piątek, 4 października 2019

Bożena Senkowska „Słucham i wymawiam. Dla maluchów i starszaków. Głoski t, d"

Tytuł: Słucham i wymawiam. Dla maluchów i starszaków. Głoski t, d 
Autor: Bożena Senkowska 
Wydawnictwo: Edukacyjne Substytucja głosek [t] i [d] występuje stosunkowo rzadko, a jeśli się zdarza, to zwykle głoski te zamieniane są na [k] i [g]. Znaczenie częściej natomiast można zaobserwować międzyzębową realizację tych fonemów. W ćwiczeniach tych głosek warto uwzględnić nie tylko ćwiczenia uwrażliwiające miejsce artykulacji, ale również pionizujące język (szczególnie w przypadku artykulacji międzyzębowej). Do takich przykładowych ćwiczeń można zaliczyć m.in. mycie górnych zębów od wewnątrz, liczenie zębów (dotykanie czubkiem języka kolejno zębów na górze), dotykanie czubkiem języka na przemian górnych i dolnych zębów czy kląskanie. 

Warto również sięgnąć po merytoryczne opracowania, służące ćwiczeniu przez dzieci wspomnianych głosek, takie jak te proponowane przez Bożenę Senkowską, neurologopedę pracującą w poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalizującą się w terapii dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Seria logopedyczna „Słucham i wymawiam”, opublikowana nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego, obejmuje zeszyty ćwiczeń przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, choć tak naprawdę zgromadzony przez autorkę materiał można również wykorzystać do pracy dziećmi nieco starszymi czy niepełnosprawnymi (w moim przypadku są to dzieci w wieku 9 lat oraz dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie). Głoskom [t] i [d] został poświęcony zeszyt 2 „Słucham i wymawiam. Dla maluchów i starszaków. Głoski t, d”

Zeszyt ten, przeznaczony dla dzieci, u których wymowa tytułowych głosek jest nieprawidłowa, zawiera ćwiczenia, w których utrwalaniu artykulacji [t] i [d] towarzysza polecania mające na celu rozwój uwagi i pamięci słuchowej czy odtwarzanie rytmu sylab. Zgromadzone zadania mają również na celu zrozumienie przez dziecko pojęcia rytmu oraz sylaby, a także usłyszeć podobne brzmieniowo elementy słów. 

Dzieci podczas zgromadzonych przez autorkę ćwiczeń bawią się doskonale, naśladując gaworzenie niemowlęcia, trąbienie słonia czy tupanie jeżyka, bądź też – wraz z Adasiem – dzwonienie telefonu. Ćwiczyć będą również sylaby od których zaczynają się nazwy przedstawionych obrazków czy też łączyć w pary pojazdy i drogi, nazywając przy tym ilustracje. Bawić się będziemy również w rymowanki-zgadywanki czy szukać wraz z motylami drogi do ich kwiatków. Zebrane w zeszycie ćwiczenia służą bowiem również doskonaleniu funkcji percepcyjno-motorycznych, rozwijają również wyobraźnię dziecka. 

Walory merytoryczne ćwiczeń, w połączeniu z ich odpowiednim dla wieku i zainteresowań dziecka doborem (skorzystać z nich mogą również dzieci z niskimi kompetencjami w zakresie znajomości słownictwa czy budowania zdań) sprawiają, że seria logopedyczna autorstwa Senkowskiej jest nieocenioną pomocą w prowadzeniu terapii logopedycznej. Sięgnąć po nią mogą również nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, a także sami rodzice i opiekunowie – realizowane ćwiczenia są bowiem pracą poprzez zabawę i dzieci chętnie je wykonują, doskonaląc niejako „przy okazji” wymowę [t] i [d]. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz