne czytanie wygląda różnie u dzieci, ale dla większości z nich jest to długotrwały proces, który – jeśli jest zaburzony – przekłada się na dalsze problemy, zarówno w szkole, jak i w kontaktach z rówieśnikami. Umiejętność czytania ze zrozumieniem w dużym stopniu warunkuje bowiem sukcesy szkolne dziecka. Jak zatem nauczyć dziecko czytać? W jaki sposób pracować nad nabyciem tej umiejętności z dziećmi (i dorosłymi) z zaburzeniami rozwojowymi? 

Jako terapeuta oraz oligoferenopedagog nieustannie mam styczność z dzieci mającymi problemami w różnych sferach, również w zakresie pisania i czytania. Zauważam również różnicę, jaka występuje pomiędzy dawnymi metodami czytania – kiedy dzieci poznawały na początku wszystkie litery, składając z nich sylaby, a następnie wyrazy i zdania, nie zwracając uwagi na rozumienie czytanego tekstu. Obecnie popularne są dwie metody czytania: sylabowe i globalne. Obie są efektywne i mają swoich zwolenników – ja stosuje je w zależności od preferencji dziecka. W obu warto wspomóc się materiałami, które coraz częściej pojawiają się na rynku. Jedną z książek wartych polecenia, jest publikacja Wydawnictwa Edukacyjnego, autorstwa Kingi Turek. Książka pt. „Mało lat mam, a czytam sam”, która w łatwy i przyjemny sposób pozwala wprowadzić dziecko w świat liter. To pozycja z którą pracować mogą zarówno rodzice, jak i nauczyciele i terapeuci, zaś sposób prezentacji materiału i ćwiczenia – ułożone według etapów zgodnych z metodyką elementarnej nauki czytania – pozwalają dziecku krok po kroku posuwać się do przodu w nauce czytania i pisania. 

Przedstawione w książce ćwiczenia obejmują specjalny dobór i układ materiału, od samogłosek, następnie sylab i zdań, od wyrazów prostych do coraz bardziej skomplikowanych pod względem struktury fonetyczno graficznej. Dzięki temu mamy możliwość stopniowania trudności procesu nauki, a przy tym nieustannego monitorowania postępów dziecka i ewentualnej pracy nad trudnościami pojawiającymi się w danym obszarze. 

Pracować będziemy z dzieckiem według kilku zasad, m.in.: zasady powtarzanie – rozumienie – nazywanie, bowiem na początkowym etapie nauki dziecko winno powtarzać po dorosłym konkretne samogłoski, następnie rozpoznawać je i zapamiętywać na drodze wzrokowej. Po opanowaniu samogłosek ustnych, przechodzimy do nauki czytania sylab otwartych (zakończonych samogłoską), a następnie do odczytywania wyrazów i zdań. Publikacja obejmuje również teksty utrwalające znajomość poszczególnych sylab, wyrazów i zdań. 


W książce znajdziemy nie tylko ćwiczenia wraz z ich objaśnieniem, ale również labiogramy, czyli obrazki układu warg, języka oraz zębów podczas wymawiania konkretnej głoski. Taka wizualizacja głoski w postaci labiogramu ułatwia zapamiętanie jej obrazu graficznego i jest niezwykle przydatna szczególnie w początkowych etapach nauki. 

Integralną częścią książki jest pakiet wyrazów oraz pakiet zdań, składające się z tabel z wyrazami zapisanymi wielkimi literami, utrwalającymi daną literę w sylabach oraz z tabel z wyrazami zapisanymi małymi literami, ułożonymi w zdania. Odpowiadają im ćwiczenia, które pogłębiają umiejętności dziecka. Publikacja zawiera także ponad sześćset naklejek, które możemy wykorzystać do ćwiczeń. 

Praca z książką „Mało lat mam, a czytam sam. Część I”, otwiera nam drogę do kolejnej części publikacji, ale też wyposaża dziecko zarówno w umiejętność czytania samogłosek ustnych oraz ich sekwencji, sylab otwartych oraz zbudowanych z nich wyrazów i zdań. Dodatkowo, zastosowanie dużych liter, łatwiejszych do różnicowania, a także atrakcyjna szata graficzna sprawia, że dziecko chętnie pracuje z tą książką, zauważając efekty tej pracy. Co więcej, publikacja ta może stanowić źródło inspiracji i zachęcać terapeutów czy rodziców do samodzielnego wymyślania ćwiczeń, traktując książkę Kingi Turek, jako materiał wyjściowy. Warto również wspomnieć, że w skład serii „Mało lat mam, a czytam i pisze sam”, wchodzi również zestaw ćwiczeń „Mało lat mam, a piszę sam”.


2 komentarze: