środa, 1 stycznia 2020

Ewa Mażul "Od czerwieni do turkusu. Jak lepiej porozumiewać się w pracy"

Tytuł: Od czerwieni do turkusu. Jak lepiej porozumiewać się w pracy 
Autor: Ewa Mażul 
Wydawnictwo: OnePress 


O tym, jak ważna jest komunikacja, nie trzeba nikogo przekonywać. Zarówno ta werbalna, jak i niewerbalna, wpływa na jakość nawiązywanych relacji, zarówno w życiu prywatnym, jaki zawodowym. Co więcej – może warunkować sukces, i to nie tylko w takich zawodach, jak sprzedawca czy polityk, ale tak naprawdę w przypadku każdej funkcji i rodzaju wykonywanej pracy. Choć mogłoby się wydawać, że skoro komunikujemy się każdego dnia z wieloma osobami, nie powinniśmy mieć z tym żadnych problemów, to jednak bardzo często popełniamy podstawowe wręcz błędy. 

O tym, jak poprawić jakość tej komunikacji w środowisku zawodowym (co niewątpliwie pociągnie za sobą zmiany na polu osobistym) pisze Ewa Mażul, doradca i trener komunikacji, w poradniku pt. "Od czerwieni do turkusu. Jak lepiej porozumiewać się w pracy?”. Opublikowana nakładem Wydawnictwa OnePress książka wyposaża nas nie tylko w teoretyczną wiedzę dotyczącą komunikacji, jej barier, a także metod do zarządzania komunikacją, ale dzięki licznym przykładom, bez problemu przełożymy te informacje na praktykę, wcielając je w firmowe (i nie tylko) życie. 

Po książkę sięgnąć mogą zarówno pracownicy, jak i pracodawcy (niezależnie od koloru firmy i organizacji), studenci, a tak naprawdę każdy, kto chce poprawić jakość swojej komunikacji. Poradnik składa się z dziewięciu rozdziałów, w których autorka nie tylko przedstawia typologię firm jeśli chodzi o rodzaje reprezentowanych kolorów, wyjaśnia, jak zdefiniować dominującą komunikację, a także jak określić (i stosować) preferowany styl komunikacji. 

Krok po kroku zgłębiać będziemy takie zagadnienia związane z komunikacją, jak: mowa świadoma i nieświadoma, zależności pomiędzy władzą a komunikacją czy wreszcie kolory organizacji, od czerwieni poprzez oranż czy zieleń, aż do turkusu. Autorka zauważa, że firmy zwykle słabo sobie radzą z określeniem poziomu komunikacji, panuje przekonanie, że kolor komunikacji jest zwykle o stopień wyższy, niż to jest w rzeczywistości. Podkreśla też, że istotą opisywanego przez nią podejścia do komunikacji, jest uzmysłowienie, że pewne kompetencje komunikacyjne są połączone z poziomem rozwoju świadomości. Co więcej, osobisty styl komunikacji menedżera wskazuje nieprzekraczalną granicę możliwości przywódczych danej osoby. 

Czytamy również o wyzwaniach powiązanych z kolejnymi etapami rozwoju umiejętności komunikacyjnych, schematach reagowania, autorka udziela też szeregu wskazówek adresowanych do kolejnych poziomów (kolorów) komunikacji. Opis każdego koloru kończy się podsumowaniem, nie tylko zawierającym wszystkie najważniejsze kwestie poruszone w rozdziale, ale również umożliwiającym szybkie dotarcie do interesujących nas treści, nawet po zakończeniu lektury. Jestem przekonana, że sięgnięcie po tę pozycję, połączone z (auto)refleksją i pragnieniem rzeczywistego usprawnienia komunikacji w firmie (i nie tylko) przyniesie pozytywne efekty. Zarówno w życiu zawodowym (funkcjonowaniu całej firmy), jak i osobistym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz